ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YIL!
( GÜZ YARIYILI) 1., 3. VE 5. YARIYIL DERSLERİ BÜTÜNLEME SINAV TABLOSU
SIN A V S A A Tİ
S IN A V TAR İH İ
02 Şubat 2015
08.45 - 09.45
ZO R UNLU
TIP2015
10.00 - 11.00
SEÇM ELİ ZORUNLU
11.15 - 12.15
SEÇMELİ ZO R U N LU
12.30 - 13.30
SEÇMELİ ZORUNLU
TIP3003 | TIP1083 TIP1019
13.45 - 14.45
15.00 - 16.00
SEÇM ELİ ZO R U N LU
SEÇM ELİ ZO RUNLU
SEÇM ELİ ZO RUNLU
TIP3069
TIP1059 TIP3001 |
YAD101
TIP3133
Pazartesi
16.15 - 17.15
17.30 - 18.30
SEÇMELİ ZORUNLU
SEÇMELİ
BEB4001
TIP3093
BEB4003
TIP3159
BEB4005
BEB4007
BEB4013
TIPİS3019
BEB4011
03 Ş ubat 2015
TIP2017
TIP1017 | TIP3073
TIP3013
TIP3111
TIP3137
Salı
04 Şubat 2015
TIP2007
TIP1003
TIP3005
riP2007-TIP2015 ANATOMİ UYGULAMA SINAV
BEB4027
(SAAT 12.30-14.45)
BEB4029
TIP2037 TIP3011
TIP2031 TIP3017
TIP1011
TIP2043
TIP2105
TIP2045
TIP2073
TIP2089
TIPİS1023 TIP3009 | TAR1403
TIP2081
Çarşamba
TIP2099
TIP2077
TIP1061
TIP1075
FLS1409
TIP2007-TIP2009-TIP2015
HİSTOLOJİ UYGULAMA SINAVI
TIP3067
(SAAT 12.30-14.45)
05 Şubat 2015
TIP2009
TIP1051 | TIP2093
TIP3007
Perşembe
TIP2049
TIP2097
TIP3161
TIP3049
TIP1053
TIP3151
TIP1069
TIP3035
TIP2101
TIP2003
Cum a
TIP1007
T1P1017 ANATOMİ UYGULAMA SINAVI
TIP3055
(SAAT 12.30-14.45)
TIP3139
TIP3075 TIP1049
TIP3057
MUZ1405
TIP3045
TIP1055
TIP3097
TIP3087
İLH1401
TIP3079
TIP1057
TIP1065
İlan Tarihi:
19.01.2015
TIP1063
TIP1073
TIP1077
TIP3043
TUD101
06 Şubat 2015
TIPİS2039
TIP2095
TIPİS2021
CL
Prof.br.irf«
TIP3059
TIP3061
TIPGS3143
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ( 1., 3. VE 5. YARIYIL) BÜTÜNLEME SINAVI ÇİZELGESİ
BÜTÜNLEME
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
SINAV TARİHİ
BÜTÜNLEME
SINAV SAATİ
SINAV YERİ
03.02.2015
11:15-12:15
1. ve 2. Sınıf Dersliği
Prof.Dr.Erdoğan ŞENDEMİR
05.02.2015
12:30-14:45
Anatomi Uygulama Salonu
ORGANİK KİMYA
Prof.Dr.Esma GÜR
04.02.2015
11:15-12:15
1. Sınıf Dersliği
TIP1051
TIBBİ BİYOLOJİ
Prof.Dr.Ünal EGELİ
05.02.2015
11:15-12:15
1. Sınıf Dersliği
TIP1007
HÜCRE BİLİMİ VE BİYOFİZİK
Yrd.Doç.Dr.Engin SAĞDİLEK
06.02.2015
10:00-11:00
1. Sınıf Dersliği
TIP1019
TIBBİ BİLİŞİM
Yrd.Doç.Dr.Bülent EDİZ
02.02.2015
11:15-12:15
1. Sınıf Dersliği
TIP1Q49
MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI-I
Doç.Dr.Şule AKKÖSE AYDIN
06.02.2015
11:15-12:15
1. Sınıf Dersliği
TIP1011
HALK SAĞLIĞINA GİRİŞ
Prof.Dr. Kayıhan PALA
03.02.2015
15:00-16:00
1. Sınıf Dersliği
TUD101
TÜRK DİLİ - 1
Okutman Seher ÖZKÖK
05.02.2015
10:00-11:00
1. Sınıf Dersliği
YAD101
İNGİLİZCE - 1
Okutman Neslihan ÖNDER
02.02.2015
15:00-16:00
1. Sınıf Dersliği
