Kat Arabaları Montaj Kılavuzu
Housekeeping Trolleys Assembly Manual
MODELLER / MODELS :
PROCART 410 / PROCART 411
www.fanset.com
PROCART 410
Kat Arabası / Housekeeping Trolley
PROCART 410
A
PROCART TPK 515T
X 2 set
Procart Tamponlu Plastik Tekerlek Takımı Ø150 mm
Procart Plastic Wheel Set With Bumper Ø150 mm
B
PROCART TPF 517F
X 4 set
Procart Frenli ve Tamponlu Plastik Tekerlek Takımı Ø150 mm
Procart Plastic Wheel Set With Brake And Bumper Ø150 mm
C
N
PROCART PIM 330P
X 2 set
Temizlik Arabası Çöp Üst Gövde Pim Takımı
Cleaning Trolley Litter Upper Body Pin Set
O
PROCART SOG 205DD
X 1 set
Servis Arabası Küçük Araba Orta Gövde - Diși/Diși
Service Trolley Mini Middle Body - Female/Female
PROCART KAG 207DD
X 1 set
Servis Arabası Küçük Araba Alt Gövde - Diși/Diși
Service Trolley Mini Base Body - Female/Female
P
PROCART KDR 615D
X 1 set
Servis Arabası Kısa Direk Takımı
Service Trolley Short Column Set
D
PROCART KAG 210ED
X 1 set
Temizlik Arabası Küçük Araba Alt Gövde - Erkek/Diși
Cleaning Trolley Mini Base Body - Male/Female
R
PROCART YKP 605K
X 1 set
Servis Arabası Yan Kapak Takımı
Service Trolley Side Cover Set
E
PROCART TPA 320T
X 1 set
Temizlik Arabası Pres Ayak Tıpa Seti
Cleaning Trolley Press Stand Stopple Set
S
PROCART OKP 609K
X 1 set
Servis Arabası Küçük Ön Kapak Takımı
Service Trolley Mini Base Front Cover
F
PROCART TPG 325T
X 1 set
Temizlik Arabası Gövde Tıpa Seti
Cleaning Trolley Body Stopple Set
T
PROCART KUG 203DD
X 1 set
Servis Arabası Küçük Araba Üst Gövde - Diși/Diși
Service Trolley Mini Upper Body - Female/Female
G
PROCART DRK 500D
X 3 set
Temizlik Arabası Direk Takımı
Cleaning Trolley Column Set
U
PROCART ITM 310S
X 1 set
Temizlik Arabası İtme Sapı
Cleaning Trolley Push Handle
H
PROCART RAY 515R
X 2 set
Temizlik Arabası Ray Takımı
Cleaning Trolley Slider Set
I
PROCART TPS 530T
Temizlik Arabası Tepsi
Cleaning Trolley Tray
J
PROCART OKP 400K
X 1 set
Temizlik Arabası Ön Kapak Takımı
Cleaning Trolley Front Cover Set
K
PROCART YKP 410K
X 1 set
Temizlik Arabası Yan Kapak Takımı
Cleaning Trolley Side Cover Set
L
PROCART CUG 300E
X 1 set
Temizlik Arabası Çöp Üst Gövde - Erkek
Cleaning Trolley Litter Upper Body - Male
M
PROCART BRD 560B
X 1 set
Temizlik Arabası Çöp Brandası 120 Litre
Cleaning Trolley Litter Tarpaulins 120 Liters
X 2 set
PROCART 410
O
1
A
PROCART TPK 515T
• 2 Set Procart Tamponlu Plastik Tekerlek Takımı Ø150 mm
• 2 Sets Procart Plastic Wheel Set With Bumper Ø150 mm
B
PROCART TPF 517F
• 4 Set Procart Frenli ve Tamponlu Plastik Tekerlek Takımı Ø150 mm
• 4 Sets Procart Plastic Wheel Set With Brake And Bumper Ø150 mm
C
G
G
G
PROCART KAG 207DD
• 1 Set Servis Arabası Küçük Araba Alt Gövde - Diși/Diși
• 1 Set Service Trolley Mini Base Body - Female/Female
D PROCART KAG 210ED
E
• 1 Set Temizlik Arabası Küçük Araba Alt Gövde - Erkek/Diși
E
• 1 Set Cleaning Trolley Mini Base Body - Male/Female
E
F
D
PROCART TPA 320T
• 1 Set Temizlik Arabası Pres Ayak Tıpa Seti
• 1 Set Cleaning Trolley Press Stand Stopple Set
C
F
PROCART TPG 325T
• 1 Set Temizlik Arabası Gövde Tıpa Seti
• 1 Set Cleaning Trolley Body Stopple Set
G
PROCART DRK 500D
• 3 Set Temizlik Arabası Direk Takımı
• 3 Sets Cleaning Trolley Column Set
O
B
A
B
PROCART SOG 205DD
• 1 Set Servis Arabası Küçük Araba Orta Gövde - Diși/Diși
• 1 Set Service Trolley Mini Middle Body - Female/Female
N
U
L
N
2
L
PROCART CUG 300E
• 1 Set Temizlik Arabası Çöp Üst Gövde - Erkek
