Quiz-5
Bölüm:
Adı:
Soyadı:
No:
Belirtilen türevleri bulunuz.
1)
dv
4
if v = t +
dt
t
A) 1 +
1)
4
t2
B) 1 -
4
t
C) t -
4
t2
D) 1 -
4
t2
.
Fonksiyonun türevini alınız ve verilen bağımsız değişkenin değerinde tanjant doğrusunun eğimini bulunuz
6
2) f(x) = 3x + , x = 2
x
A)
3
2
B) 3
Use the formula f'(x) = lim
z→x
3) f(x) =
A)
C)
9
2
2)
D) 9
f(z) - f(x)
Formülü kullanarak türevi bulunuz.
z-x
4
x+9
4
(x + 9)2
3)
B) -
4
(x + 9)
C) -
4
x2
D) -
4
(x + 9)2
Türevi bulunuz.
4) y = 4x4 + 7x3 + 5
A) 4x3 + 3x2 - 7
4)
B) 4x3 + 3x2
C) 16x3 + 21x2
Aşağıdaki fonksiyonun ikinci dereceden türevini bulunuz.
5) y = 4x2 + 7x - 7
A) 4
B) 8
D) 16x3 + 21x2 - 7
5)
C) 8x + 7
y' nü bulunuz.
6) y = (x2 - 5x + 2)(5x3 - x2 + 5)
A) 5x4 - 104x3 + 45x2 + 6x - 25
C) 5x4 - 100x3 + 45x2 + 6x - 25
D) 0
6)
B) 25x4 - 100x3 + 45x2 + 6x - 25
D) 25x4 - 104x3 + 45x2 + 6x - 25
Fonksiyonun türevini bulunuz.
x2 - 3x + 2
7) y =
x7 - 2
7)
A) y ′ =
-5x8 + 18x7 - 14x6 - 4x + 6
(x7 - 2)2
B) y ′ =
-5x8 + 18x7 - 13x6 - 4x + 6
(x7 - 2)2
C) y ′ =
-5x8 + 19x7 - 14x6 - 4x + 6
(x7 - 2)2
D) y ′ =
-5x8 + 18x7 - 14x6 - 3x + 6
(x7 - 2)2
1
Verilen fonksiyonun türevini bulunuz.
t9 + 8t + 4
8) s =
t2
8)
A)
ds
= 8t11 + 10t2 + 8t
dt
B)
ds
8
8
= 7t6 +
+
dt
2
t
t3
C)
ds
8
8
= 7t6 dt
2
t
t3
D)
ds
8
4
= t6 dt
2
t
t3
Verilen fonksiyonun ikinci dereceden türevini bulunuz.
x4 + 6
9) y =
x2
A)
d2 y
36
=2dx 2
x4
B)
9)
d2 y
36
=1+
dx2
x4
C)
d2 y
12
= 2x dx 2
x3
D)
d2 y
36
=2+
dx 2
x4
u ve v x'e göre türevlenebilir fonksiyonlardır. Fonksiyonların verilen değerlerini ve turevlerini kullanarak blirtilen türevlerin değerini bulunuz.
10) u(1) = 3, u ′ (1) = -6, v(1) = 6, v ′ (1) = -3.
d
(uv) at x = 1
dx
A) 27
11) y=
10)
B) 45
C) -45
D) -36
6x
eğrisine (1,3) noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulunuz.
2
x +1
A) y = 3x
B) y = 0
C) y = 3
11)
D) y = x + 3
Bir koardinat çizgisinde hareket eden bir cismin konumu s=f(t) fonksiyonu ile verilmiştir, s metre ve t saniyedir.
Verilen zaman aralığında cismin yerdeğiştirmesini ve ortalama hızı bulunuz.
12) s = 8t2 + 3t + 7, 0 ≤ t ≤ 2
Find the body's displacement and average velocity for the given time interval.
A) 38 m, 38 m/sec
B) 52 m, 26 m/sec
C) 22 m, 35 m/sec
D) 38 m, 19 m/sec
13) s-ekseni boyunca hareket eden bir cismin t zamanındaki konumu
t=0 dan t=3 saniyeye kadar aldığı mesafeyi bulunuz.
A) 40 m
B) 80 m
C) 36 m
2
12)
13)
D) 84 m
Answer Key
Testname: QUIZ-5
1) D
2) A
3) D
4) C
5) B
6) D
7) A
8) C
9) D
10) C
11) C
12) D
13) B
3
Download

Quiz5