MEDICAL ENGLISH - 1( OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE )
Okutman Neslihan ÖNDER
04.02.2015
13:45-14:45
1. Sınıf Dersliği
TIP1053
SAĞLIĞIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
Prof.Dr.Nazan BİLGEL
05.02.2015
15:00-16:00
1. Sınıf Dersliği
TIP1055
MİKROSKOPLAR
Prof.Dr.ilkin ÇAVUŞOĞLU
06.02.2015
15:00-16:00
1. Sınıf Dersliği
TIP1057
YAŞAM ANALİZLERİ
Doç.Dr.Güven ÖZKAYA
06.02.2015
15:00-16:00
3. Sınıf Dersliği
TIP1059
İLETİŞİM BECERİLERİ
Doç.Dr.Alis ÖZÇAKIR
02.02.2015
13:45-14:45
1. Sınıf Dersliği
TIP1061
TIBBİ ÖNEMİ OLAN MİKROORGANİZMALAR VE ÇEVRE
Prof.Dr.Beyza ENER
04.02.2015
17:30-18:30
1. Sınıf Dersliği
TIP1063
TIPTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Doç.Dr.Elif ATICI
05.02.2015
17:30-18:30
2. Sınıf Dersliği
TIP1065
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
Prof.Dr.Nazan BİLGEL
06.02.2015
15:00-16:00
2. Sınıf Dersliği
TIP1069
TEMEL HİSTOLOJİK TETKİKLER
Prof.Dr.Semiha ERSOY
05.02.2015
15:00-16:00
Temel Tıp Bilimleri 2. Kat Dersliği
TIP1073
TIP TERMİNOLOJİSİ
Prof.Dr.N.Şimşek CANKUR
05.02.2015
17:30-18:30
1. Sınıf Dersliği
T1P1075
DUYU ORGANLARI
Doç.Dr.llker Mustafa KAFA
04.02.2015
17:30-18:30
2. Sınıf Dersliği
TIP1077
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
Doç.Dr.Melda SINIRTAŞ
05.02.2015
17:30-18:30
3. Sınıf Dersliği
TIP1083
AİLE PSİKOLOJİSİ
Doç.Dr.Yeşim UNCU
02.02.2015
10:00-11:00
1. Sınıf Dersliği
İLH1401
TEDAVİDE MORAL DEĞERLER VE MOTİVASYON
Doç. Dr.Ahmet ALBAYRAK
06.02.2015
12:30-13:30
2. Sınıf Dersliği
TAR1403
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK
Prof.Dr.Nazan DAĞÜSTÜ
04.02.2015
15:00-16:00
1. Sınıf Dersliği
MUZ1405
GÜNCEL POPÜLER MÜZİKLER
öğr.Gör.özgür EĞİLMEZ
06.02.2015
12:30-13:30
1. Sınıf Dersliği
FLS1409
İNSAN HAKLARI
Prof.Dr.Abdülkadir ÇÜÇEN
04.02.2015
17)60-18:30
Tem&l Tıd Bilimleri Zemin Kat Dersliği
BEB4001
FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME
Okutman ZIYA SUVAR
02.02.2015
16:15-17:15
1. Sınıf Dfrsliğj
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
TIP1017
SİSTEMATİK VE TOPOGRAFİK ANATOMİYE GİRİŞ (K)
Prof.Dr.Erdoğan ŞENDEMİR
ANATOMİ UYGULAMA SINAVI (TIP1017) (U)
TIP1003
TIPİS1023
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DERSİN
BÜTÜNLEME
SINAV TARİHİ
BÜTÜNLEME SINAV
SINAV YERİ
SAATİ
DERSİN ADI
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
TIP2003
GENEL EMBRİYOLOJİ
Doç.Dr.Berrin AVCI
06.02.2015
08:45-09:45
2. Sınıf Dersliği
T İP 2007
KALP DOLASIM SOLUNUM SİSTEMİ
Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER
04.02.2015
08:45-09:45
2. Sınıf Dersliği
T IP 2009
HEMATOPOETİK SİSTEM
05.02.2015
08:45-09:45
2. Sınıf Dersliği
HİSTOLOJİ UYGULAMA SINAVI (TIP2007-TIP2009-TIP2015)
Prof.Dr,Naciye İŞBİL BÜYÜKCOSKUN
Prof.Dr.Fadıl OZYENER-Prof.Dr.Nacİye İŞBİL
BÜYÜKÇOŞKUN- Prof.Dr.İlknur ARİ
04.02.2015
12:30-14:45
Histoloji Uygulama Salonu
NÖROANATOMİ
Prof.Dr.İlknur ARI
02.02.2015
08:45-09:45
2. Sınıf Dersliği
KODU
T1P2015
ANATOMİ UYGULAMA SINAVI (TIP2007-TIP2015)
Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER ve Prof.Dr.İlknur ARI
02.02.2015
12:30-14:45
Anatomi Uygulama Salonu
NÖROFİZYOLOJİ
Doç.Dr.Bülent GÖREN
03.02.2015
08:45-09:45
2. Sınıf Dersliği
MEDICAL ENGLISH-lll (OCCUPATIONAL TOPICS IN FOREIGN LANGUAGE)
Okutman Neslihan ÖNDER
06.02.2015
16:15-17:15
2. Sınıf Dersliği
TIP2031
HEMATOPOEZ VE KAN HÜCRELERİ
Prof.Dr.İikin ÇAVUŞOĞLU
03.02.2015
16:15-17:15
2. Sınıf Dersliği
TIP 203 7
ÖZEL BİYOKİMYA
Prof.Dr.Melahat DİRİCAN
03.02.2015
12:30-13:30
2. Sınıf Dersliği
ADVANCED RESEARCH TECHNİGES IN MEDICAL SCIENCES
Prof.Dr.Özhan EYİGÖR
05.02.2015
16:15-17:15
2. Sınıf Dersliği
VİTAMİNLERİN BİYOKİMYASAL İŞLEVİ
Prof.Dr.Esma GÜR
03.02.2015
16:15-17:15
3. Sınıf Dersliği
12:30-13:30
1. Sınıf Dersliği
T IP 2017
TIPİS2021
TIP İS 2039
T IP 2043
.
TIP 204 5
FARMAKOLOJİDE DENEYSEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI
Prof.Dr.Vahide SAVCI
03.02.2015
T İP 204 9
OSTEOLOJİ
Prof.Dr.İlknur ARI
05.02.2015
12:30-13:30
1. Sınıf Dersliği
TIP 207 3
ELEKTROFİZYOLOJİ
Yrd.Doç.Dr.Ennin SAĞDİLEK
04.02.2015
12:30-13:30
1. Sınıf Dersliği
TIP 207 7
KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI
Doç.Dr.AIis ÖZÇAKIR
04.02.2015
13:45-14:45
2. Sınıf Dersliği
TİP2081
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Prof.Dr.İlker ERCAN
04.02.2015
12:30-13:30
2. Sınıf Dersliği
T IP 208 9
HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ
Doç.Dr.EIif ATICI
04.02.2015
16:15-17:15
2. Sınıf Dersliği
T IP 209 3
HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFET TIBBI
Doç.Dr.Şule AKKÖSE AYDIN
05.02.2015
11:15-12:15
2. Sınıf Dersliği
T1P2095
SAĞLIK HUKUKU
Doç.Dr.Mustafa Murat CİVANER
05.02.2015
16:15-17:15
3. Sınıf Dersliği
T IP 209 7
EKZOTİK VİRUSLAR VE HASTALIKLARININ TANISI
Prof.Dr.Reşit MİSTİK
05.02.2015
12:30-13:30
3. Sınıf Dersliği
T1P2099
TEMEL İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ
Doç.Dr.Ferah BUDAK
04.02.2015
12:30-13:30
3. Sınıf Dersliği
TIP2101
PELVİS VE PERİNE KLİNİK ANATOMİSİ
Prof.Dr.Erdoöan ŞENDEMİR
05.02.2015
12:30-13:30
2. Sınıf Dersliği
T IP 210 5
TÜRK SAĞLIK TARİHİNDE KADİN
Yrd.Doç.Dr.Sezer ERER
03.02.2015
16:15-17:15
1. Sınıf Dersliği
