YAYIN ADI
International Conference on Walnuts
Nut Production and Indrustry in Europe, Near East and North Africa
5. Yemeklik Mantar Kongresi (Bildiriler Kitabı)
Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Bildiriler
Kitabı)
1.Süs Bitkileri Kongresi (Bildiriler Kitabı)
I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Bildiriler Kitabı)
BAHÇE DERGİSİ
Allelopati Çalıştayı (Bildiriler Kitabı)
3. Organik Tarım Sempozyumu (Bildiriler Kitabı)
7. Sebze Tarımı Sempozyumu (Bildiriler Kitabı)
Türkiye’nin Doğal Süs Bitkileri Kataloğu (Renkli Kuşe Kağıt)
FİYATI
2 TL
2 TL
3.5 TL
2.5 TL
5 TL
6 TL
4 TL
10 TL
30 TL
25 TL
50 TL
Download

YAYIN ADI FİYATI International Conference on Walnuts 2 TL Nut