SEL KONTROLÜ VE HEYELAN İHTİSAS GRUBU
Başkan
: Varol KARA
Başkan Yardımcısı
: Mustafa COŞKUN
Sekreterya
: İsmail BULUT
Sorumlu Birim
: Etüt ve Proje Daire Başkanlığı
Toplam Üye Sayısı
: 39
ÜYELER
ADI SOYADI
GÖREVİ
BRANŞI
BAKANLIĞI / ÜNİVERSİTESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / FAKÜLTESİ
GRUPTAKİ GÖREVİ
Ali KEŞ
Şube Müdürü
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Mahmut KILIÇ
Şube Müdürü
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Beytullah FİDAN
Şube Müdürü
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Ahmet DOĞAN
Şube Müdürü
Jeoloji Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Suat ŞAHİN
Şube Müdürü
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Adem Kürşat ÖZCAN
Uzman Yardımcısı
Jeoloji Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Mehmet Fatih SÖNMEZ
Uzman Yardımcısı
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Özhan ŞAHİN
Uzman Yardımcısı
Peyzaj Mimarı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Bayram Ali TAŞ
Uzman Yardımcısı
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Muammer COŞKUN
Mühendis
Ziraat Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Erkan GÜLER
Mühendis
Harita Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
İlyas BOZTAŞ
Mühendis
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Nevin FENER
Mühendis
Peyzaj Mimarı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL
Mühendis
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Gökhan TOPALOĞLU
Mühendis
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Üye
Sıtkı ERAYDIN
Şube Müdürü
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Üye
Hüseyin KABAŞ
Şube Müdürü
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Üye
Süleyman ALKAN
Başmühendis
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Üye
Emrah OKUYUCU
Mühendis
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Üye
Bahadır Nusret ŞANLI
Mühendis
Ziraat Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Üye
Sayfa 1 / 2
Yusuf ULUPINAR
Şube Müdürü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Üye
Engin YILDIRIM
Mühendis
Orman Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Üye
Özgüven ALTUN
Mühendis
İnşaat Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Üye
Mehmet COŞKUN
Mühendis
Jeoloji Mühendisi
Başbakanlık
AFAD
Üye
Devrim BAĞLA
Mühendis
Jeoloji Mühendisi
Başbakanlık
AFAD
Üye
Prof.Dr. Orhan DOĞAN
Danışman
Ziraat Mühendisi
Emekli
Emekli
Üye
Prof.Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
Öğretim Üyesi
Hidrojeoloji
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Üye
Prof.Dr. Hüseyin Emrullah ÇELİK
Öğretim Üyesi
Orman Mühendisi
İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi
Üye
Prof.Dr. Özcan TAN
Öğretim Üyesi
İnşaat Mühendisi
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Üye
Doç.Dr. Nihat Sinan IŞIK
Öğretim Üyesi
Jeoloji Mühendisi
Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Üye
Doç.Dr. Ömer KARA
Öğretim Üyesi
Orman Mühendisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi
Üye
Doç.Dr. Turan YÜKSEK
Öğretim Üyesi
Orman Mühendisi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Pazar Meslek Yüksek Okulu
Üye
Yrd.Doç.Dr. Mahmut REİS
Öğretim Üyesi
Orman Mühendisi
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
Orman Fakültesi
Üye
Yrd.Doç.Dr. Hakan ERSOY
Öğretim Üyesi
Jeoloji Mühendisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Fakültesi
Üye
Araş.Gör. Tayfun KURT
Öğretim Üyesi
Orman Mühendisi
İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi
Üye
Metin ERDİN
Mühendis
Orman Mühendisi
Orman Mühendisleri Odası
Orman Mühendisleri Odası
Üye
Sayfa 2 / 2
Download

sel kontrolü ve heyelan ihtisas grubu