ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/147-1012
Bursa, 13/02/2015
3795 SAYILI BAZI LİSE OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN
VERİLMESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 58
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 12 Şubat 2015 tarih ve 58-230 sayılı yazıda,
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Meclislerine gönderilen yazıya atfen, mesleki ve teknik
eğitiminden sorumlu birimlerin yeniden yapılandırıldığı ve okul çeşitliliği uygulamasına
geçildiği belirtildiği, ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, eğitim sisteminde meydana
gelen yapısal değişiklik ve reformlar neticesinde uygulamada yaşanan problemlerin ortadan
kaldırılması amacıyla 3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi
Hakkındaki Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı'nın Bakanlık
taralından hazırlandığı ifade edildiği, bildirilmektedir.
Bu itibarla, ekte yer alan söz konusu Taslağa ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin
"Görüş Bildirim Formu’na işlenmek suretiyle 16 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 10:00'a
kadar [email protected] ve [email protected] adresine iletilmesi rica edilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EKLER:
1. Kanun Tasarısı Taslağı (1 Sayfa)
2. Karşılaştırma Cetveli (3 Sayfa)
3. Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/kanun_tasarisi_taslagi_karsilasti
rma_cetveli_gorus_bildirim_formu.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

sirkuler no 58 3795 sayılı bazı lise okul ve fakülte mezunlarına