TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
SayŦn Velimiz ve Sevgili PŒrencilerimiz,
2013-2014 ĞŒŝƟm ƂŒreƟŵ yŦlŦnda deŒŝƔen ƐŦŶav
sistemiyle birlikte tercih ve yerleƔƟƌŵĞ sisteminde de
Milli ŒŝƟm BakanlŦŒŦ taraķndan ďĂnjŦ ĚĞŒiƔiklikler
yĂƉŦlmŦƔƨƌ.
ĕŦŬůĂŶan Tercih ve yerleƔƟƌŵĞ sürecinin detaLJůĂƌŦnŦ
sizlerle paylĂƔŵŦƔ bulunmaktayŦz.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Sınavsız öğrenci alan okul kalmadı.
Meslekî ve Teknik ŒŝƟŵ Genel MüdürlƺŒƺ ile Din PŒreƟŵŝ
Genel MüdürlüŒüne ďĂŒůŦ ƚƺŵ okullar Anadolu Lisesi
statüsüne dönüƔtürüldü. OkullaƌŦŶ Ɣube konteŶũĂŶŦ 34,
ihƟyaç halinde en fazla 40 olacak.
Bu okƵůůĂƌŦ tercih eden öŒrenciler ĂƌƨŬ alan ĚĞŒŝů sadece
okul tercihi yapacaklar. PŒrenciler, ortak uygulanan 9’uncu
ƐŦŶŦķn ardŦndan baƔĂƌŦƐŦ͕ yeteneŒi ve istĞŒŝ dikkate ĂůŦŶĂrak
10’uncu ƐŦŶŦŌa alanlara yerleƔƟƌŝůĞĐĞŬ.
Böylece ƚƺŵ okullara, YerleƔƟƌŵeye Esas Puan (YEP) ile
ƂŒrenci ĂůŦŶŵŦƔ olacak.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Anadolu Öğretmen Liseleri dönüşüyor.
Anadolu PŒretmen Liseleri, Sosyal Bilimler, Fen ve
Anadolu Liselerine dönüƔtürülecek.ƌƨŬ PŒretmen
Lisesi türünde okul kalmayacak.
Fen Liselerinde hazırlık sınıfı zorunlu oluyor.
2014-2015 ĞŒŝƟm ƂŒreƟŵ yŦlŦndan ŝƟďĂren Fen
Liselerinde de hazŦrlŦŬ sŦnŦķ zorunlu hale geƟrilecek.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Sınav Sonuçlarının Açıklanması:
Merkezi sistem ile yĂƉŦůĂŶ 6 derƐŝŶ 2. dƂŶĞŵ puaŶůĂƌŦ
ile her iki döŶĞmdeki puaŶůĂƌŦ ve katsayŦůĂƌŦ kullaŶŦůĂrak
hesaƉůĂŶaŶ Ortak SŦŶav PƵĂŶlĂƌŦ (OSP) 11 HazirĂŶ 2014
ÇarƔĂŵďĂ ŐƺŶƺ açŦŬlĂŶacak.
PŒrĞŶĐŝůĞƌ e-okul veli ďŝlŐŝůĞŶĚŝƌme
ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦ ƂŒrĞŶĞďilecek.
sistemŝŶĚeŶ
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Sınav Sonuçlarına İtiraz:
BeklemediŒŝ bir sonuçla karƔŦůĂƔĂŶ ƂŒrenciler 16-20 Haziran
2014 tarihleri arasŦnda Ortak ^ŦŶav PuanlarŦna ŝƟraz
edebilecek.
7Ɵraz edilecek her ders için
T.C. Ziraat BankasŦ ĂƔkent/ANKARA ƔƵďĞƐi,
Türkiye VĂŬŦŇĂƌ BankĂƐŦ Ankara Merkez ƔƵďĞƐŝ ve Türkiye Halk BankĂƐŦ
Küçükesat/ANKARA Ɣubelerinden herhangi birine, “Kurumsal
Tahsilât ProgrĂŵŦ͟ arĂĐŦůŦŒŦLJůĂ 10 TL yaƨrŦůŵĂƐŦ gerekmektedir.
