INLAY CC-M UNIVERSAL
UPDATE-KIT PJPRO METAL
Primer CC-M
1341120000
1344850000
1341200000
€
€
€
218,30
424,80
49,56
1
1
1
PCB - Baskı Devre Klemensleri
Tip
SL 3,5/2/90
SL 3,5/3/90
SL 3,5/4/90
SL 3,5/5/90
SL 3,5/6/90
SL 3,5/7/90
SL 3,5/8/90
SL 3,5/9/90
SL 3,5/10/90
SL 3,5/11/90
SL 3,5/12/90
Tip
SL 3,5/2/180
SL 3,5/3/180
SL 3,5/4/180
SL 3,5/5/180
SL 3,5/6/180
SL 3,5/7/180
SL 3,5/8/180
SL 3,5/9/180
SL 3,5/10/180
SL 3,5/11/180
SL 3,5/12/180
Tip
BL 3,5/2
BL 3,5/3
BL 3,5/4
BL 3,5/5
BL 3,5/6
BL 3,5/7
BL 3,5/8
BL 3,5/9
BL 3,5/10
BL 3,5/11
BL 3,5/12
Tip
BLZP 5.08/02/180 SN OR BX
BLZP 5.08/03/180 SN OR BX
BLZP 5.08/04/180 SN OR BX
OMNIMATE Baskılı Devre Fiş/Soket Konnektörleri: SL/BL Sistemi. Pin Aralığı: 3,50 mm
Yatay Fiş
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1597210000
1,02 TL
100
1597220000
1,60 TL
100
1597230000
2,04 TL
100
1597240000
2,62 TL
50
1597250000
3,20 TL
50
1597260000
3,63 TL
50
1597270000
4,22 TL
50
1597280000
4,65 TL
50
1597290000
5,23 TL
50
1597300000
5,82 TL
50
1597310000
6,25 TL
50
Sipariş No
1604770000
1604780000
1604790000
1604800000
1604810000
1604820000
1604830000
1604840000
1604850000
1604860000
1604870000
Sipariş No
1597360000
1597370000
1597380000
1597390000
1597400000
1597410000
1597420000
1597430000
1597440000
1597450000
1597460000
Fiyat (Ad.)
1,02 TL
1,60 TL
2,04 TL
2,62 TL
3,20 TL
3,63 TL
4,22 TL
4,65 TL
5,23 TL
5,82 TL
6,25 TL
Dikey Fiş
Ambalaj
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
Fiyat (Ad.)
2,76 TL
4,22 TL
5,52 TL
6,98 TL
8,43 TL
9,74 TL
11,05 TL
12,50 TL
13,96 TL
15,41 TL
16,86 TL
Soket
Ambalaj
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
OMNIMATE Baskılı Devre Fiş/Soket Konnektörleri: SL/BL Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm
Yatay Soket (Vidalı Bağlantı)
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1943580000
2,50 TL
100
1943590000
3,74 TL
100
1943600000
4,98 TL
100
BLZP 5.08/05/180 SN OR BX
BLZP 5.08/06/180 SN OR BX
BLZP 5.08/07/180 SN OR BX
BLZP 5.08/08/180 SN OR BX
BLZP 5.08/09/180 SN OR BX
BLZP 5.08/10/180 SN OR BX
BLZP 5.08/11/180 SN OR BX
BLZP 5.08/12/180 SN OR BX
1943610000
1943620000
1943630000
1943640000
1943650000
1943660000
1943670000
1943680000
Tip
BLF 5.08HC/02/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/04/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/05/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/06/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/07/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/08/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/09/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/10/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/11/180 SN OR BX
BLF 5.08HC/12/180 SN OR BX
Sipariş No
1013680000
1013690000
1013710000
1013720000
1013730000
1013740000
1013750000
1013760000
1013770000
1013780000
1013790000
Tip
SLA 02/90 3.2SN OR BX
SLA 03/90 3.2SN OR BX
SLA 04/90 3.2SN OR BX
SLA 05/90 3.2SN OR BX
SLA 06/90 3.2SN OR BX
SLA 07/90 3.2SN OR BX
SLA 08/90 3.2SN OR BX
SLA 09/90 3.2SN OR BX
SLA 10/90 3.2SN OR BX
SLA 11/90 3.2SN OR BX
SLA 12/90 3.2SN OR BX
Sipariş No
1238060000
1238160000
1238260000
1238360000
1238460000
1238560000
1238660000
1238760000
1238860000
1238960000
1239060000
Fiyat (Ad.)