BEB4003
PLATES YENİ BAŞLAYAN
Okutman ZIYA SUVAR
02.02.2015
16:15-17:15
1. Sınıf Dersliği
BEB4005
BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN
Okutman SEDAT SILACI
02.02.2015
16:15-17:15
1. Sınıf DeıCİğİ
B E B4007
TENİS YENİ BAŞLAYAN
Okutman SEDAT SILACI
02.02.2015
16:15-17:15
1. Sınıf Dersliği/
BEB4013
ESKRİM EPE
Okutman İLKNUR SÜTBAKAN ARICI
02.02.2015
16:15-17:15
1. ^ınıf Defslii/
/
f
Prqf.D r. Irfa&rçrtlŞ TlO G LU
ilan T a r ih i: 19.01.2015
likan
İNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
I ÇİZELGESİ
DERSİN
BÜTÜNLEME
SINAV TARİHİ
BÜTÜNLEME
SINAV SAATİ
SINAV YERİ
Doç. Dr. Berna AYTAÇ VURUŞKAN
0 2 . 02.2015
15:00-16:00
3. S<nıf Dersli#
MİKROORGANİZMALAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR
Prof.Dr.Cüneyt ÖZAKIN
02.02.2015
10:00-11:00
3. Sınıf Dersliği
KARDİYOVASKÛLER SİSTEM HASTALIKLARI
Doç.Dr.Bülent ÖZDEMİR
04.02.2015
10:00-11:00
3. Sınıf Dersliği
SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Prof.Dr.Vahide SAVCI
05.02.2015
10:00-11:00
3. Sınıf Dersliği
TIP3009
ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
Doç.Dr.özlem SARAYDAROĞLU
04.02.2015
15:00-16:00
3. Sınıf Dersliği
TIP3011
HALK SAĞLIĞI
Doç.Dr.Alpaslan TÜRKKAN
03.02.2015
13:45-14:45
3. Sınıf Dersliği
TIP3013
MİKROBİYOLOJİ-PATOLOJİ LABORATUVARI
Doç.Dr.Melda SINIRTAŞ
03.02.2015
10:00-11:00
3. Sınıf Dersliği
TIP3017
ÖZEL EMBRİYOLOJİ
Prof.Dr.Semiha ERSOY
03.02.2015
17:30-18:30
3. Sınıf Dersliği
MEDICAL ENGLISH - V (OCCUPATiONAL TOPICS İN FOREIGN LANGUAGE)
Okutman Neslihan ÖNDER
02.02.2015
13:45-14:45
3. Sınıf Dersliği
TIP3035
ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLUNUM SİSTEMİ ALERJİLERİNE YAKLAŞIM
Prof.Dr.Nihat SAPAN
05.02.2015
15:00-16:00
2 . Sınıf Dersliği
TIP3043
05.02.2015
15:00-16:00
3. Sınıf Dersliği
T1P0045
HİPERTANSİYON VE İSKEMİK KALP-DAMAR HASTALIKLARININ KLİNİK FARMAKOLOJİSİ Prof.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL
TIP LABORATUVARLARININ İÇERİKLERİ BAŞARI VE GÜVENİLİRLİKLERİNİN
SAĞLANMASINDA GEÇERLİ OLAN TEMEL PRENSİPLER
Prof.Dr Yeşim ÖZARDA
06.02.2015
13:45-14:45
3. Sınıf Dersliği
TIP3049
ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Prof.Dr.Esra KUNT UZASLAN
05.02.2015
13:45-14:45
3. Sınıf Dersliği
TIP3055
SOSYAL KOŞULLARIN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDAKİ ROLÜ
Yrd.Doç.Dr.Yeşim TANELİ
05.02.2015
15:00-16:00
Temel Tıp Bilimleri Zemin Kat Dersliği
ASTIM VE ALLERJİ
Doç.Dr.Dane EDİGER
06.02.2015
11:15-12:15
2. Sınıf Dersliği
TİP3059
BAŞAĞRILARI
Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU
06.02.2015
17:30-18:30
