DELTA MİNİ
ŞOTKRİT & REFRAKTER
PÜSKÜRTME MAKİNASI
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd.Şti.
Dolapdere Sanayi Sitesi 20. Ada No:18–20
İkitelli / İstanbul TURKEY
+90–212–5498232
www.shotcreter.com
[email protected]
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ.................................................................................................................... 3
YÜKLEME ve NAKLİYE ...................................................................................... 4
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR....................................................... 5
GARANTİ ve UZUN VADELİ KULLANIM............................................................ 5
UYGUNSUZ KULLANIM...................................................................................... 6
TELİF HAKKI ....................................................................................................... 6
ANA BOYUTLAR................................................................................................. 7
TEKNİK BİLGİ...................................................................................................... 8
UYGULAMALAR ................................................................................................. 9
ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ BAĞLANTILAR .............................................................. 10
MAKİNA KONTROLU .......................................................................................... 11
KULLANIM TALİMATLARI.................................................................................. 12
YEDEK PARÇALAR ............................................................................................ 13
ELEKTRİK SİSTEMİ ............................................................................................ 36
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-2-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
GİRİŞ
Sayın Delta Mini müşterisi!
Delta Mini Şotkrit ve Refracter Püskürtme Makinası’nı tercih ettiğiniz için teşekkür
ederiz.
Delta Mini sadece bir adet elektrik motoruna sahiptir ve rotora bağlı olan milin tahriki
bu motorla sağlanmaktadır. Makine yukarıdan aşağıya sırayla şu parçalardan
meydana gelmektedir: Kırıcı, huni, pervane, pervane contası, kauçuk plaka yatağı,
üst kauçuk plaka, çelik plaka, rotor, çelik plaka, alt kauçuk plaka, tabla, çıkış dirsek
contası, çıkış dirseği vs.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-3-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Makinanın hunisine uygun miktarda boşaltılan karışım / refrakter, yerçekiminin
etkisiyle ve huninin içerisinde bulunan pervane yardımıyla rotorun içerisine
dökülmektedir. Rotor içerisinde dairesel paterne sahip boşluklar ya da cepler
bulunmakta olup rotorun boyutu ve ceplerin sayısı, makinanın kapasitesini doğrudan
etkilemektedir.
Huninin titreşim takozlarıyla monte edildiği kauçuk plaka yatağına basınçlı hava
bağlantısı yapılmaktadır. Karışımın doldurduğu rotor cep/cepleri bu basınçlı hava ile
beslenmektedir ve elektrik motoruna bağlı mil vasıtasıyla kendi ekseni etrafında
dönmesi sağlanmaktadır.
Dönüş hızına bağlı olarak belirli miktarda karışım rotor cebine dökülmekte ve aynı
cebe aktarılan basınçlı hava vasıtasıyla bu karışım şotkrit hortumuna transfer
edilmektedir. Transfer edilen kuru karışımın uygun miktarda ıslatılması refrakter /
şotkrit tabancasında yer alan küresel vana vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Dört adet gergi kolu dönen aksamın (çelik plaka-rotor-çelik plaka), sızdırmazlığını ve
tespitini sağlamaktadır. Kolların gereğinden fazla sıkılması kauçuk ve çelik plakaların
daha erken aşınmasına ve motorun zorlanmasına neden olacağı gibi gereğinden az
sıkılması da hava kaçakları meydana getireceğinden malzeme kayıplarını artıracak
ve kapasiteyi düşürecektir.
YÜKLEME ve NAKLİYE
Makinayı nakliye aracından indirmeden önce, lütfen ilk olarak herhangi bir hasar olup
olmadığını kontrol ediniz ve herhangi bir hasar/ çizik vs olması durumunda nakliye
şirketiyle görüşünüz. Delta Makina Ltd. nakliye esnasında ortaya çıkan hasarlarla
ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.
Makinayı taşımak için en az 450 kg taşıma kapasitesine sahip bir vinç ya da forklift
kullanınız.
Makinayı taşımak için vinç kullanıyorsanız lütfen aşağıdaki resimde gösterilen
yerlerden bağlantı yapınız.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-4-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Makina sadece kullanma talimatlarına ve güvenlik koşullarına uygun olarak
kullanılmalı ve harici durumlar ortadan kaldırılmalıdır.
Gergi kollarının gereğinden fazla sıkılmamasına ya da az sıkılmasına dikkat
edilmelidir. Gereğinden fazla sıkılması durumunda elektrik motoru zarar görebilir, sarf
malzemelerdeki (kauçuk-çelik plakalar) aşınmalar artabilir.
Çalışma esnasında huni üzerindeki kırıcı yerinde bulundurulmalı ve herhangi bir
yaralanma ya da hasar meydana getirmemek için huni içine sert bir cisim girmesi,
elle müdahale edilmesi engellenmelidir.
Çalışma ortamında, düşmesi muhtemel büyük kütlelerin altına ya da kaygan zemin
yakınına makina yerleştirilmemelidir.
GARANTİ ve UZUN VADELİ KULLANIM
Genel satış koşullarımız gereği makinanız garanti kapsamındadır. Satış sonunda
müşteriye garanti belgesi verilmektedir.
Aşağıdaki durumların birinin veya birkaçının oluşması durumunda makinanız garanti
kapsamı dışında kalmaktadır:
•
•
•
•
•
•
Makinanın kullanma talimatına uygun olmayan şekilde çalıştırılması ve
bakımının gerektiği gibi yapılmaması.
Makinanın güvenlik cihazlarının deactive edilerek kullanılması.
Motor (güç ya da hız gibi), mil, kauçuk plaka, çelik plaka, rotor, çıkış dirseği vs
gibi elemanlarda izin verilmeyen değişikliklerin yapılması.
Makinada izin verilmeyen yapısal değişikliklerin yapılması.
Makina bakımının uygun şekilde yapılmaması.
Makina bileşenlerinin hatalı montajı.
Lütfen bu şartlara uygun kullanılmaması durumunda makinenızın garanti kapsamı
dışında kalacağına dikkat ediniz
UYGUNSUZ KULLANIM
Makinanın kullanma koşulları dışında kullanılması yasaklanmıştır. Delta Mini çimento
karışımı ve refrakter malzemelerinin dışında yanıcı, zararlı, uygun olmayan kimyasal
maddelerin püskürtülmesine uygun değildir.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-5-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
TELİF HAKKI
Bu doküman içindeki bütün kısımların telif hakkı mahfuzdur.
Dokümanın bir kısmını yada tamamını kopyalamak ya da çoğaltmak yasaktır.
Delta Makina Ltd. makinanın resimlerde belirtilen herhangi bir teknik detayını
değiştirme hakkını elinde bulundurmaktadır.
ANA BOYUTLAR
Delta Mini Şotkrit & Refrakter Püskürtme Makinası
Not: Boyutlar mm ‘ dir.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-6-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
TEKNİK BİLGİ
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-7-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
UYGULAMALAR
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-8-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ BAĞLANTILAR
•
Basınçlı hava hortumunu makinaya yukarıdaki resimde gösterildiği gibi uygun
şekilde bağlayınız. Sadece 1 ¼” ID hortum kullanınız.
•
•
Şotkrit hortumunu kelepçeyle resimdeki gibi bağlayınız.
Ana elektrik kablosunu şebekeye bağlayınız (3*380V, 50 Hz).
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
-9-
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
•
Su hortumunu yukarıdaki resimde gösterildiği yere uygun şekilde bağlayınız.
MAKİNA KONTROLÜ
Makinanızın sağ yanında bir
kontrol panosu bulunmaktadır. Bu
panonun arkasında ise hız
inverterinin bulunduğu ikinci bir
pano yer almaktadır.
Kontrol panosu üzerinde dört adet
buton ve bir adet plug yer
almaktadır.
Acil Stop: Herhangi bir acil
durumda butona basılmasıyla
makina
duracak
ve
buton
deaktive
edilinceye
kadar
çalışmayacaktır.
Aç/Kapat:
Butona
ilk
kez
basıldığında hava akışı başlar.
İkinci basışta rotor en düşük
hızda dönmeye başlar (Rotor üç
farklı hızda çalıştırılabilmektedir).
Butona üçüncü kez basılmasıyla
rotor durur. Dördüncü basışta ise
hava akışı kesilir.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 10 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Hız Artırma/Azaltma: Bu butonlara basarak operatör rotorun hızını arttırıp
azaltabilmektedir.
Plug: Uzaktan kumandanın bağladığı yerdir. Ve uzaktan kumada üzerindeki tuşlar
yukarıda anlatılan fonksiyonların aynısına sahiptir.
KULLANMA TALİMATLARI
Bu kullanma talimatları makinanın güvenli ve verimli şekilde kullanılabilmesi için
gerekli olan önemli maddeleri içermektedir. Kullanma kılavuzu her zaman el altında
bulundurulmalıdır.
Lütfen makinayı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.
• Tehlikesiz ve güvenli bir başlangıç için bütün makine parçalarının sağlam ve
doğru monte edildiğinden emin olunuz.
• Makinanın zemine paralel olduğundan emin olunuz.
• Basınçlı havanın uygun şekilde bağlandığından emin olunuz. En az 1 ¼ “ iç
çapında hava hortumu ve 6-7 cum/min, 7 Bar değerlerinde hava kompresörü
kullanınız.
• Şotkrit hortum bağlantısının uygun ve doğru şekilde yapıldığını kontrol ediniz.
• Su hortumu bağlantısının uygun şekilde yapıldığını kontrol ediniz.
• Ana elektrik bağlantısını kontrol ediniz (3x380 V 50 Hz 4 kW).
• Dört adet gergi kolunu sıkınız: İlk olarak dört kolu da eşit oranda sıkınız, daha
sonra hava girişinin iki yanındaki gergi kollarını tekrar sıkınız ki hava kaçağı
meydana gelmesin.
• Acil Stop butonunun basılı olmadığından emin olunuz ve “Aç/Kapa” butonuna
basarak hava akışının başlamasını sağlayınız. Tabancayı tutan operatörün
tabancayı sıkıca tuttuğundan emin olunuz ve basınçlı hava akışından dolayı
olabilecek geri tepmelere karşı dikkatli olunuz.
• Nozuldan havanın çıktığını kontrol ediniz ve gerekirse hava debisini küresel
vana ile ayarlayınız.
• Nozulda bulunan küresel vana vasıtasıyla suyu açınız ve gerektiği kadar
ayarlayınız.
• “Aç/Kapa” butonuna ikinci kez basınız ve rotorun dönmesini sağlayınız.
• Birkaç kez yağlama pompasıyla gliserin pompalayarak alt ve üst kauçuk
plakaların yağlanmasını sağlayınız. Plakaların yağlandığından emin olunuz.
Aksi taktirde çok çabuk aşınma meydana gelecektir.
• “Hız Arttırma” butonuna basarak rotorun hızını yükseltiniz.
• Huniye karışım / refrakter malzeme doldurmaya başlayınız.
• Nozuldan malzeme çıktığını görünüz ve gerekliyse su ve hava miktarını uygun
şekilde ayarlayınız.
• Şotkrite başlayınız; rotorun hızını, havayı ve suyu uygun şekilde ayarlayınız.
• İşleminiz bittikten sonra “Aç/Kapa” butonuna tekrar basınız ve rotoru
durdurunuz. Devam eden hava akışının hortum içerisinde kalan malzemeyi
boşaltmasını bekleyiniz. Su vanasını kapatınız. Hortumda malzeme
kalmadığından emin olduktan sonra “Aç/Kapa” butonuna tekrar basarak hava
akışını kesiniz.
• Artık makinayı temizleyebilir ve gerekli bakımlarını yapabilirsiniz.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 11 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
• Her işlem bitiminde makinayı dikkatlice temizleyiniz, hortum içinde ve rotor
içinde kalıntı olmamasına dikkat ediniz.
• Makinanızın alt kauçuk plakasını ve üst kauçuk plakasını kontrol ediniz,
aşınmışsa değiştiriniz.
• Makinanızın çelik plakalarını kontrol ediniz, aşınmışsa değiştiriniz.
• Makinanızın konik çıkış lastiğini ve çıkış dirsek lastiğini kontrol ediniz,
aşınmışsa değiştiriniz.
• Makinanızın pervane contasını kontrol ediniz ve aşınmışsa değiştiriniz.
• Verimli çalışma için her işlem bitiminde makinanızın itina ile temizlenmesi ve
kotrolünün yapılması Delta Makina tarafından önemle tavsiye edilmektedir.
