TÜLOMSAŞ
Dosya No :
142213
İhale Kayıt No : 2014/100127
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.No Malzemenin Tasnifi ve Adı
Ö.B.
1
47.00.101.0022
DEVİR GÖSTERGESİ
AD
Miktarı
15/08/2014
Sayfa -
Teklif Edilen Birim Fiyat
9:28:29
1
Tutarı
100,00
OLCUSU:1608805- RESIM NO :3ENG 8/8D.- KALITE :ELEKTRİSCHES- ,AÇIKLAMA :
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
2
47.00.101.0023
DINAMOMETRE-TAKOMETRE
AD
100,00
OLCUSU:166096- KALITE :EF 66S1.20.16NF- ,AÇIKLAMA :
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
3
47.12.001.4004
EMME SÜP.YUV.1.KADEME
AD
640,00
TEKNIK BILGI :TB 1918/409875- ,AÇIKLAMA :
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
4
47.40.001.0011
KAPLİN SUSTASI
AD
640,00
RESIM NO :650766- NORM :EN 10204/3.1 GÖRE- ,AÇIKLAMA :
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
Genel Toplam
Ad Soyad / Firma Kaşe
İmza
1. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (İş ortaklığı) halinde,
teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
Download

Birim Fiyat Teklif Cetveli