10 NİSAN 2014 PERŞEMBE
08:00-09:00
KAYIT
09:00-09:30
AÇILIŞ OTURUMU
A
09:30-11:00
KONFERANS - 1
A
“SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDA AİLE VE OPTİMAL ÇOCUK GELİŞİMİ”
ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI
11:00-11:15
KAHVE MOLASI
11:15-12:30
PANEL 1
A
PSİKOLOJİDE YÖNTEM ÇEŞİTLİLİĞİ, DİSİPLİNER BÜTÜNLÜK VE GÜNCEL TARTIŞMALAR
I. IŞIK, B. TANYAŞ, A. ÇARKOĞLU, M. Ö. ÇEVİK
11:15-12:30
PANEL 2
B
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TANI TEDAVI VE İZLEME
N. EROL, M. AKÇAKIN, B. ALPAŞ, B. ÜSTÜN-GÜLLÜ, D. AKIN
11:15-12:30
SÖZEL BİLDİRİ - 1
C
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ: ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
11:15-11:30
Çatışma Yönetimi Eğitimine İlişkin Katılımcı Tepkilerinin Değerlendirilmesi
S. GÖKMEN
11:30-11:45
İşyerinde Çatışma ve Çatışma Çözüm Stratejileri
T. EROL-KORKMAZ, E. GÖZÜN
11:45-12:00
Üniversite Öğrencilerinin Kaldıkları Yerlerde Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm Stratejileri
T. KAÇMAZ, A. TÜRNÜKLÜ, Ö. ÖZMEN, N. İREM
12:00-12:15
Üniversite Öğrencilerinin, Sınıf Arkadaşları İle Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm Stratejileri
A. TÜRNÜKLÜ, Ö. ÖZMEN, T. KAÇMAZ, N. İREM
12:15-12:30
11:15-12:30
TARTIŞMA
PANEL 3
D
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ DİSİPLİNİ
G. S. KIRCAALİ-İFTAR, E. TEKİN-İFTAR, O. KURT
11:15-12:30
SÖZEL BİLDİRİ - 2
GÜNCEL OLAYLARA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
11:15-11:30
Katılım Hakkının Tersi: Tersten Katılım
S. M. DEĞİRMENCİOĞLU
11:30-11:45
Herşey Nasıl Başladı? Gezi Parkı Olaylarına Dair Niteliksel Bir Çalışma
M. GEZİCİ-YALÇIN
11:45-12:00
“#DOĞUŞPSİKOLOJİYEDOKUNMA” Öğrenci Eylemlerine Dair Bir Yapısal Eşitlik Modeli
M. GEZİCİ-YALÇIN, E. ARIK
12:00-12:15
Akademik Özgürlük ve Psikolojinin Geleceği
S. M. DEĞİRMENCİOĞLU
12:15-12:30
TARTIŞMA
E
11:15-12:30
SÖZEL BİLDİRİ - 3
F
EVRİMSEL SÜREÇLER VE PSİKOLOJİ
11:15-11:30
Aile Gelir Düzeyinin Eş Tercihlerindeki Rolü: Evrimsel Yaklaşım ve Sosyal Roller Açısından Bir Değerlendirme
İ. GÖZ, H.G. BAHÇEKAPILI
11:30-11:45
Dindarlığın ve Bağlanma Tipinin Cinsel Davranış Stratejisi Üzerindeki Etkisi
C.E. EREMSOY, H.G. BAHÇEKAPILI, O. YILMAZ, N. SÜMER
11:45-12:00
Hayatta Kalma Bağlamı Olay Sonrası Yanlış Bilgiyi Etkiler Mi ?
S. CEYLAN, M. MISIRLISOY, N.B. ATALAY
12:00-12:15
Hayatta Kalma Bağlamı Kaynak Belleğini Etkiler Mi ?
