2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU
Yükseköğretim Kurulu’nun 25/09/2014 tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi Programları ile ilgili
kararı gereğince 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle üçüncü ve dördüncü sınıfta olanlar ile
mezun öğrencilerden Fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına aşağıda
belirtilen kriterlere göre ön kayıt başvuruları alınacaktır.
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Ön Kayıtlar 13-16 Ekim 2014 tarihleri
arasında yapılacaktır. (Ön kayıt başvuru formu örneği için tıklayınız)
2. Ön kayıt için gerekli belgeler ve başvuru:
a. Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi,
b. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi,
c. Bölüme yerleştiği yıla ait ÖSS giriş belgesinin çıktısı
Başvurular, eksiksiz doldurulmuş ön kayıt başvuru formu ve ekleriyle birlikte Eğitim Fakültesi
Dekanlığına yapılacaktır.
3. Öğrencilerin genel not ortalamaları, ÖSS Puanı ve mezuniyet yılı dikkate alınarak aşağıda
listelenen bölümlere ayrılan kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır.
4. İlan edilen üçüncü ve dördüncü sınıf kontenjanlarının tamamı (kontenjanın %75’i) Muş
Alparslan Üniversitesi öğrencileri için, mezun kontenjanları ise (kontenjanın % 25’i) mezunlarımız ve
diğer üniversitelerden mezun olanlar için ayrılmıştır. Her sertifika alanının sıralaması kendi içinde ayrı
ayrı yapılacaktır.
5. Öğretmenlik Alanları Tablosu’nda her alan için kontenjan belirlenmiştir. Ancak, ayrılan
kontenjanların dolmaması durumunda; boş kontenjanlar, fazla başvuru olan diğer alanlara
kaydırılabilir.
6. Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadırlar:
a. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)
b. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
c. Onaylı mezuniyet belgesi
d. Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 1.000 ( bin )
’nin yatırıldığına dair banka dekontu.
7. Disiplin cezası alanların başvurusu geçersiz sayılır. Sertifika programı süresince disiplin cezası
alanların da programla ilişkileri kesilir.
Açıklama: Ücretler T.C. Ziraat Bankası Muş Şubesindeki TR85 0001 0000 9558 3303 9550 02
İBAN numaralı Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesabına TC Kimlik No,
Adı-Soyadı ve Öğretmenlik Alanı belirtilerek yatırılacaktır.
AKADEMİK TAKVİM
Ön Kayıt Başvurusu
13- 16 Ekim 2014
Sonuçların İlanı
20 Ekim 2014
Kesin Kayıtlar
21-22 Ekim 2014
Boş kalan kontenjan olması durumunda 2. kesin kayıtlar
23 Ekim 2014
Boş kalan kontenjan olması durumunda 3. kesin kayıtlar
24 Ekim 2014
I. DÖNEM
Derslerin başlangıcı
27 Ekim 2014
Derslerin Bitimi
31 Ocak 2015
II. DÖNEM
23 Şubat 2015 – 29 Mayıs 2015
1
ÖĞRETMENLİK ALANLARI
Atanabileceği Alan
Mezun Olunan Yükseköğretim
Programı/Bölümü/Dalı
Kontenjan
3. Sınıf
Biyoloji
Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Dersleri Felsefe
Biyoloji Bölümü
4. Sınıf
Mezun
5
1. Felsefe Bölümü
20
145
20
20
50
20
30
50
20
5
60
20
10
50
20
10
30
10
10
30
5
10
75
20
2. Sosyoloji Bölümü
1. İlâhiyat Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
3. Dini İlimler Fakültesi
4. İslami İlimler Fakültesi
1. İlâhiyat Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İmam-Hatip Lisesi Meslek Bilgisi
3. Dini Bilimler Fakültesi
4. İslami İlimler Fakültesi
Matematik
Matematik Bölümü
1. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Acil Sağlık Hizmetleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hemşirelik
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
2. Hemşirelik Yüksekokulu
3. Hemşirelik Bölümü
4. Ebelik Bölümü
5. Sağlık Memurluğu Bölümü
1. Sağlık Kurumları Yöneticiliği/İşletmeciliği
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
2. Sağlık İdaresi Yüksekokulu
3. Sağlık Yönetimi Bölümü
1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Adalet
2. Kamu Yönetimi
Tarih
1. Tarih Bölümü
2
1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü
10
30
20
5
20
10
3. Türk Halk Bilimi Bölümü
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama ve Perakende
1. İktisat
2.İşletme
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beden Eğitimi
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3. Spor Bilimleri Fakültesi
3
60
Download

duyurusu - Muş Alparslan Üniversitesi