0,87 TL
1,31 TL
1,75 TL
2,18 TL
2,62 TL
3,06 TL
3,49 TL
3,93 TL
4,37 TL
4,80 TL
5,24 TL
Yatay Fiş
Ambalaj
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
Tip
SLA 02/180 3.2SN OR BX
SLA 03/180 3.2SN OR BX
SLA 04/180 3.2SN OR BX
SLA 05/180 3.2SN OR BX
SLA 06/180 3.2SN OR BX
SLA 07/180 3.2SN OR BX
SLA 08/180 3.2SN OR BX
SLA 09/180 3.2SN OR BX
SLA 10/180 3.2SN OR BX
SLA 11/180 3.2SN OR BX
SLA 12/180 3.2SN OR BX
Sipariş No
1239560000
1239660000
1239760000
1239860000
1239960000
1240060000
1240160000
1240260000
1240360000
1240460000
1240560000
Fiyat (Ad.)
0,87 TL
1,31 TL
1,75 TL
2,18 TL
2,62 TL
3,06 TL
3,49 TL
3,93 TL
4,37 TL
4,80 TL
5,24 TL
Dikey Fiş
Ambalaj
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
Sipariş No
1320060000
1320160000
1372460000
Yatay Fiş - İki Katlı
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
3,06 TL
50
4,65 TL
50
6,10 TL
50
Tip
SLAD 04/90 3.2SN OR
SLAD 06/90 3.2SN OR
SLAD 08/90 3.2SN OR
6,25 TL
7,49 TL
8,74 TL
9,98 TL
11,23 TL
12,48 TL
13,75 TL
14,99 TL
45
45
45
45
45
45
36
36
Yatay Soket (Yaylı Bağlantı)
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
2,44 TL
180
3,67 TL
120
4,91 TL
90
6,12 TL
72
7,36 TL
60
8,58 TL
48
9,81 TL
42
11,03 TL
36
12,25 TL
36
13,50 TL
30
14,73 TL
30
SLAD 12/06/90 3.2SN OR
1372660000
9,30 TL
Tip
BLA 2 SN OR
BLA 3 SN OR
BLA 4 SN OR
BLA 5 SN OR
BLA 6 SN OR
BLA 7 SN OR
BLA 8 SN OR
BLA 9 SN OR
BLA 10 SN OR
BLA 11 SN OR
BLA 12 SN OR
Sipariş No
1281760000
1281860000
1281960000
1282060000
1282160000
1282260000
1282360000
1282460000
1282560000
1282660000
1282760000
Fiyat (Ad.)