M. MISIRLISOY, N.B. ATALAY
12:15-12:30
TARTIŞMA
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
KONFERANS - 2
A
“PSİKOLOJİDE YENİ YÖNTEMLER, PARADIGMALAR”
SİREL KARAKAŞ
15:00-15:15
KAHVE MOLASI
15:15-16:45
PANEL 4
A
KLİNİK ÖLÇEKLERİN YARARLILIKLARININ GÖRGÜL DEĞERLENDİRİLMESİ
S. KARAKAŞ, E. DOĞUTEPE DİNÇER, E. ERDOĞAN-BAKAR, H. CAN
15:15-16:45
PANEL 5
B
OBSESSİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA DÜŞÜNCENİN VE DUYGULARIN GÜCÜ: DÜŞÜNCE-EYLEM KAYNAŞMASI VE TİKSİNME
M. İNÖZÜ, O. YORULMAZ, E. EREMSOY, F. ÖZCANLI-ULUKUT
15:15-16:45
PANEL 6
C
ÇATIŞMA, ÖLÜM, KAYIPLAR VE BİR MİT: BİREYSEL VE KAMUSAL ALANDA ŞEHİTLİK SÖYLEMİNİ DÜŞÜNMEK
S.M. DEĞİRMENCİOĞLU, E. GEDİK, B. ŞENTÜRK 15:15-16:45
SÖZEL BİLDİRİ - 4
KLİNİK PSİKOLOJİ: TRAVMATİK DENEYİMLER
15:15-15.30
Kalp Krizi Geçirmiş Bireylerde Travma Sonrası Gelişim İle Öz Duyarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
D. AŞKUN-ÇELİK, T. KAMU
15:30-15:45
Kanser Hastası Çocuk ve Ergenlerin Ebeveynlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Gelişim
H. MOĞULKOÇ, G. DİRİK
15:45-16:00
Diyabet Sonrası Travmatik Gelişim
E. GÖCEK-YORULMAZ, G. DİRİK 16:00-16:15
Kişilik, Olaya İlişkin Ruminasyon ve Baş Etme Yollarının Travma Sonrası Stres Semptomları Üzerindeki Rolü
E. GÜL, A.N. KARANCI
16:15-16:30
Kanserli Çocukların Bakımverenlerinde Duygular: Niteliksel Bir Çalışma
D. DEMİRTEPE-SAYGILI, Ö. BOZO
16:30-16:45
TARTIŞMA
D
15:15-16:45
SÖZEL BİLDİRİ - 5
E
TEMSİLLER, İZLENİMLER, KAVRAMLAR
15:15-15.30
Annelerin Kendi Bağlanma Örüntüleri ve İlişki Doyumları Çocuklarına İlişkin Zihinsel Modelleri İle İlişkili Mi ?
E. SAKMAN, N. SÜMER
15:30-15:45
Yazılı Basında Çocuk Temsilleri: Bir Bekleme Odası Olarak Çocukluk
G. SAYILAN, N. ÇEVİRGEN
15:45-16:00
Psikolog ve Görüşme Odası: Oturma Düzeni ve Eşya Tipinin Psikolog Hakkındaki İzlenimler Üzerindeki Etkileri
M. ITO-ALPTÜRER
16:00-16:15
Kendini Nesneleştirme ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
G. DOĞAN
16:15-16:30
Psikologların Ötenaziyi Kavramsallaştırma Zeminleri
O. ÇOKER
16:30-16:45
15:15-16:45
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 6
F
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ: BELLEK ÇALIŞMALARI
15:15-15.30
Otomatik ve Kontrollü Geri Getirmede Bellek Engeli ve Kolaylaştırma
S. İKİER 15:30-15:45
Yüz Fotoğraflarının Sergilenme Süresinin Çekicilik Değerlendirmelerı Üzerindeki Etkisi
A. EROL, R. WISE, B. GENÇ, E. SAĞLAM, E. GÜNSAN, N. AKTAN
15:45-16:00
Benimle Evlenir Misin? : Olumlu Flaş Anıların Tutarlılığı ve Fenomenolojik Özellikleri
M. ÖZBEK, M. ÖZVAROL, A. TEKCAN
16:00-16:15
Anlamsal Bellek Görevi Altında Elde Edilen Bilme Hissi Kararlarının Olay İlişkili Beyin Potansiyellerine Etkisi
C. ÖZGÖR, C. SOYLU, S. ŞENYER, E. USLU, M. IRAK
16:15-16:30
Mekansal Çalışma Belleğinde Özet Temsiller
A. MUTLUTÜRK, A. BODUROĞLU
16:30-16:45
17:00-18:30
TARTIŞMA
PANEL 7
B
“Son 10 Yılda Sağlık Psikolojisi Eğitimi Alanında Neler Yaptık? Neler Hedefliyoruz?”