2. Sınıf Dersliği
TIP3061
TROMBOZ
Prof.Dr.Rıdvan ALİ
06.02.2015
17:30-18:30
3. Sınıf Dersliği
TIP3087
CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
Doç. Dr. Kenan AYDOĞAN
04.02.2015
17:30-18:30
3. Sınıf Dersliği
TİP3069
MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI
Prof.Dr.Mehmet KARADAĞ
02.02.2015
12:30-13:30-
3. Sınıf Dersliği
TIP3073
YENİDOĞAN VE PROBLEMLERİ
Prof.Dr.Nilgün KÖKSAL
03.02.2015
11:15-12:15
3. Sınıf Dersliği
TIP3075
PSİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME: NORMAL VE ANORMAL RUHSAL DURUM
Prof.Dr.SelçuK KIRLI
06.02.2015
10:00-11:00
2.Sınıf Dersliği
TIP3079
ARİTMİLER VE EKG
Prof. Dr. İbrahim BARAN
06.02.2015
13:45-14:45
2. Sınıf Dersliği
TIP3087
İSKEMİK KALP HASTALIKLARI
Prof.Dr.Aü AYDINLAR
06.02.2015
11:15-12:15
3. Sınıf Dersliği
TIP3093
KALP YETMEZLİĞİ
Prof.Dr.O.AKın SEROAR
02.02.2015
17:30-18:30
3. Sınıf Dersliği
TIP3097
ÇEVRESEL NEDENLİ ACİLLER
Doç.Dr.özlem KÖKSAL
06.02.2015
10:00-11:00
3. Sınıf Dersliği
TIP3111
TANATOLOJİ - ÖLÜM BİLİMİ
Prof.Dr.Dilek DURAK
03.02.2015
11:15-12:15
Temel Tıp Bilimleri Zemin Kat Dersliği
TIP3133
DERMATOLOJİYE GİRİŞ
Prof.Dr.Hayriye SARICAOĞLU
02.02.2015
12:30-13:30
2. Sınıf Dersliği
TIP3137
KANSER BİLİM
Doç.Dr.Süreyya SARIHAN
03.02.2015
11:15-12:15
Temel Tıp Bilimleri 1. Kat Dersliği
TJP3139
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLAR!
Prof.Dr.Ahmet URSAVAŞ
05.02.2015
15:00-16:00
Temel Tıp Bilimleri 1. Kat Dersliği
SİGARA VE SAĞLIK
Prof.Dr.Esra KUNT UZASLAN
06.02.2015
17:30-18:30
Temel Tıp Bilimleri Zemin Kat Dersliği
T1P3151
CERRAHİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
Prof.Dr.Ekrem KAYA
05.02.2015
13:45-14:45
2. Sınıf Dersliği
TIP3159
ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Doç.Dr.H.Ediz DALKILIÇ
02.02.2015
17:30-18:30
2. Sınıf Dersliği
TIP3161
TIP EĞİTİMİ VE SİNEMA : MEDİSİNEMA
Doç.Dr.Züleyha ALPER
04.02.2015
17:30-18:30
Temel Tıp Bilimleri 1. Kat Dersliği
ESKRİM FLÖRE
Okutman İlknur SÜTBAKAN ARICI
02.02.2015
16:15-17:15
1. S ın ıf Dersliği
16:15-17:15
1. Sınıf Dersliği
16:15-17:15
1. Sınıf Dersliği /
DERSİN ADI
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
HÜCRE ZEDELENMESİ, İLTİHAP VE NEOPLAZÎLER
TIP3003
TIP3005
TIP3007
KODU
TÎP3001
TIPİS3019
T1P3057
T1PGS3143
BEB4011
BEB4027
EĞİTSEL OYUN-I
Okutman Bilal ÇELEBİ
02.02.2015
BEB4029
VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I
Okutman Sezai ÖZGEN
02.02.2015
ilan T a r i h i:
19.01.2015
_
/j
\
//j
Prof.Dr. irfan Kİ ¡ISripĞLU
\Deka A f
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 1.,3. ve 5. Yarıyıl