T Ü R K İ Y E
B İ L İ M S E L
V E
T E K N O L O J İ K
A R A Ş T I R M A
K U R U M U
Bülten
TÜBİTAK
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
Bakan Işık:
“Türkiye Yerli Otomobilini Üretecek”
Elektrikli Otomobil Üretiminde Somut Adımlar
EYLÜL 2014 SAYI: 153
KO
C AE
L İ KÖ R F E Z 2 0
14
www.tubitak.gov.tr
Alternatif Enerjili Araçlar
62 Takım, Bin 800 Öğrenci
Üniversiteler Üretiyor, Öğrenciler Yarışıyor
Download

Current Page (3,41 MB)