T. C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014 – 2015 AKADEMİK YILI (GÜZ/BAHAR)
ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU VE SEÇİM KRİTERLERİ
Başvuru Kriterleri:
1- Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerin, Dumlupınar Üniversitesi’nde bir yükseköğretim programına en az
bir akademik yıl süre ile kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. 2013-2014 Akademik Yılı’nda kayıt olmuş öğrenciler
(Hazırlık öğrencileri hariç), 2014-2015 akademik yılında faydalanmak üzere bu programa başvuru yapabilirler.
2- Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin
alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim
kurumundan geçiş yapmış ve henüz Dumlupınar Üniversitesinde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri
yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.
3- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için
bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu dikkate alınır.
4- Öğrenci kendi isteğine bağlı olarak, son 3 yıl içerisinde alınmış “Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS)” veya “Kamu Personeli
Dil Sınavı (KPDS)” “Yabancı Dil Sınavı (YDS) notunu başvuru sırasında DPÜ Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmesi durumunda,
sınavdan elde etmiş olduğu puan Yazılı Dil Sınavı puanı yerine sayılacak ve yapılacak olan Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf
olabilecektir. Bu belge teslim edildiği takdirde öğrenci sadece Yazılı Dil Sınavı’na girmeyecektir fakat Sözlü Dil Sınavı’na
girmek zorundadır.
5- Başvuru yapabilmek için, http://erasmus.dpu.edu.tr adresinde yayınlanmış olan, üniversitemizin yurtdışındaki
yükseköğretim kurumları ile yapmış olduğu ikili anlaşmalar listesinde, öğrenim görmüş olduğunuz bölüme ait bir ikili
anlaşma ve bu anlaşmaya ait yeterli kontenjan olması gerekmektedir.
6- Başvuru yapmak için http://erasmus.dpu.edu.tr adresini ziyaret ediniz ve online başvuru sistemi üzerinden başvurunuzu
gerçekleştiriniz. Başvurunuzu tamamlamadan önce web sitemizde yer alan “Online Başvuru Kılavuzu” nu dikkatlice
okuyunuz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra “Başvuru Formu” nuzun çıktısını alınız ve Erasmus Koordinatörünüzün
kontrol etmesini ve imzalamasını sağlayınız.
7- Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki listede bulunan belgelerin tamamını 7 Mart 2014 Cuma günü mesai bitiminden
önce (17:00) Rektörlük Binası’ndaki DPÜ Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim ediniz. Belgelerinizi teslim etmeden, sadece online
başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvurular kabul edilmeyecektir.
a.
b.
c.
d.
e.
Başvuru Formu
(Bölüm Erasmus Koordinatörünce imzalı)
Öğrenci Belgesi
Transkript/Not Dökümü ( en son dönemi de içine alan güncel)
(Not ortalaması Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az
4. 00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.)
Niyet Mektubu
(Neden Erasmus programından faydalanmak istediğinizi anlatan ve bir A4 kâğıdını aşmayan İngilizce yazılmış
bir kompozisyon)
Eğer Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olmak isteniyor ise; son 3 yıl içerisinde girilmiş KPDS veya ÜDS/YDS Sonuç
Belgesi
Sayfa 1 / 2
8- Başvuru sırasında yaşamış olduğunuz sorunları [email protected] e-posta adresine iletebilir veya 0 274 265 2031 / 10401042/1043 telefon numaralarına bildirebilirsiniz.
Seçim Kriterleri:
1.
Son başvuru tarihinden önce belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve başvuru şartlarını yerine getiren öğrenciler,
11 Mart 2014 Salı günü yapılacak olan yazılı dil sınavına girerler.
2.
Yazılı dil sınavından yeterli puanı alan öğrenciler 13 – 14 Mart 2014 tarihlerinde yapılacak olan sözlü dil sınavına girerler.
Öğrencilerin bu sınavlardan başarılı olabilmek için almaları gereken puanlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
İngiliz Dili ve
Edebiyat Bölümü
İçin Puan Barajı
Yazılı Dil Sınavı
11 Mart 2014 Salı
100
40
60
Sözlü Dil Sınavı
13 – 14 Mart 2014
100
50
65
Yabancı dil puanı hesaplanırken yazılı dil puanının % 80’i ve sözlü dil sınavının %20’si alınacaktır.
Yapılan dil sınavları sonucunda başarılı olan öğrencilerin 100 puan üzerinden almış oldukları dil puanlarının %50 si ve
genel akademik ortalamalarının 100 lük sistemdeki karşılıklarının %50 si alınarak genel başarı puanları hesaplanır.
Sınav Tarihi
3.
4.
5.
Toplam Puan
Puan Barajı
Öğrenciler kendi bölümleri içerisinde genel başarı puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanırlar ve başvuru
sırasında belirtmiş oldukları üniversitelerin kontenjanları ve tercih sıraları göz önünde bulundurularak, Erasmus Değişim
Programı kapsamında gidecekleri üniversitelere yerleştirilirler.
6.
Bu işlem sonucunda bir üniversiteye yerleşen adaylara, Ulusal Ajans tarafından Dumlupınar Üniversitesi’ne 2014/2015
Akademik Yılı’nda Öğrenci Hareketliliği için kullanılmak üzere tahsis edilecek olan hibenin dağıtımı yapılacaktır. Bu
dağıtım sonucunda hibenin bütün öğrencilere yeterli olmaması durumunda, hibeler Fakülte ve Bölümler arasında eşitlik
sağlanacak şekilde mümkün olduğunca fazla öğrenciye dağıtılır. Hibenin yeterli olmadığı öğrenciler “Hibe Yetersiz”
olarak ilan edilir ve bu öğrenciler isterlerse Hibesiz Hareketlilikten faydalanabilirler.
2013-2014 akademik yılı için Hibeler:
Ülkeler
Aylık hibe (€)
Ülkeler
Aylık hibe (€)
Ülkeler
Aylık hibe (€)
Almanya
425
GKRY
375
Lüksemburg
448
Avusturya
476
Hollanda
466
Macaristan
355
Belçika
448
İngiltere
602
Malta
368
Bulgaristan
281
İrlanda
489
Polonya
345
Çek Cumhuriyeti
377
İspanya
438
Portekiz
381
Danimarka
601
İsveç
531
Romanya
312
Estonya
339
İtalya
477
Slovak Cumhuriyeti
358
Finlandiya
535
Letonya
333
Slovenya
401
Fransa
520
Litvanya
325
Yunanistan
425
2014-2015 akademik yılı için hibe miktarlarının Ulusal Ajans tarafından değiştirilmesi planlanmaktadır. Değişen miktarlar
süreç içerisinde duyurulacaktır.
Seçim Takvimi:
Başvuruların başlaması
17 Şubat 2014
Başvuruların bitişi
7 Mart 2014
Yazılı dil sınavı
11 Mart 2014
Yazılı dil sınavı sonuçlarının ilan edilmesi
12 Mart 2014
Sözlü dil sınavları
13-14 Mart 2014
Yerleşen öğrencilerin ilan edilmesi
17 Mart 2014
Bilgilendirme toplantısı
19 Mart 2014
Başvuru belgelerinin tamamlanması
04 Nisan 2014
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
Evliya Çelebi Yerleşkesi (Rektörlük Binası)
Web: http://erasmus.dpu.edu.tr | E-posta: [email protected] | Tel: 0 274 265 2031 / 1040 | Fax: 0 274 265 213
Sayfa 2 / 2
Download

Sayfa 1 / 2 - Türk Dili Bölümü