bab.la Fráze: Cestování | Flirtování
turecky-čínsky
Flirtování : Konverzace
Size eşlik edebilir miyim?
我可以加入您吗?
Zeptání se na to, zda můžete
sedět u stolu vedle někoho,
anebo stát vedle někoho na
baru
Size içecek birşey
ısmarlayabilir miyim?
容许我为您点一杯喝的吗?
Otázka na to, zda můžeš
dané osobě koupit něco k pití
Buraya sık gelir misiniz?
您经常来这里吗?
Pokec
Peki, ne iş yapıyorsunuz?
那么,您是从事什么职业的?
Pokec
Dans etmek ister misiniz?
您想跳舞吗?
Otázka na někoho ohledně
společného tance
Biraz temiz hava almak
istermisiniz?
您想出去透透气吗?
Zeptání se, zda on/ona
nechce s tebou ven
Başka bir partiye gitmek ister
misin?
您想去别的party吗?
Otázka na člověka, zda
nechce jít s tebou do jiného
místa
Hadi buradan dışarı çıkalım!
我们一起离开这里吧!
Žádost na daného člověka,
aby s tebou odešel někam
jinam
Benim evime mi yoksa senin
evine mi gidelim?
我的住处还是您的住处?
Otázka na to, kde spolu
strávíte noc
Benim evimde film izlemek
ister misin?
您愿意到我的住处一起看电影
吗?
Pozvání člověka na film k
tobě
Bu gece için bir planın var mı?
您今天晚上有什么安排吗?
Zeptání se nepřímo na rande
Benimle bazen öğlen
yemeği/akşam yemeği yemek
ister miydin?
您愿意有空一起和我吃个午餐/
晚餐吗?
Pozvání na rande
Benimle bir kahve içer
miydin?
您愿意一起去喝杯咖啡吗?
Zeptání se na strávení
nějakého času společně a
poznat se navzájem
Seni evine bırakabilir miyim?
我可以送您/开车送您回家吗?
Ukázání zájmu, aby noc ještě
neskončila
Tekrar buluşabilir miyiz?
您愿意再次见面吗?
Otázka ohledně dalšího rande
Bu hoş akşam için teşekkür
ederim! İyi geceler!
感谢您给予的一个愉快的夜晚
!晚安!
Zdvořilý způsob, jak ukončit
večer
Bir kahve için içeri gelir
miydin?
您想进来喝杯咖啡吗?
Pozvání člověka na návštěvu
Sen harikasın!
您美级了!
Kompliment ohledně vzhledu
(pro ženu)
Çok komiksin!
您真幽默!
Kompliment ohledně smyslu
pro humor
Çok güzel gözlerin var!
您有一双非常漂亮的眼睛!
Kompliment ohledně očí
Sen harika dans ediyorsun!
您跳舞跳得真好!
Kompliment ohledně
tanečních schopností
Bu kıyafette/gömlekte çok
güzel görünüyorsun!
您穿这件裙子真是漂亮!
Kompliment ohledně jejich
vkusu/jejich postavy
Bütün gün seni
düşünüyordum!
我一直都在想着您!
Ukázání, že se vám tato
osoba hodně líbí
Flirtování : Komplimenty
1/2
bab.la Fráze: Cestování | Flirtování
turecky-čínsky
Seninle konuşmak gerçekten
çok hoştu!
与您交谈真是是愉悦。
Kompliment na konci
konverzace
İlgilenmiyorum.
我不感兴趣。
Zdvořilý způsob odmítnutí
Beni yalnız bırak.
别烦我。
Přímý způsob odmítnutí
Kaybol!
滚!
Hrubý způsob odmítnutí
Bana dokunma!
别碰我!
Jak říci ne, když se daná
osoba snaží o fyzický kontakt
Çek ellerini üstümden!
把你的手挪开!
Jak říci ne, když na vás daná
osoba sahá
Flirtování : Jak říci ne
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Flirtování (turecky-čínsky)