Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Çift Anadal Programı
(Makina Mühendisliği Bölümü Öğrencileri İçin)
Dersin Adı
Alınma
Durumu
KMB 105 Kimya Müh. Giriş
KMB 104 Genel Kimya Laboratuarı I
KIM 102 Kimya II
KMB 104 Genel Kimya Laboratuarı II
KMB 201 Fizikokimya
KMB 203 Kimyasal Proses Hesaplamaları
KIM 202 Analitik Kimya
KIM 204 Analitik Kimya Lab.
KMB 303 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I
KMB 301 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
KMB 305 Kimya Mühendisliği Laboratuarı I
KMB 310 Kimya Mühendisliği Laboratuarı II
KMB 306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II
KMB 304 Kütle Transferi
KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III
KMB 403 Kimya Mühendisliği Tasarım I
KMB 402 Kimyasal Teknolojiler
KMB 404 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II
KMB 408 Bitirme Projesi
KMB 407 Ayırma Prosesleri
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
TOPLAM
Yarıyılı
I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
T-U-L
Kredisi
AKTS Kredisi
2-0-0
0-0-2
3-0-0
0-0-2
3-0-0
4-0-0
3-0-0
0-0-2
3-0-0
3-0-0
0-0-4
0-0-4
3-0-0
3-0-0
0-0-4
3-2-0
3-0-0
3-2-0
0-4-0
4-0-0
2
1
3
1
3
4
3
1
3
3
2
2
3
3
2
4
3
4
2
4
2
4
6
4
5
6
4
3
5
5
5
5
5
4
5
5
6
8
10
5
40-8-18
53
102
Download

Makina Mühendisliğ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik