HABER BÜLTENİ
Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı, 2013
Sayı: 1
30 Aralık 2014
Saat: 13:30
Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı 2013 yılında 26 bini aştı. Milyon kişi
başına düşen bilimsel yayın sayısı ise aynı yıl 343’e ulaştı.
Uluslararası kabul görmüş Thomson Reuters atıf veritabanlarında yer alan ve makale,
not, eleştiri türündeki yayınları kapsayan Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı, 2013
yılında bir önceki yıla göre %5 artarak 26.259’a ulaştı (Şekil 1). Aynı yıl milyon kişi
başına düşen bilimsel yayın sayısı 343’e ulaştı (Şekil 2).
www.tubitak.gov.tr
Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayınlar
Yıl
Bilimsel Yayın Sayısı
Milyon Kişi Başına Düşen
Bilimsel Yayın Sayısı
2000
5.439
85
2001
6.670
102
2002
8.995
136
2003
10.677
160
2004
13.341
197
2005
14.288
208
2006
15.254
220
2007
18.129
257
2008
19.594
274
2009
21.979
303
2010
23.072
313
2011
23.959
321
2012
25.501
337
2013
26.259
343
Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites)
TÜBİTAK ULAKBİM (Kasım 2014 itibarıyla güncellenmiştir.)
Şekil 1: Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı
Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites)
www.tubitak.gov.tr
TÜBİTAK ULAKBİM (Kasım 2014 itibarıyla güncellenmiştir.)
Şekil 2: Türkiye’de Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı
Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites)
TÜBİTAK ULAKBİM (Kasım 2014 itibarıyla güncellenmiştir.)
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Aralık 2015’tir.
İletişim: TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Telefon: (312) 4673659
E-posta: [email protected]
Download

HABER BÜLTENİ