GROUPAMA ELİT KASKO
Elit kasko %40/50/60 indirim alan
sigortalılara uygun prim sunmayı
amaç edinen kaskomuzdur.
GROUPAMA SIGORTA'DA, ELIT KASKO ILE HASARSıZ SÜRÜCÜLERIMIZI HEM
UYGUN FIYAT ÖNEREREK, HEM DE EKSTRA TEMINATLAR SUNARAK
ÖDÜLLLENDIRIYORUZ.
HASARSıZLıK INDIRIM ORANı %40,%50,%60 OLAN MÜŞTERILERIMIZE
HASARSıZLıK INDIRIMINI KORUMA IMKANı ELIT KASKO’ DA.
AYRıCA, SIZIN VE EŞINIZIN GÜNLÜK YAŞANTıLARı SıRASıNDA MEYDANA
GELEBILECEK KAPKAÇ RISKLERINE KARŞı OLASı KAYıPLARıNıZı DA BU ÖZEL
KASKO ÜRÜNÜ ILE GÜVENCE ALTıNA ALıYORUZ.
PRİMİ UYGUN TEMİNATI GENİŞ KASKO
Oto ekspresso hizmeti de elit
kasko içinde geçerlidir.
Elit
Kasko
Elit Kasko teminatları:
 Yanma, çalınma, çarpma, çarpışma, devrilme,
 Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve bu eylemlerden doğan
sabotajlar,
 Deprem, sel ve su baskını zararları,
 Eskime payı düşülmeden hasar ödeme,
 Aracın yetkisiz kişilerce çekilmesi,
 Kullanım ve gelir kaybı zararları,
 Sigara ve benzeri maddelerin teması ile yangın dışındaki zararlar,
 Anahtar kaybı zararları,
 Aracın orjinal anahtarı ile yapılan hırsızlıklar,
 Üçüncü şahıslara verilen zararlar,
 Hukuksal koruma,
 Kaza sonucunda,
 Vefat,Daimi sakatlık ve Tedavi masrafları
 Kapkaç teminatı,
 Hasarsızlık koruma teminatı,
 Hatalı yakıt doldurulması teminatı
Download

hasarsız sürücüye elit kasko