Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0726-T
Adresi : İş İstanbul Plaza E Girişi Bağlar Mah.
Osmanpaşa Cad. No:95 Güneşli Bağcılar
34209
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 368 40 00
Faks
: 0 212 296 47 8283
E-Posta :
Website : www.sgs.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
pH Tayini
NMKL 179
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Rutubet Tayini
TS EN ISO 712
Et ve Et Ürünleri
Rutubet Tayini
TS 1743 ISO 1442
Et ve Et Ürünleri
Yağ Tayini
TS 1744
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Yağ Tayini
TS 4967
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Kül Tayini
TS EN ISO 2171
Et ve Et Ürünleri
Kül Tayini
TS 1746 ISO 936
Baharatlar ve Çeşni
Veren Bitkiler,
Fındık Kreması, Bal
Kül Tayini
TS 2131 ISO 928
Gıdalar
Azot/ Protein Tayini
AOAC 960.52
Gıdalar
Ham Selüloz Tayini
TS 4966
Gıdalar
Kükürtdioksit Tayini
AOAC 962.16
Gıdalar, Gıda
Katkılar ve
Aromalar
Benzoik ve Sorbik Asit Tayini
NMKL 124
Gıdalar ve Yemler
Multi-Mikotoksin Analizi (LCMS/ MS)
Aflatoksin B1, B2, G1, G2, M1, Okratoksin
A, Zearalenon, Deoksinivalenol, T2 toksin,
HT2 toksin, Fumonisin B1 ve Fumonisin
B2 Tayini
İşletme İçi Metot
(CTSL-SOP-CH-009, Rev.1)
(Rapid Commun Mass
Spectrom.2006;20:2649-265
9)
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Okratoksin A Tayini
AOAC 2000.03
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Aflotoksin (B1, B2, G1, G2 ve Toplam)
Tayini
TS ISO 16050
Sert Kabuklu
Meyveler ve Yağlı
Tohumlar
Aflatoksin (B1, B2, G1, G2 ve Toplam)
Tayini
TS ISO 16050
Gıdalar, Gıda
Katkılar ve
Aromalar
ICP-MS Cihazı ile Metaller ve Diğer
Elementlerin Analizi (Pb, Cd, Hg, As, Sn)
NMKL 186; NMKL 191;
NMKL 161
Su Ürünleri
Biyojen Amin (Histamin, Putresin,
Kadaverin) Tayini
J.AOAC Vol.82
Gıdalar
Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini
COI/T.20/Doc.no.17/Rev.1
Gıdalar
Sterol Kompozisyonu Tayini
COI/T.20/Doc.No.10
Yağlar
Stigmastadien Miktarı Tayini
COI/T.20/Doc.no.28
Süt ve Süt Ürünleri
Bebek Maması
Melamin Miktarı Tayini
ISO/ TS 15495
Gıdalar
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
(Benzo(a)piren, Krisen, Benzo(a)antrasen,
Benzo(b)floranten)
İşletme İçi Metot
(CTSL-SOP-CH-007, Rev.1)
(M.N.PAH App Note 301290
/ Agilent App Not.)
