2011. november 30.
A DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS DÖNTŐKÖN EREDMÉNYES OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK JUTALMAZÁSI ÜNNEPSÉGE
Budapest, 2011. november 29.
A Magyar Diáksport Szövetség a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport Államtitkárság, és a
Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával Budapesten, a Magyar Sport Háza I. emeleti
Konferencia termében, 2011. november 29-én 15.00 órától látta vendégül a 2010/2011. tanévi
diákolimpiai országos döntőkön kiemelkedően
szereplő oktatási intézmények vezetőit, testnevelőit.
Az MDSZ által meghirdetett, júniusban zárult
tanévben 13 sportág országos döntőin az 1-8.
helyezettek szereztek pontot, ill. részesülhettek
"bónusz" pontokban, ami szerint az I-VI.
korcsoportban 513, az V-VI. korcsoportban 312, míg
a 200 fő tanulólétszám alatti "kis iskolák
sportversenyében" 54 oktatási intézmény szerzett
legalább egy pontot.
A keddi ünnepségen az I-IV. korcsoportban 15, az V-VI. korcsoportban 12, míg a "kis iskolák" közül
a 3 legjobb oktatási intézmény részesült elismerésben.
Az oktatási intézmények mellett a 2010/2011. tanévi diákolimpiai országos döntőkön elért
eredmények alapján a megyék és Budapest jutalmazására is sor került, mely elismerő oklevelet 6
megyei/főváros képviselője vehette át.
A meghívót elfogadta és jelenlétével az ünnepséget megtisztelte, ill. felkérésre a díjátadáson
közreműködött:
Molnár Zoltán, a MOB főtitkára
Bardóczy Gábor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) Sportért Felelős Államtitkárság
sportszakmai főosztályának vezetője
Monspart Sarolta, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke
Szántó Éva, a Nemzeti Sportszövetség főtitkára
Lukács Zsuzsanna, a Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettese
Dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára
Dr. Istvánfi Csaba, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete elnöke
Dr. Hédi Csaba, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára
Földvári Péter, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára
Kutassy György, a Szakszervezetek Országos Diáksport Szövetség Egyesület elnöke
Daragó Lászlóné, az MDSZ alelnöke
Martinek János, az MDSZ alelnöke
a megyei/budapesti Diáksport Szövetségek / Tanácsainak elnökei, titkárai,
az MDSZ sportági szakmai munkabizottságainak vezetői,
az együttműködő, támogató partnerek vezetői.
Az ünnepségről hírt adtak az elektronikus és a nyomtatott sajtó munkatársai.
Szlatényi György, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkárának üdvözlő szavait követően a
megjelentek elénekelték a Himnuszt, majd a Főtitkár úr felkérte Deák György urat, az MDSZ
elnökét ünnepi köszöntőjének megtartására.
Deák György elnök úr beszédében kiemelte, hogy a
Szövetség a "nyílt" versenyrendszer mellett egyre
nagyobb hangsúlyt fektet az egyesületben nem
szereplők részére meghirdetett un. "amatőr"
versenyek megrendezésére. Megemlítette, mint a
magyar sportban, úgy a diáksportban is az átalakulás
időszakát élve sok gonddal kell megküzdenie az
érdekelt szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzatoknak.
A forráshiány az oktatási intézményeket is érinti, ennek ellenére jelentősen nem csökkent a
diákolimpiai verseny-, és foglalkoztatási rendszerben aktívan részt vevők száma, amiért elismerés és
köszönet illeti az intézmény fenntartókat, az önkormányzatokat, iskolavezetőket. A részvétel anyagi
feltételeinek megteremtése ugyanis az ő hozzáállásukat dicséri.
Az Elnök úr köszönetet mondott a testnevelőknek is, hiszen szakmai munkájukat tükrözi hogy
először, vagy már rendszeres résztvevői az eredményességi ünnepségnek.
