PAZARTESİ
Nöbet Nöbet Yeri
Günü Nöbet Tarihi
16.02.2015
YOZGAT TİCARET MESLEK LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNÜŞÜMLÜ NÖBET LİSTESİ
ASMA KAT
ASMA KAT
BAHÇE
KANTİN
2. KAT
(İdare Koridoru)
(Bilg. Lab. Koridoru)
Şükriye KILIÇ
Harun CANAL
Abdullah CEYLAN
Yunus KORKMAZ
Bilal CİVELEK
Fatih ARI
Şükriye KILIÇ
Mustafa KARABULUT
Harun CANAL
Abdullah CEYLAN
Bilal CİVELEK
Abdullah CEYLAN
Yunus KORKMAZ
Şükriye KILIÇ
Fatih ARI
Mustafa KARABULUT
Harun CANAL
Bilal CİVELEK
Harun CANAL
Abdullah CEYLAN
Şükriye KILIÇ
Yunus KORKMAZ
Fatih ARI
Mustafa KARABULUT
Bilal CİVELEK
Gazi CEYHAN
Ayşe AKGÜN
Betül ŞENER
Ramazan KARAMAN
Ubeydullah ÖZEL
Mustafa YILMAZ
Murat KARAMAN
Betül ŞENER
Ayşe AKGÜN
Gazi CEYHAN
Ramazan KARAMAN
Mustafa YILMAZ
Ubeydullah ÖZEL
Ayşe AKGÜN
Betül ŞENER
Murat KARAMAN
Gazi CEYHAN
Mustafa YILMAZ
Ramazan KARAMAN
Betül ŞENER
Ayşe AKGÜN
Ubeydullah ÖZEL
Murat KARAMAN
Mustafa YILMAZ
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
17.02.2015 Murat KARAMAN
CUMA
OKUL
Mustafa KARABULUT
Fatih ARI
23.02.2015 Yunus KORKMAZ
24.02.2015
3 KAT
Ubeydullah ÖZEL
Ramazan
KARAMAN
Gazi CEYHAN
18.02.2015 Mustafa GÜLHAN
Hikmet AYDINLI
Murat AKYOL
Mürsel BİÇER
Avni YILDIZBAŞ
Hasan Hüseyin ÜMÜT
Avni YILDIZBAŞ
Mustafa GÜLHAN
Hikmet AYDINLI
Murat AKYOL
Mürsel BİÇER
Hasan Hüseyin ÜMÜT
Mürsel BİÇER
Avni YILDIZBAŞ
Murat AKYOL
Mustafa GÜLHAN
Murat AKYOL
Hasan Hüseyin ÜMÜT
Murat AKYOL
Hikmet AYDINLI
Avni YILDIZBAŞ
Mustafa GÜLHAN
Hasan Hüseyin ÜMÜT
Vildan DURSUN
Tuğba ÖZDEL
Meryem MERCAN
Nalan SEVİM
Meryem MERCAN
Tuğba ÖZDEL
Nalan SEVİM
Nalan SEVİM
Bilal CİVELEK
25.02.2015
19.02.2015
Mesut KAPUSUZ
26.02.2015
Vildan DURSUN
Mürsel BİÇER
Feyzullah Oktay
ÖZKAN
Mesut KAPUSUZ
Meryem MERCAN
Vildan DURSUN
Tuğba ÖZDEL
Tuğba ÖZDEL
Meryem MERCAN
Vildan DURSUN
Mesut KAPUSUZ
Feyzullah Oktay
ÖZKAN
Mesut KAPUSUZ
20.02.2015
Ömer YAŞAR
Koray KAYMAK
Zeynep DURMAZ
Sevil CANAL
Melike PEHLİVAN
Mesut KAPUSUZ
Feyzullah Oktay
ÖZKAN
Ali Şükrü AL
27.02.2015
Ali Şükrü AL
Ömer YAŞAR
Melike PEHLİVAN
Zeynep DURMAZ
Koray KAYMAK
Sevil CANAL
Hasan Hüseyin ÜMÜT
Zeynep DURMAZ
Ali Şükrü AL
Sevil CANAL
Melike PEHLİVAN
Ömer YAŞAR
Koray KAYMAK
Mustafa YILMAZ
Koray KAYMAK
Zeynep DURMAZ
Zeynep DURMAZ
Sevil CANAL
Ali Şükrü AL
Ömer YAŞAR
Nalan SEVİM
NÖBETÇİ ÖĞRETMEN LERİN GÖREVLERİ:
1. Günlük vakit çizelgesini uygulamak
2. Öğretmenlerin zamanında dese girmesi kontrol etmek, öğretmeni gelmeyen sınıflara nezaret etmek.
3. Elektrik, su tesisatını, temizliği ve korunma önlemlerini kontrol etmek, eksiklikler için ilgililere bilgi vermek.
4. Bahçedeki, sınıflardaki ve koridorlardaki öğrencileri kontrol etmek.
5. Beklenmedik olaylar karşısında tedbirler almak ve durumu ilglilere bildirmek.
6.Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde ki önemli olayları ve alınan tedbirleri rapor olarak yazmak.
7. Nöbet süresi 07:45'de başlar ve 17.00'da biter.
NOT: Nöbet yerlerinin gün sabit kalmak şartıyla dönüşümlü olarak uygulanması öğretmenler kurulunda kararlaştırılmış ve alınan karara itiraz
olmamıştır. Öğretmenlerin listede belirtilen gün ve yerde nöbetlerini tutmaları ve değişiklik yapmamaları gerekmektedir.
Nalan SEVİM
15.02.2015
Murat KORKMAZYÜREK
Okul Müdürü
Download

Nöbet Günü Nöbet Yeri Nöbet Tarihi BAHÇE KANTİN ASMA KAT