7Ɵraz baƔvurusunun dikkate alŦŶŵĂƐŦ için ŝƟraz ücreƟŶĞ ait
banka dekontunu ŝƟraz dilekçesi ile birlikte göndermeniz
gerekmektedir.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı:
PŒrencilerin 6, 7 ve 8’inci sŦŶŦĨ yŦlsonu baƔĂƌŦ puaŶůĂƌŦ
ile 8’inci ƐŦŶŦŌa girdikleri merkezi yĂnjŦlŦ ƐŦŶav
puanlĂƌŦndan elde edilen Ortak ^Ŧnavlar puanlĂƌŦ
kullanŦlarak hesaplanan YerleƔƟƌŵeye Esas Puanlar
(YEP) 07 temmuz 2014 tarihinde ilan edilecek.
YEP ile birlikte ƂŒrencilerin ďĂƔĂƌŦ ƐŦrĂƐŦ ve yüzdelik
dilimlerinin de açŦŬlĂŶŵĂƐŦ bekleniyor. Tercih
ŝƔlemlerinde ƂŒrencinin kendi yüzdelik dilimi ile tercih
etmeyi düƔündüŒü okulun yüzdelik dilimini bilmesi çok
önemli bir noktadŦr.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Tercih İşlemleri:
Taban puan uygulĂŵĂƐŦ kĂůĚŦƌŦůĚŦ. YĞƌleƔƟƌŵeye Esas
WƵĂŶŦ ne oluƌsa olsun 8’inci ƐŦnŦķ ďĂƔĂƌŦ ile tamamlayan
tüm ƂŒƌencilĞƌ teƌcih yapabilecek.
Teƌcih ŝƔůĞŵlĞƌine esas olacak okul kontenjan listeleƌi
04 Temmuz 2014 tĂƌŝhinde ilan edilecek.
PŒƌencilĞƌ teƌcihlĞƌini intĞƌŶet aƌacŦlŦŒŦyla 31 Temmuz
– 08 ŒƵstos 2014 tĂƌihlĞƌŝ aƌĂƐŦnda yapabilecek.
Tercih ve yerleştirme döneminde tüm velilerimize
müdür yardımcılarımız ve rehber öğretmenlerimiz
aracılığıyla gerekli destek verilecektir.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Tercih İşlemleri:
PŒrenciler tercih ekrĂŶŦndan önce aƔĂŒŦĚĂŬŝ
seçeneklerden birini seçecekler.
“Özel Yetenek ^ŦŶavŦ7ůĞPŒrenci Alan Bir OrtĂƂŒreƟm Kurumuna YerleƔƟm”,
“Özel ÖŒreƟm KurumlarŦŶĚĂn Birine KaLJŦƚ YapƨrĚŦm”
“Tercih YapmaŬ7sƟyorum”
“Tercih Yapmak 7sƟyorum” ƐĞĕĞŶĞŒŝni seçen ƂŒrenciler
A ve B olmak üzere iki grupta tercih yapabilecekler.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Tercih İşlemleri:
A Grubu için ƂŒrenciler, tüm okul türlerden toplam 15 adet
tercih yapabilecek. PŒrenciler A grubu tercihlerini,
kontenjan listelerinde yer alan okullarŦn tercih kodlĂƌŦŶŦ
kullanarak yapacaklar.
PŒrenciler B grubu tercihlerinde ise sadece okul türü seçimi
yapabilecek.
Fen Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu 7mam haƟƉ>ŝsesi
Çok ProgramlŦŶĂdolu Lisesi
Anadolu Lisesi
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Yerleştirme İşlemleri:
YerleƔƟrme ŝƔůemi, ƂŒrencilerin yerleƔƟrmeye esas puĂŶůĂƌŦ
ve tercihleri dikkate alŦnarak puan üstünlüŒü ve tercih esĂƐŦŶĂ
göre merkezi olarak yĂƉŦůĂcak. A grubu tercihlerinden hiç
birine yerleƔemeyen bir ƂŒrenci, B grubundan sĞĕƟŒŝ okul
türlerinden birine adres bilgileri kƵůůĂŶŦůĂrak yerleƔƟƌŝůĞĐĞŬ.
YerleƔƟrme ŝƔůemi sonucu, herhangi bir ortaöŒreƟŵ
kurumuna yerleƔƟƌmesi yĂƉŦlan tüm ƂŒrencilerin okul
kaLJŦƚůĂƌŦ sistem taraķŶĚĂŶ otomaƟŬ olarak yĂƉŦůĂcak.
YerleƔƟrme sonuçlarŦnŦŶ ŝůĂŶŦ ve kesin kayŦtlar 22 AŒustos
2014 tarihinde yĂƉŦůĂcak.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Yerleştirme İşlemleri:
YerleƔƟrme sonrasŦnda ďŽƔ kontenjaŶŦ olan okullara
ortĂƂŒreƟm yönetmeliŒŝnin nakil esaslĂƌŦŶĂ göre nakil
yoluyla ve merkezi olarak ƂŒrenci alŦnacak.
Özel okulůĂƌŦŶ tam burslu olarak okutmak istediŒi
ƂŒrenciler, Türkiye çapŦnda %5’lik puan dilimine dahil
olan ƂŒrenciler arasŦŶĚĂŶ tercih ve puan üstünlüŒüne
göre belirlenecek.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Nakil İşlemleri:
Nakil ŝƔůĞŵlĞƌi, Milli ŒŝƟŵ BakanlŦŒŦ KƌtaöŒƌĞƟŵ
KƵƌuŵlĂƌŦ YönĞƚŵĞlŝŒiŶĞ vĞ özĞů ƂŒƌĞƟŵ kƵƌƵŵlĂƌŦ için
aynŦ YönĞƚŵĞlik ilĞ ilgili diŒĞƌ ŵĞvzuat hükƺŵlĞƌiŶĞ
göƌĞ yĂƉŦlacak.
Nakil tĂůĞďŝŶĚĞ ďƵlunan ƂŒƌĞŶĐŝlĞƌŝŶ nakilůĞƌi, açŦŬ
kontĞŶũan ďƵlunŵĂsŦ vĞ puan üstünlƺŒƺ ĞƐĂƐ ĂůŦŶĂƌak
sistĞŵ üzĞƌindĞŶ otŽŵaƟk olaƌak gĞƌĕĞŬůĞƔƟƌilĞĐĞkƟƌ.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Nakil İşlemleri:
25-28 Œustos 2014 tarihlerinde ƂŒrencilerden nakil
baƔvurularŦ alŦnacak ve 29 Œustos 2014 saat 19:00’da
nakil yerleƔƟrme ŝƔlemleri tamamlanacak.
Söz konusu ŝƔůĞmler sonucu nakil talebi gerçekleƔenler
ve ďŽƔ kalan kontenjanlar sistem üzerinden
görülebilecek.
Nakil ŝƔůĞmleri Eylül aLJŦ boyunca haŌalŦk periyotlarla
aynŦ ƔĞŬilde devam edecek.
TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi
Tercih ve Yerleştirme Takvimi
TARİH
11 Haziran 2014
16 - 20 Haziran 2014
AÇIKLAMA
Ortak Sınavlar Puanlarının (OSP) İlanı
Ortak Sınavlar Puanlarına İtiraz Dönemi
04 Temmuz 2014
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
07 Temmuz 2014
Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı
31 Temmuz - 08 Ağustos 2014 Tercihlerin Alınması
22 Ağustos 2014
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt
Download

TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi