ADANA TİCARET ODASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
SIR
A HİZMETİN ADI
NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMET BEDELİ
1
KAPASİTE RAPORU
1- Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
2- Müracaat Formu
3- Çalışan Kişilerin SSK Bildirgeleri (İşe Giriş Bildirgeleri)
4- Çalışan Kişilerin Son 2 Aylık SSK Ödeme Makbuzları
5- İşyeri Kira ise Kira sözleşmesi - Mülk ise Tapu Fotokopisi
6- Makine Tesisat Kiralık isa Kira Sözleşmesi
7- Son Aya Ait Elektrik Faturası Makbuzu Fotokopisi
2
EKSPERTİZ RAPORU
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
5 Gün
3
BİLİRKİŞİ RAPORU
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
5 Gün
4
RAYİÇ FİYAT TESPİTİ
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
15 gün
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
3 Gün
100.TL
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
30 Gün
60.TL
7
TARİFE TASDİK ÜCRETİ Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
30 Gün
60.TL
8
FİRE ORANI TESPİTİ
30 Gün
60.TL
5
6
9
MÜCBİR SEBEP
BELGESİ
ÖRF, ADET VE TEAMÜL
BELGESİ
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
10 gün
Şehir İçi 200.-TL
Şehir Dışı 275.-TL
100.TL
1 -10 Kalem - 40.TL
11-20 Kalem - 55.TL
21-30 Kalem - 65.TL
31-40 Kalem - 100.TL
41 Kalem ve Üzeri 130.TL
- Tutarı 1.000.-TL’ye kadar olan
faturalardan tasdik bedeli
alınmaz.
- KDV hariç fatura tutarı
üzerinden %0,5 (binde beş)
oranında tasdik bedeli alınır.
- Tasdik bedeli 30.-TL’den az,
470,25.-TL’den fazla olamaz.
İNŞAAT FATURA
TASDİKLERİ ONAY
BEDELİ
SAĞLIK FATURA
10 TASDİKLERİ ONAY
BEDELİ
Şehir İçi 725 -TL
Şehir Dışı 770 -TL
Onaylanacak Fatura
10 gün
- Tutarı 1.000.-TL’ye kadar olan
faturalardan tasdik bedeli
alınmaz.
- Firma başvurularından KDV
hariç fatura tutarı üzerinden
%0,5 (binde beş) oranında
tasdik bedeli alınır.
- Tasdik bedeli 30.-TL’den az,
470,25.-TL’den fazla olamaz.
- Vatandaşın doğrudan
başvurularında fatura
onaylarında tasdik bedeli
alınmaz.
11 YETERLİK BELGESİ
12
13
14
15
16
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
SİGORTA ACENTELERİ İşin mahiyetine göre istenilen evraklar Odamız web sitesinden veya İç Ticaret Müdürlüğünden
LEVHA KAYIT İŞLEMLERİ temin edilecektir.
1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
2. İkametgah belgesi (ev adresi)
3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
4. İflas etmediğine ve konkordato ilan etmediğine ilişkin beyan yazısı
5. Vesikalık fotoğraf (jpec 94*128 usb veya cd ile)
SİGORTA EKSPERLERİ
6. Vesikalık fotoğraf (4 adet)
LEVHA KAYIT İŞLEMLERİ
7. En son mezun olunan okul diploma sureti
8. Taahhütname (ek-2)
9. Bilgi formu (ek-3)
10. (yabancı dil biliniyorsa) yabacı dil belgesi
11. Telefon / e-posta vb. Bilgiler için beyan
ADANA KEBABI TESCİL 1- Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
BELGESİ
2- Vergi Levhası Fotokopisi
MENKUL VE
1- Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
GAYRIMENKULLERİN
2- Taşınmaza Ait Tapu Fotokopisi ve İmar Çapı Fotokoisi
DEĞER
TESPİTİ
(ARAZİ
KAPASİTE
RAPORU
Adana Ticaret Odası Başkanlığına Hitaben Dilekçe
SURET ONAYI
5 Gün
80 TL
5 Gün
Kayıt işlemi : 60 TL
Fiziki Şartlar Tektkik :90 TL
3 Gün
Kayıt işlemi : 60 TL
1 Gün
Şehir İçi - 300.TL
Şehir Dışı- 550.TL
15 gün
400 TL
5 Dakika
40 TL
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması, hizmet bedelleri
dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraccat yeri
İsim
: Mertol Mercimek
İkinci Müraccat yeri
İsim
: Birol YARMAN
: İç Ticaret Müdürü
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
: Abidinpaşa Cad. No:52
Seyhan/Adana
: 322-351 39 11 Dahili 130
: 322-352 31 51
: [email protected]
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Abidinpaşa Cad. No:52
Seyhan/Adana
: 322-351 39 11 Dahili 333
: 322-351 80 09
: [email protected]
Download

28 - 1 Temmuz 3 GECE 4 GÜN FULL PAKET