Bitkisel Kökenli
Gıdalar
Dithiocarbamat Kalıntılarının
(CS₂ cinsinden) Tayini
EURL-SRM Dithiocarbamates
as CS₂
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Bitkisel Kökenli
Gıdalar
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pestisit Kalıntılarının Tayini - QuEChERS
Metodu
(GC MS/MS kullanılarak)
Acibenzolar s methyl, Aclonifen,
Acrinathrin, Aldrin, Allethrin, Benfluralin,
BHC alpha isomer, BHC beta isomer, BHC
delta isomer, Bifenthrin, Binapacryl,
Bromfenvinphos, Bromophos-ethyl,
Bromophos-methyl, Bromopropylate,
Bromuconazole I, Bromuconazole II,
Butylate,
Captan, Carbophenothion,
Chinomethionate (Quinomethionate),
Chlorbenside, Chlorbufam,
Chlordane cis, Chlordane trans,
Chlorfenapyr, Chlorfenson,
Chlorobenzilate, Chloroneb,
Chloropropylate, Chlorothalonil,
Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos Methyl, Chlorthal-dimethyl,
Cinidon-ethyl, Cyanofenphos, Cyanophos,
Cyfluthrin, Cyfluthrin_beta,
Cyhalofop-butyl, Cyhalothrin I (gamma),
Cyhalothrin II (lambda) Cypermethrin,
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bitkisel Kökenli
Gıdalar Devam)
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Cypermethrin alpha, DDD, o,p'- , DDD,
p,p'-, DDE, o,p'-, DDE, p,p'- , DDT, o,p'-,
DDT, p,p'-, Deltamethrin I, Deltamethrin II,
Di-allate I, Di-allate II, Dichlobenil,
Dichlofluanid, Dichloraniline-3,5,
Dichlorvos, Diclofop methyl, Dicloran,
Dicofol, p,p'- , Dieldrin, Dimethipin,
Diniconazole, Diphenylamine, Disulfoton,
Endosulfan (alpha isomer), Endosulfan
(beta isomer), Endosulfan sulfate, Endrin,
EPTC,Esfenvalerate, Etaconazole I,
Etaconazole II, Ethalfluralin, Etridiazole,
Fenchlorphos,
Fenitrothion,Fenpropathrin,Fenuron,
Fenvalerate, Flucythrinate II,
Flumioxazin,Flurochloridone,
Fluvalinate-tau-I,Fluvalinate-tau-II, Folpet,
Formothion, Furalaxyl, Heptachlor,
Heptachlor epoxide, Heptachlor
exo-epoxide isomer B, Heptenophos,
Hexabromobenzene, Hexachlorobenzene,
Hexaconazole, Iprobenfos, Iprodione,
Isodrin, Isofenphos, Leptophos, Lindane,
Mefenpyr-diethyl, Metalaxyl_m,
Methacrifos, Methoxychlor,Mirex,
Monolinuron, Nitrofen,
Nitrothal-isopropyl, Oxyfluorfen,
Parathion ethyl, Parathion methyl,
Pentachloroaniline, Pentachloroanisole,
Pentachlorobenzene, Pentachlorophenol,
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Bitkisel Kökenli
Gıdalar Devam)
Permethrin_cis, Phosmet, Procymidone,
Propanil, Quintozene, Spiromesifen,
Tecnazene, Tefluthrin, cis-, Terbufos,
Tetradifon, Tetrahydrophthalimide,
Thiometon, Tolclofos-methyl, Tolylfluanid,
Tri-allate, Trifluralin, Vinclozolin
TS EN 15662
Bitkisel Kökenli
Gıdalar
Pestisit Kalıntılarının Tayini - QuEChERS
Metodu
TS EN 15662
(LCMSMS kullanılarak)
2,4-D, Acephate, Acetamiprid, Acetochlor,
Aclonifen, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb
sulfone, Aldicarb sulfoxide, Ametryn,
Amidosulfuron, Aminocarb, Amitraz,
Anilofos, Atrazine, Atrazine desetyl,
Atrazine Desisopropyl, Azaconazole,
Azadiracthin, Azinphos-ethyl,
Azinphos-Methyl, Aziprotryne,
Azobenzene, Azoxystrobin, Beflubutamid,
Benalaxyl, Bendiocarb, Benfuracarb,
Bensulfuron-methyl, Benthiovalicarb
isopropyl, Bifenazate, Bitertanol, Boscalid,
Bromacil, Bromoxynil, Bupirimate,
Buprofezin, Butocarboxim, Butocarboxim
sulfoxide, Butralin, Buturon, Cadusafos,
Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide,
Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy,
Carbosulfan, Carboxin, Carfentrazone
ethyl, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos,
Chlorfluazuron, Chloridazon,
Chloropropham, Chlorotoluron,
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bitkisel Kökenli
Gıdalar Devam)
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Chloroxuron, Chlorsulfuron, Chlorthiamid,
Chlorthiophos, Clethodim, Climbazole,
Clodinafop-propargyl, Clofentezine,
Clomazone, Clopyralid, Clothianidin,
Cyanazine, Cyazofamid, Cycloate,
Cycloxydim, Cyflufenamid, Cyhexatin,
Cymoxanil, Cyproconazole,
Cyprodinil,Dazomet, Demeton S methyl,