Deák György bízik abban, hogy úrrá lesznek a nehézségeken, hiszen a verseny- és tevékenységi
rendszer jó, a működő képesség feltételeinek megteremtésével a rendszeres testmozgásban részt vevő
gyerekek és fiatalok tömegesítésével az MDSZ teljesíti vállalt feladatát, segíti az utánpótlás nevelést
és az egészséges életmódra nevelést.
Végül az Elnök úr ismételten gratulált a megjelent intézményvezetőknek, testnevelőknek és a tanév
feladataihoz sok sikert, eredményes oktatói-nevelői munkát kívánt.
A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Molnár Zoltán úr ünnepi köszöntőjének első gondolata volt,
"milyen jó, hogy ilyen sokan vagyunk", milyen sok iskolaigazgató tartja fontosnak az iskolasport
ügyét, milyen sok lelkes testnevelő dolgozik azért,
hogy a gyerekekkel megismertesse a sport
szépségeit, örömeit.
A sport területén történő átalakulásban a MOB
egyedüli köztestületként lesz irányítója a verseny-,
utánpótlás-, iskolai-, főiskolai-, fogyatékos-, és
szabadidős sportnak. A 2012-es év lesz az első olyan
esztendő, ahol a MOB a sport területén rálátással és
befolyással nagyon erős civil szervezetként fogja
képviselni a magyar sport ügyét minden fórumon,
ahol csak lehet.
Felhívta a figyelmet arra, ha az iskolában nem
szerettetik meg a mozgás-, a sport örömét abban az életkorban, amikor az a felnőtté váláskor az
életmód részévé válhat, akkor az a fiatal elveszik nemcsak a versenysport, de a szabadidősport
számára is.
Úgy véli, a MOB-nak komoly támogatást kell nyújtani mindazoknak, akik az iskolai testnevelés
ügyében áldozatos munkájukat végezik, vissza kell adni a testnevelés tantárgy és a testnevelők
presztízsét. A testnevelőktől ugyanakkor elvárja, hogy a megbecsülés és tekintély visszaszerzése
érdekében munkájukat magas szakmai színvonalon végezzék.
Az elismerési ünnepségen a díjazott intézmények tanulói adták az ünnepi műsort, bizonyítva a
tanulók és az oktatási intézmények sokoldalúságát.
A megjelentek a fellépők közül elsőként Rác Fanni hegedűjátékát hallgathatták meg. A szombathelyi
Zrínyi Ilona Általános Iskola 7. osztályos, kitűnő tanulója Leo Portnoff: Orosz fantáziáját adta elő.
A második műsorszámmal a debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájának
tornászlányai - Csontos Telma, Korláth Gréta, Tóth Annamária, Varga Diána, Vachter Adrienn
- kedveskedtek a megjelenteknek. Antal Mária tanárnő tanítványai 5-6. osztályba járó, többszörös
országos bajnokok, akik az elmúlt tanévben valamennyi versenyüket megnyerték.
A díjátadón Mráz Benedek, a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 11.
évfolyamos, többszörös kiváló tanulója, Karánsebesi Balázs tanítványa fergeteges Kalotaszegi
legényest táncolt.
A váci "boronkaysok" második fellépője Matos Dennis volt. Az iskola 10. évfolyamos tanulója
marimbán adta elő Jesse Monkman: Parody című művét. Fazekas László és Báthori Lóránd
tanítványát, aki különböző ütőhangszeres kategóriában több országos és nemzetközi díjban részesült,
egy alkalommal a Budapest Fesztivál Zenekarral is fellépett vendég-előadóként, a díjátadó
hallgatósága vastapssal jutalmazta.
A záró számot a szolnoki Széchenyi István Gimnázium FIT-KID és tornászcsapatának tagjai Barna Melinda, Bihari Fanni, Hegedűs Nikolett, Juhász Anikó, Obot Georgina, Varga Tímea Show-táncukkal szolgáltatták. Deme Klára tanárnő tanítványai többszörös magyar bajnokok,
párosban országos bajnoki cím tulajdonosai, valamint a csapat Európa-Kupán az I. helyet szerezték
meg.