Y. KORKUT, Ö. SERTEL-BERK, A. ÇARKOĞLU, İ. ATAK
17:00-18:30
PANEL 8
C
SİYASET PSİKOLOJİSİ: ÜLKEMİZDE GELDİĞİ NOKTA VE ÇALIŞMA KONULARI
O. GÜMÜŞ, N. SÜMER, D. KÖKDEMİR, D. HASTA, N. SOLAK
17:00-18:30
PANEL 9
TOPLUM BAĞLAMINDA OTOBIYOGRAFIK BELLEK
Ç. AYDIN, A. GÖNCÜ, N. ER, A.İ. TEKCAN, S. GÜLGÖZ
D
17:00-18:30
SÖZEL BİLDİRİ - 7
E
EBEVEYN DAVRANIŞLARI, TRAVMALAR VE PSİKOLOJİK SAĞLIK
17:00-17:15
Ebeveynler Arası Şiddete Tanıklık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyi Ö. SARIOT, M. EROL
17:15-17:30
Ebeveyn Davranışları ve Psikolojik Sorunlar: Şema Alanlarının Farklı Etkileri
D. SARITAŞ, T. GENÇÖZ
17:30-17:45
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmalarının Kaygı Belirtileri İle İlişkisinde Aleksitiminin Aracı
Rolünün İncelenmesi
İ. ŞENKAL, S. IŞIKLI
17:45-18:00
Ebeveynlik Davranışlarının Çocukluk Döneminde Gösterdiği Değişim: Boylamsal Bir İnceleme
A. KUMRU, N. KAFESCİOĞLU, B. YAĞMURLU, M. SAYIL
18:00-18:15
Kadın Ruh Sağlığı ve Ev İçi Şiddet
F. PALA-ÇULHA
18:15-18:30
17:00-18:30
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 8
F
ÇOCUKLUK VE GENÇLİK DÖNEMİ SORUNLARI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI
17:00-17:15
Okul Öncesi Dönemde Zorbalık ve Mağdur Olma Davranışları: Oyun Davranışları ve Akran İlişkilerinin
Etkileri
Ö. METİNASLAN, B. TUĞRUL
17:15-17:30
Gençlerin Öfke Düzeyi ve Şiddet Eğilimini Etkileyen Karakter Güçlüklerinin İncelenmesi
Ö. F. KABAKÇI
17:30-17:45
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikoterapinin Ergenlerin Umut Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
H. SARIÇAM, H. DEMİRBAŞ
17:45-18:00
Sağlık Davranışlarının Psiko-Sosyal Belirliyicilerin ve Temel Sağlık - Arama Davranışlarının İncelenmesi
N. AYDEMİR, Ö. ŞİMŞEKOĞLU
18:00-18:15
TARTIŞMA
18:30-20:00
TPD GENEL KURUL TOPLANTISI
20:00
AÇILIŞ KOKTEYLİ
A
11 NİSAN 2014 CUMA
09:00-10:30
KONFERANS - 3
A
DRUG-CENTERED MODEL: AN ALTERNATIVE WAY OF UNDERSTANDING THE USE OF PSYCHIATRIC DRUGS
JOANNA MONCRIEFF
09:00-10:30
PANEL 10
D
BABACAN LİDERLİĞİN ÇEŞİTLİ MESLEKLERDE, KURUMLARDA VE ÜLKELERDE GENELLENEBİLİRLİĞİ
E. DEMİRCİOĞLU, C. NELSON, S. CEYLAN, Z. AYCAN 10:30-10:45
KAHVE MOLASI
10:45-12:30
SÖZEL BİLDİRİ - 9
A
DUYGULAR, BİLİŞLER, KİŞİLİK VE PSİKOPATOLOJİ
10:45-11:00
Türk Kültüründe “Yas” Süreci
Ö. GENLİK
11:00-11:15
Düzenli Olarak Spor Salonuna Giden Erkeklerde Pozitif-Negatif Duygulanımı Yordayan Faktörler
O. S. HÜNLER
11:15-11:30