2,47 TL
3,72 TL
4,94 TL
6,18 TL
7,41 TL
8,66 TL
9,89 TL
11,13 TL
12,35 TL
13,59 TL
14,83 TL
50
Soket
Ambalaj
180
120
90
72
60
48
42
36
36
30
30
Tip
PS 3,50/02/90
PS 3,50/03/90
PS Sistemi. Pin Aralığı: 3,50 mm - Pin Uzunluk 3,50 mm
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1811180000
0,81 TL
100
1811190000
1,16 TL
100
Tip
PM 5,08/02/90
PM 5,08/03/90
PM Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm - Pin Uzunluk 3,50 mm
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1760490000
0,58 TL
500
1760500000
0,87 TL
500
Tip
LS 5,08/02/90
LS 5,08/03/90
LS Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm - Pin Uzunluk 3,50 mm
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1810850000
1,02 TL
100
1810860000
1,53 TL
100
Tip
LM 5,08/02/90
LM 5,08/03/90
LM Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm - Pin Uzunluk 3,50 mm
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1716080000
1,10 TL
500
1716090000
1,60 TL
500
Tip
LPP 5,08/02/90
LPP 5,08/03/90
LP Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm - Pin Uzunluk 3,20 mm
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1594400000
2,04 TL
100
1594410000
3,05 TL
100
Tip
LSF-SMT 5,08/02/90
LSF-SMT 5,08/03/90
LSF Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm - Pin Uzunluk 3,50 mm
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1824810000
1,16 TL
59
1824820000
1,74 TL
38
Tip
LSF-SMT 5,08/02/180
LSF-SMT 5,08/03/180
LSF Sistemi. Pin Aralığı: 5,08 mm - Pin Uzunluk 3,50 mm (THR Reflow Lehimleme)
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1826040000
1,16 TL
59
1826060000
1,74 TL
38
Tip
LSF-SMD 3,50/02/180
LSF-SMD 3,50/03/180
SMD Sistemi
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
3,40 TL
180
4,23 TL
180
Sipariş No
1250360000
1250370000
Tip
ZG
HP
SKH
RH 1
RH 2
FM 4
MB
RFO
RFO
RFM
ZW 5
ZW 15
ZW 25
ZW 30
ZW 45
RS 80
RF 180
AP 80
RS 100
AP 100
Tip
SKH D32
SKH 31 S 250V
Baskılı Devre Kartı, Raya Montaj Malzemeleri
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
0128060000
4,36 TL
10
0137100000
6,11 TL
20
0550160000
7,27 TL
10
0587160000
5,82 TL
20
0632760000
5,82 TL
20
0687900000
2,62 TL
40
0334900000
2,91 TL
20
0126260000
5,82 TL
20
0119660000
5,09 TL
20
0213760000
5,09 TL
20
0119760000
5,09 TL
20
0119860000
5,82 TL
20
0126160000
5,82 TL
20
0119960000
6,11 TL
20
0120060000
6,54 TL
20
4157440000
56,70 TL
2
1324460000
5,09 TL
20
1324260000
4,65 TL
20
4144870000
71,23 TL
2
1185060000
5,82 TL
20
Baskılı Devre Kızağı (Komple)
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
0586761001
196,26 TL
1
0648661001
181,72 TL
1
HDC Fiş - Soket
Tip
HDC KIT HA 3
HDC KIT HA 3
HDC KIT HA 4
HDC KIT HA 4
HDC KIT HE 6
HDC KIT HE 10
HDC KIT HE 16
HDC KIT HE 24
Tip
HDC KIT HE 6
HDC KIT HE 10
HDC KIT HE 16
HDC KIT HE 24
HDC KIT HE 32
HDC KIT HE 48
Tip
HE SERİSİ KOMPLE SANAYİ TİPİ FİŞ-SOKETLER (KIT'LER)
Yukardan Rakorlu
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1
1712560000
66,73 TL
1712570000
1
61,77 TL
1712590000
1
70,59 TL
1712600000
1
63,54 TL
1712660000
1
112,24 TL
1712670000
1
142,93 TL
1712680000
1
181,07 TL
1712690000
1
196,41 TL
Sipariş No
1712460000
1712510000
1712520000
1712530000
1712540000
1712550000
Yandan Rakorlu
Fiyat (Ad.) Ambalaj
1
106,00 TL
1
142,93 TL
1
182,27 TL
1
197,77 TL
1
333,29 TL
1
523,63 TL
HE - Tipi FİŞ-SOKETLER ( Vidalı bağlantı ) / Universal Konnektörler
6 Kutup
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
Download

INLAY CC-M UNIVERSAL 1341120000 218,30 € 1 UPDATE-KIT