Les verbes pronominaux au présent (şimdiki zamanda dönüşlü fiiller)
Se réveiller (uyanmak), S’habiller (giyinmek), Se déshabiller (soyunmak), Se
laver (yıkanmak), Se doucher (duş almak), Se promener (gezmek, dolaşmak), Se
coucher (yatmak)…
Fransızca’da 1. grup diye adlandırılan (yani mastar halinin sunu –ER olan)
fiilleri, şimdiki zamanda çekmeyi görmüştük. Bu yukarıdaki fiiller de bu gruba
dahilir ancak fiilin başında bulunan « se »’leri de her özneye göre dönüştürmek
gerekir !
SE COUCHER
(Türkçe okunuşu)
Je
me couche
(je me kuş)
Tu
te couches
(tü tö kuş)
Il / Elle se couche
(il /el sö kuş)
Nous nous couchons
(nu nu kuşon)
Vous vous couchez
(vu vu kuşe)
Ils / Elles se couchent
(Il/ El sö kuş)
Download

pronominal fiil çekimi materyal