Depresif Belirtilerde Görülen Değişimi Yordayan Üstbilişsel Faktörler: Boylamsal Bir İnceleme
A. E. YILMAZ
11:30-11:45
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Depresyon Hastaları Olumsuz ve Olumlu Duyguları İçin Hangi Duygu Düzenleme Stratejilerini Kullanmaktadırlar
Ş. E. TUNAY
11:45-12:00
Stres Düzeyinin Belirlenmesinde Kişilik Özelliklerinin Rolü
H. E. ÖZMEN, A. TATAR, S. TOK
12:00-12:15
Eldeki 2/4 Parmak Oranına Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi: Ön Çalışma
H.E. ÖZMEN, A. TATAR, G. SALTUKOĞLU, F. AKSU
12:00-12:30
10:45-12:30
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 10
B
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ: ERGEN - EBEVEYN İLİŞKİLERİ
10:45-11:00
Türkiye’de Yaşayan Çocuk ve Ergenlerin Deneyimledikleri İnternet Riskleri ve Algıladıkları Ebeveyn Aracılık
Stratejileri Açısından Karşılaştırılması
F. BAYRAKTAR
11:00-11:15
Ergen ve Ebeveynlerinin Aile İlişkilerine İlişkin Görüş Farklılıkları
A. D. GÖZKAN
11:15-11:30
Dışsallaştırma Davranışlarının Erken Çocukluktaki Belirleyicileri: Ebeveynlik ve Duygu Düzenleme
A. KUMRU, B. YAĞMURLU, G. ARIKAN, M. SAYIL
11:30-11:45
Algılanan Ekonomik Güçlük İle Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki Bağlantıda Anne—Ergen İlişkilerinin Aracı Rolü
D. GÜMÜŞTEN, A. GÜRE
12:00-12:15
Üniversite Öğrencileri Ebeveynlerinin Çocukluk Dönemi Disiplin Sorumluluğu Paylaşımları ve Uyguladıkları
Yöntemler
A. YALÇINKAYA
12:00-12:30
TARTIŞMA
10:45-12:15
PANEL 11
C
BİREY ÖZELLİKLERİ VE OTOBİYOGRAFİK BELLEK
S. ÖNER, G. KAYNAR, E. AYTÜRK, B. ECEUSTA, S. GÜLGÖZ
10:45-12:15
PANEL 12
D
ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE PSİKOLOJİ
S. DEĞİRMENCİOĞLU, H. ÖZERK, U. B. GEZGİN
10:45-12:15
SÖZEL BİLDİRİ - 11
E
SOSYAL PSİKOLOJİ: KİMLİKLER
10:45-11:00
Adil Dünya İnancı Sosyal Kimlikler ve Psikolojik İyi Olma Hali: Alman ve Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli
Öğrenciler İle Bir Çalışma
G. KIRAL-UÇAR, C. DALBERT
11:00-11:15
Milliyetçi Özgürlüğü Yordamada Ulusal Kimlik, Dini Kimlik, Dindarlık ve Politik Görüşün Rolü
N. TAŞDEMİR, B. ÖNER ÖZKAN
11:15-11:30
Türkiye’de Barışa ve Uzlaşmaya Yönelik Tutumlar: Belçika ve İstanbul’daki Türk ve Kürt Katılımcıların Bakış
Açıları
G. BAYSU, Y. DUMAN
11:30-11:45
İstanbul’un Kozmopolit Bir Semtinde Yaşayan Lise Öğrencilerinin Ötekileri
E. BAKİLER, S. CESUR
11:45-12:00
Kimlik Yönetme Stratejileri, Grupla Özdeşleşme Düzeyi ve Sosyal Baskınlık Yönelimi Arasındaki İlişkiler: Kürt