• 1 Set Cleaning Trolley Litter Upper Body - Male
N
PROCART PIM 330P
• 1 Set Temizlik Arabası Çöp Üst Gövde Pim Takımı
• 1 Set Cleaning Trolley Litter Upper Body Pin Set
U
PROCART ITM 310S
• 1 Set Temizlik Arabası İtme Sapı
• 1 Set Cleaning Trolley Push Handle
PROCART 410
K
3
H
PROCART RAY 515R
H
• 2 Set Temizlik Arabası Ray Takımı
• 2 Sets Cleaning Trolley Slider Set
K
PROCART YKP 410K
• 1 Set Temizlik Arabası Yan Kapak Takımı
• 1 Set Cleaning Trolley Side Cover Set
T
S
R
4
P
R
PROCART KDR 615D
• 1 Set Servis Arabası Kısa Direk Takımı
• 1 Set Service Trolley Short Column Set
R
PROCART YKP 605K
• 1 Set Servis Arabası Yan Kapak Takımı
• 1 Set Service Trolley Side Cover Set
S
PROCART OKP 609K
• 1 Set Servis Arabası Küçük Ön Kapak
• 1 Set Service Trolley Mini Base Front Cover
T
PROCART KUG 203DD
• 1 Set Servis Arabası Küçük Araba Üst Gövde - Diși/Diși
• 1 Set Service Trolley Mini Upper Body - Female/Female
P
P
PROCART 410
5
J
J
PROCART OKP 400K
• 1 Set Temizlik Arabası Ön Kapak Takımı
• 1 Set Cleaning Trolley Front Cover Set
J
6
M PROCART BRD 560B
• 1 Set Temizlik Arabası Çöp Brandası 120 Litre
• 1 Set Cleaning Trolley Litter Tarpaulins 120 Liters
I
PROCART TPS 530T
• 2 Set Temizlik Arabası Tepsi
• 2 Sets Cleaning Trolley Tray
M
I
I
PROCART 411
Kat Arabası / Housekeeping Trolley
PROCART 411
PROCART 410
Kat Arabası
Housekeeping Trolley
X1
A
PROCART TPK 515T
X 2 set
Procart Tamponlu Plastik Tekerlek Takımı Ø150 mm
Procart Plastic Wheel Set With Bumper Ø150 mm
B
PROCART KAG 210ED
X 1 set
Temizlik Arabası Küçük Araba Alt Gövde - Erkek/Diși
Cleaning Trolley Mini Base Body - Male/Female
C
PROCART TPA 320T
X 1 set
Temizlik Arabası Pres Ayak Tıpa Seti
Cleaning Trolley Press Stand Stopple Set
D
PROCART TPG 325T
X 1 set
Temizlik Arabası Gövde Tıpa Seti
Cleaning Trolley Body Stopple Set
E
PROCART DRK 500D
X 1 set
Temizlik Arabası Direk Takımı
Cleaning Trolley Column Set
F
PROCART CUG 300E
X 1 set
Temizlik Arabası Çöp Üst Gövde - Erkek
Cleaning Trolley Litter Upper Body - Male
G
PROCART BRD 560B
X 1 set
Temizlik Arabası Çöp Brandası 120 Litre
Cleaning Trolley Litter Tarpaulins 120 Liters
PROCART 411
1
A PROCART TPK 515T
• 2 Set Procart Tamponlu Plastik Tekerlek Takımı Ø150 mm
E
• 2 Sets Procart Plastic Wheel Set With Bumper Ø150 mm
B
PROCART KAG 210ED
• 1 Set Temizlik Arabası Küçük Araba Alt Gövde - Erkek/Diși
• 1 Set Cleaning Trolley Mini Base Body - Male/Female
C
PROCART TPA 320T
D
C
• 1 Set Temizlik Arabası Pres Ayak Tıpa Seti
• 1 Set Cleaning Trolley Press Stand Stopple Set
B
D PROCART TPG 325T
• 1 Set Temizlik Arabası Gövde Tıpa Seti
• 1 Set Cleaning Trolley Body Stopple Set
E
PROCART DRK 500D
• 1 Set Temizlik Arabası Direk Takımı
• 1 Set Cleaning Trolley Column Set
A
2
F
PROCART CUG 300E
• 1 Set Temizlik Arabası Çöp Üst Gövde - Erkek
• 1 Set Cleaning Trolley Litter Upper Body - Male
F
PROCART 411
3
PROCART 411
6
G
PROCART BRD 560B
• 1 Set Temizlik Arabası Çöp Brandası 120 Litre
• 1 Set Cleaning Trolley Litter Tarpaulins 120 Liters
G
FABRİKA / FACTORY
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı Istanbul
T. +90212 697 57 70 F. +90212 548 98 78
www.fanset.com • [email protected]
SATIȘ OFİSİ / SALES OFFICE
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Ști.
İstoç Ticaret Merkezi 12. Ada No:119 34217
Mahmutbey Bağcılar İstanbul Türkiye
T. +90212 659 29 70 F. +90212 659 29 80
Download

Kat Arabaları Montaj Kılavuzu Housekeeping Trolleys