Demeton S methyl sulfone,
Demeton-S-methyl sulfoxide,
Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron,
Dialifos, Diazinon, Dichlofluanid,
Dichlorvos, Diclobutrazol, Dicrotophos,
Diethofencarb, Difenoconazol,
Diflubenzuron, Diflufenican, Dimefox,
Dimethachlor, Dimethanamid, Dimethipin,
Dimethoate, Dimethomorph, Dimethyl
aniline 2,4, Dimethylphenyl formamide
N-2.4-, Dimethylphenyl N
methylformamidine N-2.4-,
Dimoxystrobin, Dinocap, Dioxacarb,
Diphenamid, Dipropetryn,
Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide,
Ditalimfos, Dithianon, Diuron, DNOC,
Dodine, Emamectin benzoate, EPN,
Epoxyconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb
sulfon, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion,
Ethirimol, Ethofenprox, Ethofumasate,
Ethoprophos, Etoxazole, Etrimfos,
Famoxadone, Famphur, Fenamidone,
Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin,
Fenazox, Fenbuconazole, Fenbutatin
oxide, Fenhexamid, Fenobucarb,
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bitkisel Kökenli
Gıdalar Devam)
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenoxaprop-p-ethyl, Fenoxycarb,
Fenpiclonil, Fenpromimorph,
Fenpropathtrin, Fenpropidin,
Fenproximate, Fensulfothion, Fenthion,
Fenthion, Fludioxonil, Flufenacet,
Flufenoxuron, Fluometuron, Fluoroxypyr,
Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Fluridone,
Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil,
Flutriafol, Fonofos, Foramsulfuron,
Forchlorfenuron, Formetanate,
Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb,
Halfenprox, Haloxyfop,
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl,
Haloxyfop-methyl, Haloxyfop-p-methyl,
Heptenephos, Hexaflumuron, Hexazinone,
Hexythiazox, Imazalil, Imazamox,
Imazaquin, Imazasulfuron, Imazethapyr,
Imibenconazole, Imidachloprid,
Indoxacarb, Iodosulfuron methyl,
Iodosulfuron-methyl, Ioxynil, Iprovalicarb,
Isazofos, Isocarbamide, Isocarbofos,
Isoprocarb, Isoprothiolone, Isoproturon,
Isoxaben, Isoxaflutale, Kresoxim-methyl,
Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon
(Malathion-o-analog), Malathion,
Mandipropamid, MCPA, Mecarbam,
Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil,
Mesosulfuron methyl, Mesotrione,
Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor,
Metconazole, Methabenzthiazuron,
Methamidophos, Methidathion,
Methiocarb,
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bitkisel Kökenli
Gıdalar Devam)
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Methiocarb-sulfone,
Methiocarb-sulfoxide, Methomyl,
Methoxyfenozide, Metobromuron,
Metolachlor, Metolcarb, Metosulam,
Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin,
Metsulfuron-methyl, Mevinphos,
Molinate, Monocrotophos, Monuron,
Myclobutanil, Napropamide, Neburon,
Nicosulfuron, Nitenpyram, Norflurazone,
Novaluron, Nuarimol,
Ofurace, Omethoate, Oxadiazon,
Oxadixil, Oxamyl, Paclobutrazol,
Paraoxon-ethyl, Paraoxon-methyl,
Pebulate, Penconazole, Pencycuron,
Pendimethalin, Phenmedipham,
Phenthoate, Phorate-sulfone, Phosalone,
Phosfolan, Phosmet, Phosphamidone,
Picolinafen, Picoxystrobin, Piperophos,
Pirimicarb, Pirimicarb desmethyl
formamido, Pirimicarb-desmethyl,
Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl,
Prochloraz, Profenofos, Profoxydim,
Promecarb, Prometon, Prometryne,
Propachlor, Propamocarb, Propaquizafob,
Propargite, Propazine, Propetamfos,
Propham, Propiconazole, Propoxur,
Propoxycarbazone, Propyzamide,
Proquinozide, Prosulfocarb, Prosulfuron,
Prothioconazole, Prothiofos, Pryraflufen
ethyl, Pymetrozine, Pyraclostrobin,
Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaben,
Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrifenox,
Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen,
TS EN 15662
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Bitkisel Kökenli
Gıdalar Devam)
Quinalphos, Quinoclamine, Quinoxyfen,
Quizalofop ethyl, Resmethrin,
Rimsulfuron, Rotenone, Sebuthylazine,
Sethoxydim, Simazine, Simetryn,