Üniversite Öğrencileri Örneği
A. BAYAD, M. E. KUŞDİL
12:00-12:15
10:45-12:15
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 12
F
ÖLÇÜM ARAÇLARINDA GELİŞMELER VE PSİKOMETRİ
10:45-11:00
Likert Tipi Ölçeklerde Kategori Sayısının Eğitim Düzeyi Açısından Psikometrik İncelenmesi
M. KORKMAZ, D. GÜNGÖR, S. KAÇAR, O. SOMER
11:00-11:15
Çoklu Bağlantısallığın Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi Üzerindeki Etkisi
S. CAN, O. SOMER
11:15-11:30
Namus Kültürü: Türkiye’de Namus Kültürü ve Ölçümlenmesi V. M. ELGİN
11:30-11:45
Okul Kaygısı Ölçeği-Ergen Formunun Psikometrik Özellikleri
H. SARIÇAM, H. SAKIZ
11:45-12:00
Çocuklar İçin Değer Ölçeği: İlköğretim Beşinci Sınıf Çocukları İçin Türkiye Normu Yapı Geçerliği Çalışması
C. ÖZVANLIGİL, İ. IŞIK, A. DÖRING
12:00-12:15
TARTIŞMA
12:15– 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15– 14:45
KONFERANS - 4
A
“EŞCİNSELLİK: KURAMLAR VE BULGULAR”
MEHMET ESKİN
13:15– 14:45
PANEL 13
B
TÜRKIYE’DE PSİKOLOJİ LISANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S. IŞIKLI, D. KÖKDEMİR, M. IRAK, Ç. DÜRÜ
13:15– 14:45
PANEL 14
C
DENEYDEN KLINIĞE OKSITOSIN UYGULAMALARI
O. ERBAŞ, D. TAŞKIRAN, G. PEKER
13:15– 14:45
SÖZEL BİLDİRİ - 13
D
DİNDARLIK, AHLAK VE PROSOSYAL DAVRANIŞ
13:15-13:30
Dini Yönelim ve Dindarlığın Düşünme İhtiyacı, Denetim Odağı ve Sosyal Beğenirlik İle İlişkileri
H. HARLAK
13:30-13:45
Politik ve Dini Yönelimin Değerlerle İlişkisi
S. CESUR, O. YILMAZ, C. ÖZGÖR, B. TEPE, I. TATLICIOĞLU, A. BAYAD, E. KANIK
13:45-14:00
Dinsel İnanç ve Ahlakı Görüş İlişkisi Üzerine Deneysel Bir Analiz
O. YILMAZ, H. G. BAHÇEKAPILI
14:00-14:15
Özgecilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
B. TEKES, D. HASTA
14:15-14:30
Sıradan İnsanların Ahlak Algısına Dair Nitel Bir Çalışma
B. YALÇINDAĞ, T. ÖZKAN
14:30-14:45
13:15– 14:45
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 14
E
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ: İŞ DOYUMU
13:15-13:30
İlişki ve Kendileşme Benlik Yönelimlerinin Akademisyenlerin İyi-Oluş Halleri Üzerindeki Etkisi: Ego- ve EkoSistem Motivasyonu, Aşkınlık,Öz-Şefkat ve Tükenmişlik Değişkenlerinin Rolü
Ö. KANTAŞ, O. İMAMOĞLU
13:30-13:45
Zaman Yönelimi ve İş Doyumsuzluğuna verilen Tepkiler Arasındaki İlişkide İş Doyumunun Aracı Etkisi
F. YAŞIN, A. BÜYÜKŞAHİNSUNAL
13:45-14:00
Meslek/İş veri-Tabanları Temelli Geliştirilen Fen-Mühendislik İlgi Envanterinin Mesleki Uyum Ölçütlerinin
