SABAH
Nöbet Yerleri
Günler
GİRİŞ VE ARKA
BAHÇE
ÖN BAHÇE
1.KAT ve
KÜTÜPHANE
2.KAT
3.KAT
MÜDÜR
YARDIMCISI
PAZARTESİ
S.AHMET DURAN
R.YEŞİL
S.ÇEREKÇİ
O. CAN
Ö.BAKİ
H.IŞIK
A.PEHLİVAN
ARZU GÜRDAL
SALI
ÖZCAN YILDIRIM
S.YILDIZ
M.POLAT
İ.KOCA
M.DURAN
E.AYDIN
A.FİRDEVS KÜÇÜK
ATİLLA TOĞRUL
ÇARŞAMBA
İ.ÖZDİNÇ
E.DURNA
H.TARSUSLU
M.İNCEL
S.DÖNMEZ
İ.GÜNEŞ
ALİ ŞAHİN
PERŞEMBE
A. ADNAN KARA
H.BAYRAK
EZGİ AYGÜN
Y.MURAT TIRAŞÇI
M.BAĞLAR
Ö.GÜLGEN
ATİLLA TOĞRUL
CUMA
H.KENDİR
Z. ÇALIŞKAN
İ.TÜRKMEN
C.BAŞTUĞ
S.AKAY
H.ÖZEL
ALİ ŞAHİN
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1. Günlük Vakit Çizelgesini Uygulamak
2. Öğretmenin Zamanında Derse Girip Girmediğini İzlemek Ve Öğretmeni Gelmeyen Sınıfları Okul Yönetimine Bildirmek Ve Bu Sınıflara Nezaret Etmek
3. Isıtma Elektrik Ve Sıhhi Tesislerin Çalışıp Çalışmadığını Okul İçi Temizliğin Yapılıp Yapılmadığının Okul Bina Ve Tesislerinin Yangıdan Koruma Önlemlerinin Alınıp
Alınmadığının Günlük Kontrollerini Yapmak Ve Giderebildiği Eksikleri Gidermek Gerekli Olanları İlgililere Duyurmak
4. Bahçedeki, Koridorlardaki Ve Sınıflardaki Öğrencileri Gözetlemek
5. Beklenmedik Olaylar Karşısında Gerekli Tedbirleri Almak Ve Bu Durumu İlgililere Bildirmek.
6. Nöbet Süresince Okulun Eğitim Öğretim Disiplin Gibi Çeşitli İşlerini İzlemek Bu Hususlarda Günlük Tedbirleri Almak
7. Nöbet Sonunda Okul Nöbet Defterine Nöbet Süresi İçerisinde Önemli Olayları Ve Aldığı Tedbirleri Belirten Raporu Yazmak
8. Nöbet Görevleri İlk Ders Saatinden 15 Dakika Önce Başlar, Son Ders Saatinden 15 Dakika Sonra Sona Erer.
9. Ön Bahçe Ve 1.Kat Nöbetçileri Öğle Arası Yemekhanede Yemeklerin Düzen İçerisinde Dağıtılmasını Sağlayacaktır.
10. Bu Nöbet Çizelgesi 09 Şubat 2015 Tarihinden İtibaren Geçerlidir.
MESUT GÖKÜŞ
Okul Müdürü
Download

Nöbet Yerleri Günler GİRİŞ VE ARKA BAHÇE ÖN BAHÇE 1.KAT ve