FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI
2014-2015- GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
NO
SAAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
20.00-20.50
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
P
E
R
Ş
E
M
B
E
1
2
3
4
5
6
7
8
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
9
10
16.00-16.50
17.00-17.50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
10
17.00-17.50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
P
A
Z
A
M
T
E
S
İ
S
A
L
I
C
U
M
A
C
U
M
A
R
T
E
S
İ
YÜKS EKLİS ANS PROGRAMI
DOKTORA PROGRAMI
KMM 5109
Endüstriyel Kristalizasyon
E. Akyol (KMB 319)
KMM5132
Yeşil Kimya Mühendisliği
M. ÖNER (KMB 319)
KMM 6111
Polimer Yapı ve Özellikleri
İ.KÜÇÜK (KMA 341)
KMM 6101
Ayırma Prosesleri (İNGİLİZCE)
M. ÖNER (KMB 319)
KMM 5001 - Seminer YL
O. İSMAİL (KMA 319)
KMM 6102 Bor Tekn. S.PİŞKİN
(KMA 341)
KMM 5130 Yakıt Tekn.
S. PİŞKİN
(KMB 319)
KMM 5105 B iyoteknoloji
B . ÖZB EK
(KMA 341)
KMM 5125 Polimer İşleme Tekn.ve Mod.
S. DENİZ
(KMB 319)
KMM 5124 Membran Teknolojileri
Y. SALT
(KMA 341)
KMM 6107 İleri Organik Teknolojiler
N.TUĞRUL
(KMA 341)
KMM 5112
G ıda San. Öz. Uyg. Alan.
İ. DOYMAZ
(KMB 319)
KMM 5106
End. Atık. K. ve Değ.- 1
Y. KALPAKLI
(KMA 341)
KMM 5108
End. Kolloid Sist. E. DERUN
(KMB 319)
KMM 5120- Kem. Kimya Müh. ve Kimyada Mat.
ve İst. Yöntemler
S. KEYF (KMA 341)
KMM 5116
İleri Kim.Reak.Kin.
M AKG ÜN
(KMB 319)
KMM 5101 Adsorpsiyon
J. G ÜLEN
(KMA 341)
KMM 5119
İyon Değ.ve Uyg.
Ü. B EKER (KMA 319)
(Form No: 72-100-F-45; Rev.Tar.:01.03.2012; Rev.No.:00)
Download

yıldız teknik üniversitesi