Açıklayıcı Rolü
Y. TOKER
14:00-14:15
İş-Aile Çatışması İle İş Doyumu Arasındaki İlişkide Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü
M. D. GİRAY, D. GÜNGÖR
14:15-14:45
13:15– 14:45
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 15
F
GELİŞİMSEL PSİKOLOJİSİ: BİLİŞ VE BENLİK
13:15-13:30
Boyut Değiştirerek Kart Eşleme Görevindeki Boyutlar Üzerine Bir Manipülasyon T. AKBAŞ, S. KARAKELLE
13:30-13:45
Temsilsel Çok Boyutluluk Kimin Sorunu: Küçük Çocukların Mı, Büyük Araştırmacıların Mı?
T. YILDIZ
13:45-14:00
Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Çalışma Belleği Kapasitesinin Yaşa Bağlı Farklılaşması Diğer Çocuklar
İçin De Geçerli Midir ? İşitme Kayıplılar Örneği
M. DOĞAN
14:00-14:15
Benlik Kavramı Belirginliği ve Kimlik Boyutları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Ü. MORSÜNBÜL
14:15-14:30
TARTIŞMA
14:45-15:00
KAHVE MOLASI
15:00-16:30
PANEL 15
A
FARKLI KURAMSAL BAKIŞ AÇILARINDAN TERAPÖTIK İLİŞKİNİN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI: ORTAKLIKLAR VE FARKLILIKLAR
T. YILMAZ, Y. AR, B. ÜNAL, H. AVCI, Ö. KOÇAK
15:00-16:30
PANEL 16
B
SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE UYGULAMALAR: BİREY VE HALK SAĞLIĞINA ETKİLER
A. ÇARKOĞLU, Ö. SERTEL-BERK, R. KRESPİ, Y. KORKUT
15:00-16:30
SÖZEL BİLDİRİ - 16
C
SOSYAL PSİKOLOJİ: LİDERLİK VE BİREYSEL ÖZELLİKLER
15:00-15:15
Türkiye’de Değişen (Ne)Ler Var ? Babacan Liderlik Tercihini Yordayan Yeni Bireysel Özellikler
A. GÖNCÜ
15:15-15:30
Kişilik Özellikleri ve Liderlik Davranışlarının Liderliğin Sonuçları Üzerindeki Etkisi
E. BALLI, T. ÖZKAN
15:30-15:45
Liderin Ortaya Çıkışı: Sosyal İlişki Modeli İle Sınanması, Kişilik ve Cinsiyet Özellikleriyle Olan İlişkisinde
Görev Türünün Etkisi
İ. ÖZALP-TÜRETGEN, E. BALLI
15:45-16:00
Liderlik Motivasyonları ve Farklı Gruplarda Yer Alma İsteği İle İlişkisi
F. TURHAN, M. ÇAVUŞOĞLU, M. E. KUŞDİL
16:00-16:15
15:00-16:30
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 17
D
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ: ZİHİN KURAMI, DİL VE BELLEK
15:00-15:15
Okul Öncesi Dönem Çocuklarda İki Dilliliğin Zihin Kuramı Gelişimi Üzerine Etkisi
N. BOZOK, S. KARAKELLE
15:15-15:30
Zihin Kuramı, Dil ve Çalışma Belleği Arasındaki Gelişimsel Bağlantılar
Z. ERTUĞRUL-YAŞAR
15:30-15:45
Zihin Kuramı Değerlendirmesindeki İlk Ebeveyn Bildirim Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu ve Psikometrik
Özellikleri