Spinosad, Spirodiclofen, Spiroxamine,
Sulfentrazone, Sulfotep, Sulprofos,
Tebuconazole, Tebufenozide,
Tebufenpyrad, Tebupirimfos, Tebuthiuron,
Teflubenzuron, Tepp-O,O, Tepraloxydim,
Terbacil, Terbufos, Terbumeton,
Terbuthylazine, Terbutryn,
Tetrachlorvinphos, Tetraconazole,
Tetrametrin, Thiabendazole, Thiacloprid,
Thiamethoxam, Thiobencarb
(Benthiocarb), Thiodicarb, Thiofanox,
Thiofanox Sulfoxide, Thionazin,
Thiophanate methyl, Tolyfluanid,
Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol,
Triallate, Triazophos, Tribenuron Methyl,
Trichlorfon, Tricyclazole, Tridemorph,
Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron,
Triforine, Triphenylphosphate,
Triticonazole, Vamidathion, Zoxamide
TS EN 15662
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Aerobik Koloni Sayımı
ISO 4833
Gıdalar, Swaplar
Aerobik Koloni Sayımı
FDA, BAM, Chapter 3
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Anaerobik Ortamda Sülfit İndirgeyen
Bakteri Sayımı
ISO 15213
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Anaerobik Ortamda Sülfit İndirgeyen
Bakteri (Clostridium perfringens) Sayımı
ISO 7937
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Muhtemel Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Gıdalar, Swaplar
Bacillus cereus ve Diğer Bacillus Türlerinin
Tayini
HPA, F15
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
AB-0726-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Pozitif E.coli Sayımı (Katı Besiyeri)
ISO 16649-2
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
E.coli Sayımı (EMS Metodu)
ISO 16649-3
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Escherichia coli O157:H7 Aranması
ISO 16654
Escherichia coli O157:H7 Aranması
bioMeriéux VIDAS E. coli
O157 (ECO)
Koagülaz Pozitif Stafilakokların - S. Aureus
- Sayımı
ISO 6888-2
Koagülaz Pozitif Stafilakokların - S. Aureus
- Sayımı
ISO 6888-1
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Koliform Bakteri Sayımı
ISO 4832
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
ISO 4831
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Listeria spp. ve/ veya Listeria
monocytogenes Aranması
BS EN ISO 11290-1
Listeria spp. ve/ veya Listeria
monocytogenes Aranması
bioMeriéux VIDAS Listeria
Listeria spp. ve/ veya Listeria
monocytogenes Aranması
DuPont BAX System Q7
Maya ve Küf Sayımı
FDA, BAM, Chapter 18
Maya ve Küf Sayımı
ISO 21527-1 ; ISO 21527-2
Et ve Et Ürünleri
Pseudomanas spp. Sayımı
TS ISO 13720
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Salmonella spp. Aranması
bioMerieux VIDAS
Salmonella Up
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/11)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0726-T
AB-0726-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 01 Tarih: 18-Ağustos-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gıdalar, Yemler,
Swaplar Devam)
Salmonella spp. Aranması
DuPont BAX System Q7
Gıdalar, Swaplar
Staphylococcus aureus Enterotoksin
Aranması
bioMerieux VIDAS Staph
Enterotoksin II
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Termotolerant Campylobacter
spp.aranması
ISO 10272-1
Termotolerant Campylobacter
spp.aranması
BioMeriéux VIDAS
Campylobacter (CAM)
Gıdalar, Yemler,
Swaplar
Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio
cholerae Aranması
ISO/TS 21872-1
Gıdalar, Swaplar
Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.)
Aranması
ISO/TS 22964
Sular (İçme Suyu
Hariç)
Membran Filtrasyon Metodu ile
Escherichia coli Sayımı
ISO 9308-1
Membran Filtrasyon Metodu ile Koliform
Bakteri Sayımı
ISO 9308-1
Membran Filtrasyon Metodu ile İntestinal
Enterococci Sayımı
ISO 7899-2
Membran Filtrasyon Metodu ile Legionella
spp. Analizi
ISO 11731-2 (E)
Membran Filtrasyon Metodu ile
Pseudomonas aeruginosa Sayımı
EN ISO 16266
Toplam Canlı Sayımı (22°C) ve (37°C)
ISO 6222
GDO Tarama Testi
(35S/ NOS/ FMV) PT-PCR Metodu
TS EN ISO 24276
Eurofins GeneSpin
GMOScreen RT
Gıda/Gıda Katkı,
Yem/Yem Katkı
Maddeleri
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı