Ar. Gör. Uz. Fzt. Elif ÇAMCI
2009 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü’nden Lisans derecesi ile mezun oldu. “Farklı düzlemlerde
yapılan dirençli omuz egzersizinin skapular kinematiğe etkisi“ başlıklı yüksek lisans tezi
ile 2011 yılında Bilim Uzmanlığı derecesini aldı. 2009-2014 yılları arasında Gazi
Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak
çalıştı, 2014 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü Sporcu Sağlığı Ünitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev almaktadır.
Uluslararası seviyede manuel terapi, bantlama ve nöromusküler re-edükasyon
eğitimlerine katıldı. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nde Teknik Editör
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Derneği ve
Amerikan Omuz Dirsek Terapistleri Derneği’ne (American Society of Shoulder Elbow
Therapists) üyedir. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Fizyoterapistliği Doktora
Programına devam etmekte olup bilimsel ve klinik araştırmalarını omuz biyomekanisi,
omuz rehabilitasyonu ve sporcu sağlığı konularında yürütmektedir.
Çalışma alanı: Omuz Rehabilitasyonu, Sporcu Sağlığı, Biyomekanik.
E-posta: [email protected]
Telefon: 0312 305 25 25 / 186
Fax: 0312 305 20 12
Download

Uzm. Fzt. Elif ÇAMCI - Hacettepe Üniversitesi