D. TAHİROĞLU, B. YAĞMURLU
15:45-16:00
Yetiştirme Kurumlarında Büyüyen Çocukların Davranış Problemlerinde Zihin Kuramı ve Yönetici İşlevlerin
Rolü: Boylamsal Bir İnceleme
B. YAĞMURLU, M. HARMA, E. ETEL, Y. SANDIKÇI, İ. KORUCU, G. GÜNDÜZ, A. ALAYLI
16:00-16:15
Alıcı Dilin Sosyal Yetkinlik ve Sosyal Çekilmedeki Önemi: Kurumda ve Ailede Büyüyen Çocuklardan Bulgular
B. YAĞMURLU, M. HARMA, E. ETEL
16:15-16:30
15:00-16:30
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 18
E
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ: UYGULAMALI ÇALIŞMALAR
15:00-15:15
Çatışmaya Adaptasyon Hazırlama Etkisi Değildir
N. B. ATALAY, A. B. İNAN
15:15-15:30
Yüz-İsim Tanıma Görevi Sırasındaki Bilme Hissi Kararları: Olay İlişkili Beyin Potansiyelleri Bulguları
C. SOYLU, C. ÖZGÖR, S. ŞENYER, E. USLU, M. IRA
15:30-15:45
Alzheimer Tipi Demansta Duygusal Bilgi İşleme: Bir FMRI Çalışması
Z. BARAN, B. CANGÖZ, T. TALI, Y. KARAMAN, M. GÜRYILDIRIM, N. KAYALI, M. KOÇ, F. ÖNCÜ, Y. ÖNER
15:45-16:00
Bütünsel El Hareketleri İle Gerçekleştirilen Yeni Bir Plastik El Paradigması
A. AÇIK
16:00-16:15
Pozitif ve Negatif Duygulanımın Hata Farkındalığına Etkisinin Göz İzleme Yöntemiyle İncelenmesi
E. BAYKAL, S. AMADO
16:15-16:30
15:00-16:30
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 19
F
SOSYAL PSİKOLOJİ: İŞSİZLİK VE GÖÇ
15:00-15:15
Fay Hattında Erkeklikler: Çalışma ve İşsizlik Ekseninde Erkekliğe Bakış
B. TÜRKOĞLU
15:15-15:30
İngiltere’ye Göç Eden Kadınlar: Kültürleşme ve Psikolojik Sağlamlık Açısından Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi
D. ŞEKER, İ. SİRKECİ, E. AKMAN
15:30-15:45
Türkiye İçinde ve Türkiye Dışına Gerçekleşen Göçün Ruh Sağlığına Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Z. GÜN
15:45-16:00
İşsizliğin Etkilerini Yordamada Kaynak Kaybı, Sosyal Destek ve İstihdam Edilme Algısının Görece Rolü
S. ALPER, N. SÜMER
16:00-16:15
16:45-17:45
TARTIŞMA
TPD GENEL KURUL TOPLANTISI
A
16:45-17:45
POSTER SUNUMLARI
FUAYE ALANI
12 NİSAN 2014 CUMARTESİ
09:00-10:30
KONFERANS - 5
A
ORIGINS OF HUMAN COOPERATION
MICHAEL TOMASELLO
10:30-10:45
KAHVE MOLASI
10:45-12:15
PANEL 17
A
KOLEKTİF EYLEMLERİ ANLAMAYA YÖNELİK SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR: GEZİ PARKI EYLEMLERİ
Tartışmacı: Hale BOLAK
B. TANYAŞ, G. BAYSU, İ. DALĞAR, B. CİHAN, H. IJZERMAN, L. THOMSEN, M. BRANDT, Ö. M. ULUĞ, N. SOLAK
10:45-12:15
PANEL 18
B
PSİKOLOGLAR OLARAK ÇALIŞAN ÇOCUKLAR / GENÇLER OLGUSUNUN NERESİNDEYİZ ?