Az érdeklődők az ünnepséget a Magyar Diáksport Szövetség honlapján élő internetes közvetítésben
tekinthették meg, mely közvetítés a 2F 2000 Kft. támogatásával, és a 2KAL Informatikai és
Szolgáltató Kft. szakmai együttműködésével valósult meg.
A felvétel megtekinthető a www.livesite.hu/archív oldalon.
Szöveg: - MDSZOK Fotó: JochaPress
AZ I-IV. KORCSOPORT DÍJAZOTTJAI
Hely
Település / Iskola
Békéscsaba
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (2. sz.
Ált. Isk.)
1
Ig.: Szeleczki Erzsébet
Tn.: Forczek Győzőné, Forczek Győző,
Erdős Péter
Szombathely
Zrínyi Ilona Általános Iskola
2
Ig.: Kis Gábor
Testnevelés munkaközösség vezető: Őri
Gerzson
Tn.: Gerlachfalvy Csilla
3
Tiszaújváros
Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató Intézmény, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
Ig.: Hok Csaba
Tn.: Demblovszky Gábor, Jakab István
Nyíregyháza
Kodály Zoltán Általános Iskola
4
Ig.: Baloghné Németh Szilvia
Tn.: Kisgáti Istvánné, Csernyus Enikő
5
Szombathely
Nyugat-magyarországi Egyetem
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
Ig.: Károly Frigyes
Tn.: Kollerics Barnabás, Móricz Attila
Bonyhád
Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény
6
Főigazgató: Steiner Krisztián
Testnevelés munkaközösség vezető: Völgyi
István
Tn.: Gulyás Péter, Schwarz Katalin
Kecskemét
Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola
7
Sporttagozat vezető: Adamik Zoltán
Tn.: Bálint Erika, Nagy Péter, Szabó István
Kaposvár
Kaposvári Általános Iskola
8
Igazgató-helyettes: Körmendiné Hajdu
Gyöngyi
Tagintézmény igazgató, Tn.: Puska Zoltán
Tagintézmény igazgató, Tn.: Kovács Zoltán
Budapest XVIII.
Gloriett Általános és Sportiskola
(1.sz. ETALONSPORT Általános és
Sportiskola Pestszentlőrinc)
9
Ig.: Hrisztoforidiszné Rábai Zsuzsa
Sportiskolai igazgató-helyettes: Gyimesy
László
Kerületi sportreferens: Kissné Baumann
Gizella
Debrecen
Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
10
Ig.: Demeter Józsefné
Tn.: Antal Mária, Kun Adél, Szilágyi
Zoltán
Nyíregyháza
Bem József Általános Iskola
11
Igazgató-helyettes: Kovács Csaba
Tn.: Szabó Péterné, Ungvári Sándor
Edző: Erdősné Balogh Erika
Hatvan
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola
12
Ig.: Polonkai Zoltánné
Kodály Zoltán Általános Iskola igazgatója,
testnevelője: Jagodics István
Kodály Zoltán Általános Iskola vezető
testnevelője: Rácz László
Kodály Zoltán Általános Iskola tanítója,
edzője: Deákné Juhász Edit
5. számú Általános Iskola vezető testnevelője:
Fülöp Andor
Kossuth Lajos Általános Iskola vezető
testnevelője,
Hatvan város Oktatás-, Művelődés-, Sport-, és
Ifjúsági Bizottság elnöke, az MTTOE Heves
megyei alelnöke: Tarsoly Imre
Nyíregyháza
Móricz Zsigmond Általános Iskola
13
Megbízott igazgató: Dr. Fedor Mihályné
Tn.: Moravszki Gyuláné,
Tamás Kálmán, Tóth János
Pécs
Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és
Középiskola
14
Igazgató-helyettes: Heiling Csaba
Testnevelés munkaközösség-vezető: Füzesi
Gábor
Tn.: Gyulay László, Szikszai Zsolt
Csenger
Petőfi Sándor Általános Iskola
15
Igazgató-helyettes: Mesterné Juhász Beáta
Tn.: Papp Szilárd
A KIS ISKOLÁK II-IV. KORCSOPORT DÍJAZOTTJAI
Hely
Település / Iskola
1
Révfülöp
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Általános Iskola
Polgármester: Miklós Tamás
Ig: Németh László
Tn.: Eitner József
Balatonszemes
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola
és Zeneiskola
2
Intézmény-vezető: ifj. Boór Miklós
Tn.: Szentiványi Gábor
Mecseknádasd
Liszt Ferenc ÁMK és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola
3
Ig: Kófiás Endre
Tn.: Gúnya Ferenc
V-VI. KORCSOPORT DÍJAZOTTJAI
Hely
Település / Iskola
Nyíregyháza
Vasvári Pál Gimnázium
1
Ig.: Kovács Ágnes
Tn.: Végvári Ferenc, Bugyi József, Szalka
Géza
2
Veszprém
Vetési Albert Gimnázium
Ig.: Szarka László
Tn.: Vesztergomné Nagy Rita, Vesztergom
János
Vác
Boronkay György Műszaki Középiskola és
Gimnázium
3
Alpolgármester: Pető Tibor
Ig.: Fábián Gábor
Testnevelés Munkaközösség vezető: Pajor
Ferencné
Tn.: Nagy Péter
Tata
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
4
Ig.: Barsi Éva
Tn.: Bóna Brigitta, Kovács András
5
Budapest XIV.
Csanádi Árpád Általános Iskola,
Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai
Intézet
Megbízott igazgató: Rabi Ferencné
Tn.: Csopaki Ildikó, Botyánszky Pálné
Szolnok
Széchenyi István Gimnázium
6
Ig.: Deák László
Tn.: Deme Klára, Török Judit
A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
sportszakmai igazgató-helyettese: Chladek
Kálmán
Kaposvár
Munkácsy Mihály Gimnázium
7
Ig.: Gyallai Katalin
Tn. szaktanár: Simonné Kutas Zita
Kecskemét
Bolyai János Gimnázium
8
Ig.: Dr. Főzőné Tímár Éva
Tn.: Adamik Zoltán
Budapest VI.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
9
Ig.: Makk Katalin
Tn.: Vajda Zsuzsanna
Békéscsaba
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
10
Ig.: Komáromi István
Tn.: Bárdos Tibor
Budapest II.
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
11
Ig.: Makovecz Éva
Tn.: Sátor Attila
Budaörs
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
12
Ig.: Árendás Péter
Tn.: Garai László, Egri Gyula
***
A MEGYÉK ÉS BUDAPEST JUTALMAZÁSA
A 2010/2011. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS DÖNTŐKÖN ELÉRT EREDMÉNYEK
ALAPJÁN
Hely
Megye
1
Budapest
2
3
Képviselő
Pölöskei Gáborné
Fővárosi Önkormányzat
Főpolgármesteri Hivatal
Oktatási, Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Főosztály
főosztályvezető
Varga András
Budapesti Diáksport Szövetség
elnök
Csomós Miklós
Főpolgármester - helyettes
SzabolcsSzatmárBereg megye
Szoóh Béla
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Diáksport Tanács titkár
Seszták Oszkár
Megyei Közgyűlés elnök
Pest
megye
Egri Gyula
Pest Megyei Diáksport
Szövetség
elnök
Dr. Szűcs Lajos
Megyei Közgyűlés elnök
Hajdú-Bihar
megye
Rozsondai Tibor
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport
Szövetség titkár
Bodó Sándor
Megyei Közgyűlés elnök
5
Bács-Kiskun
megye
Dr. Főzőné Tímár Éva
Kecskemét, Bolyai János
Gimnázium
igazgató
Bányai Gábor
Megyei Közgyűlés elnök
6
Veszprém
megye
Kovács Norbert
Megyei Közgyűlés alelnök
4
Download

tovább - Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény