СЭЛАМ ТЫК|ЭХЭР - SELAM TIKEHER - SELAM VERMELER GREETINGS
Узыхуэзар зы ц|ыху закъуэмэ - Vuzihuazar zı tsıhu zakuame
Уи пщэдджыжь ф|ыуэ
(Vui pşedgij fıue)
Уи махуэ ф|ыуэ
(Vui mahue fıue)
Уи пщыхьэщхьэ ф|ыуэ
(Vui pşıuaşhe fıue)
Уи жэщ ф|ыуэ
(Vui jeş fıue)
Bu yazılanlar tek şahıs için geçerlidir.Yani bir bireyden diğer tek bireye denilir.Yeni girilen gruba veya
karşılaşılan kişiye fıue denilir.
Eğer ayrılırken iyi günler, iyi akşamlar veya geceniz iyi olsun der gibi olacaksa o zamanda Fı Uh'u (yani olsun)
denilmektedir.
Узыхуэзар гупмэ; - Vuzihuazar gupme - (Karşılaştığın grup ise)
Фи пщэдджыжь ф|ыуэ
(Fi pşedgij fıue)
Фи махуэ ф|ыуэ
(Fi mahue fıue)
Фи пщыхьэщхьэ ф|ыуэ
(Fi pşıuaşhe fıue)
Фи жэщ ф|ыуэ
(Fi jeş fıue)
Burada değişen sadece ''Fi'' ekidir. Bu ek çoğul anlamında olup hepinizin anlamına gelir. Hepinizin gecesi iyi
olsun gibi..
Укъызыбгъэдэк|ыжыр зы ц|ыху закъуэмэ; - Vugızıbgedegijır zı tsıhu zakuame (Ayrıldığın tek bir kişiyse)
Уи пщэдджыжь ф|ы ухъу
Уи махуэ ф|ы ухъу
Уи пщыхьэщхьэ ф|ы ухъу
Уи жэщ ф|ы ухъу
(Vui pşedgıj fı uh'u) (sabahın iyi olsun)
(Vui mahue fı uh'u) (Günün iyi olsun)
(Vui pşıuaşhe fı uh'u) (Akşamın iyi olsun)
(Vui jeş fı uh'u) (Gecen iyi olsun)
Burada ''Uh'u'' ''olsun'' anlamında kullanılmaktadır. Kişiden veya toplumdan vs... ayrılırken bu deyim kullanılır.
Укъызыбгъэдэк|ыжыр гупмэ; - Vugızıbgedegijır Gupme - (Ayrıldığın bir grup ise)
Фи пщэдджыжь ф|ы ухъу
Фи махуэ ф|ы ухъу
Фи пщыхьэщхьэ ф|ы ухъу
Фи жэщ ф|ы ухъу
(Fi pşedgıj fı uh'u)
(Fi mahue fı uh'u)
(Fi pşıuaşhe fı uh'u)
(Fi jeş fı uh'u)
Yani kısaca ''Vui'' denilirse tekil anlamda, ''Fi'' denilirse (sizlerin) yani çoğul anlamında.
Download

СЭЛАМ ТЫК|ЭХЭР - SELAM TIKEHER