Download

Neodvolateľný súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti k