ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
Kabul edilenler
Sıra No
1
Adı Soyadı
Selva Yağmur
Özsoy
Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü
Genel
Başvurulan Bölüm
Ortalaması
Başvurulan
Sınıf
Sonuç
Asil
2,72/4
Psikoloji
2
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Böl.
2,47/4
Psikoloji
2
İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Böl.
3,74/4
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
2
Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl.
1,08/4
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
2
Kabul edilmeyenler
1
Elif Balçık
YÖK Kuralları gereği uygun görülmemiştir.
Kabul edilenler
1
Nazlı Deniz
Yalnız
Asil
Kabul edilmeyenler
1
Jerfican Elbasan
YÖK Kuralları gereği uygun görülmemiştir.
Download

FEF