Download

Elektrokimyasal olarak büyütülen ZnSe ince filmlerinin yapısal