Ö. ÖNCÜL, C. ÇOLAK, B. AYKUTOĞLU
10:45-12:15
PANEL 19
C
SİYASİ, SOSYAL VE ÇALIŞMA HAYATINDA ÇATIŞMA
R. Ö. DÖNMEZ, D. HASTA, N. MAMATOĞLU, U. B. GEZGİN, F. YILDIRIM
10:45-12:15
SÖZEL BİLDİRİ - 20
D
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ: FİZİKSEL HASTA GRUPLARI
10:45-11:00
Fonksiyonel Somatik Sendromlar: Fibromiyaljide Başarısız Bel Cerrahisi Sendromları Aynı Klinik
Görüngünün Farklı Görünümleri Olabilir Mi ?
B. DURUK, H. Ö. BERK, A. KETENCİ
11:00-11:15
Fibromiyalji Sendromlu ve Temporamandibular Bölgede Bruksizme Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Miyofasyal
Ağrı Sendromlu Kadınlarda Evlilik Uyuymu ve Yordayıcılarının Değerlendirilmesi
S. ÖMERBAŞOĞLU, H. Ö. SERTEL-BERK, A. KETENCİ
11:15-11:30
Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Desteğin Boyutları İle Stres Belirtileri ve
Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
N. HİSLİ-ŞAHİN, E. ÖZAKSOY
11:30-11:45
Obezitesi Olan Bireylerin Şemaları ve Baş Etme Yollarının Şema Kuramı Açısından İncelenmesi
B. GÜRKAN, G. DİRİK
11:45-12:00
Obezite Cerrahisi Adaylarında Yeme Bozukluğu Semptomları, Benlik Saygısı ve Depresyon Arasındaki İlişki
E. DEVECİ, B. YÜCEL, Ö. BERK
12:00-12:15
Yeme Bozukluğu Vakalarında Yeme Bozukluğu Semptom Düzeyi, Depresyon Düzeyi ve Beden Memnuniyetsizliğinin Tedavi Motivasyonu Üzerindeki Yordayıcı Etkileri
E. ERGÜNEY-OKUMUŞ, Ö. SERTEL-BERK
12:15-12:30
10:45-12:15
TARTIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ - 21
E
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ: BAŞARI VE BECERİLER
10:45-11:00
Çocuk Futbolcular Scat, Yarışma Kaygısı ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki S. AKINCI-ÖZDURULMUŞ, B. ÖZER, M. KÜÇÜKGÖRMEN
11:00-11:15
Başa Çıkabilme ve Başarı Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S. AKINCI-ÖZDURULMUŞ, B. ÖZER, M. KÜÇÜKGÖRMEN
11:15-11:30
Ergenlerin Okuma Alışkanlığı ve Akademik Başarılarının Dört Ülkede Karşılaştırılması
A. ÖZDOĞRU
11:30-11:45
Çocuğun Sosyalleşme Sürecini Başarısız Kılan Etkenler Nelerdir ?
D. SARITAŞ, J. VINIK, J. GRUSEC
11:45-12:00
Oyun Temelli Matematik Uygulamaları: Bilişsel Becerilere İlişkin Bir Etkinlik Değerlendirme Araştırması
A. İ. KOÇKAR , G. BAYSU , A. Ö. ÜSTÜNEL
12:00-12:15
TARTIŞMA
12:30-13:00
KAPANIŞ OTURUMU
A
Download

10 NİSAN 2014 PERŞEMBE - 18. Ulusal Psikoloji Kongresi