EMLAK KONUT GYO A.Ş.
21.08.2014 Perşembe
Şirketimiz projelerinden “İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı İşi” nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 15 No.lu Protokol ile Arsa Satışı
Karşılığı Satış Toplam Geliri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde artmıştır.
Protokole Göre
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri
(ASKSTG)
Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam
Geliri (ASKŞPTG)
164.000.000,00 TL
61.500.000,00 TL
Artan
352.400.000,00 TL
132.185.240,00 TL
Toplam
516.400.000,00 TL
193.685.240,00 TL
Download

15 Nolu Protokol