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 12 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
YEDEK PARÇALAR
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 13 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 14 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–1: Yedek Parça Tanımları: Resim-A/B
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9A
9B
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DESCRIPTION
Ön dingil döner yatağı
Çeki kolu
Ön dingil
Çeki kolu pimi
Pnömatik ön tekerlek
Şasi
Pnömatik arka tekerlek
Elektrik motor-Şanzıman grubu
Uzun mil
Kısa mil
Kama
Mil çektirme pulu
Cıvata
Keçe
Sabit muhafaza kapağı
Yağlama pompası
Kupa lastiği
Pano sacı
Kupa
Tabla altı
Tabla
Dikme
Plaka yatağı dayaması
Dayama
"T" cıvata
Mengene
Redüktör muhafazası (üst)
Keçe
Redüktör muhafazası (alt)
Redüktör muhafazası yağlama nipeli
Üst kauçuk plaka yatağı
CODE
MIN.DİN.BURC
CEK.00.00
MIN.DİN.ÖN
CEK.00.01
LAS.00.006
MIN.00.SASE
LAS.00.009
RED.01.008
MIN.MIL.UZUN
MIN.MIL.00
RED.00.KAMA
MIN.RED.001
MIN.RED.002
MIN.RED.003
MIN.RED.004
YAG.00.001.02
MIN.HUNI.LAS
MIN.00.SAC
MIN.00.KUPA
MIN.00.TAB
MIN.TAB.SAC
MIN.00.DIK
MIN.UST.DAY
MIN.00.DAY
MIN.MEN.CIV
MIN.00.MEN
MIN.MUH.SAC
MIN.TAB.KEC
MIN.KEC.GOV
MIN.00.GRES
MIN.00.08
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 15 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 16 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–2: Yedek Parça Tanımları: Resim-C
ITEM
32
33
34A
34B
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45A
45B
46A
46B
47
DESCRIPTION
Alt kauçuk plaka
Çelik plaka
Rotor
Rotor
Üst kauçuk plaka
Üst kauçuk plaka yatağı
Vibrasyon takozu
Huni
Kırıcı
Vibrasyon cihazı
Pervane
Pervane contası
Çıkış dirsek contası
Çıkış dirseği
Konik çıkış lastiği ID50
Konik çıkış lastiği ID40
Konik çıkış ID50
Konik çıkış ID40
Gergi kolu
CODE
MIN.05.002
MIN.02.001
MIN.04.001
MIN.04.003
MIN.05.001
MIN.00.008
MIN.00.006
MIN.00.HUNI
MIN.00.003
VIB.00.001
MIN.00.001
MIN.00.002
MIN.07.001
MIN.07.002
MIN.07.006
MIN.07.007
MIN.06.006
MIN.06.005
MIN.10.001
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 17 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 18 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–3: Yedek Parça Tanımları: Resim-D
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPTION
Yağlama kapağı
Cıvata
Cıvata
Jant
Poyra
Lastik
Somun
CODE
LAS.000.01
LAS.01.004
LAS.00.CIV
LAS.00.JANT
LAS.01.000
LAS.00.000
LAS.00.SOM
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 19 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 20 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–4: Yedek Parça Tanımları: Resim-E
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPTION
Gergi kolu ayak pimi
Gergi kolu ayağı
Alt cıvata
Gergi kolu gövdesi
Üst cıvata
Muhafaza somunu
Konik pul
Gergi kolu takozu
Pul
Somun
CODE
GER.01.PIM
GER.01.ALT
GER.01.006
GER.01.GOV
GER.01.005
GER.01.004
GER.01.003
SIG.10.002
GER.01.002
GER.01.001
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 21 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 22 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–5: Yedek Parça Tanımları: Resim-F
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DESCRIPTION
Küresel vana
Bağlantı nipeli
Ana hava manifoldu
Hortum rekoru
Kelepçe
Ara hava horumu
Kamlok–1
Kamlok–2
Dirsek”
Eksoz
Ara hava horumu
Kelepçe
Hortum rekoru
Rekor–1
Rekor–2
Rekor–3
Bağlantı nipeli
Dirsek
Küresel vana
Basınç göstergesi
CODE
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 23 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 24 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–6: Yedek Parça Tanımları: Resim-G
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DESCRIPTION
CODE
3” Kelepçe
3” Kelepçe contası
40x60 Hortum adaptörü
40x60 Şotkrit hortumu
40x60 Hortum bağlantı elemanı (Dişli)
Su ringi
Şotkrit tabancası
32x50 Hortum bağlantı elemanı (Dişli)
32x50 Tabanca hortumu
Hortum kelepçesi
Tabanca nozulu
Kuyruklu dirsek
Bağlantı nipeli
Küresel vana
Hortum rekoru
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 25 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 26 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–7: Yedek Parça Tanımları: Resim-H
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DESCRIPTION
CODE
3” Kelepçe
3” Kelepçe contası
50x70 Hortum adaptörü
50x70 Şotkrit hortumu
50x70 Hortum bağlantı elemanı (Dişli)
Su ringi
Şotkrit tabancası
32x50 Hortum bağlantı elemanı (Dişli)
32x50 Tabanca hortumu
Hortum kelepçesi
Tabanca nozulu
Kuyruklu dirsek
Bağlantı nipeli
Küresel vana
Hortum rekoru
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 27 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 28 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–8: Yedek Parçalar: Resim-K
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DESCRIPTION
CODE
Kelepçe 3”
Kelepçe contası 3”
40x60 Hortum adaptörü
40x60 Şotkrit hortumu (20 m)
Şotkrit tabancası
O-Ring
ID 40 Şotkrit nozulu
Kuyruklu dirsek
Bağlantı nipeli
Küresel vana
Hortum rekoru
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 29 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 30 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–9: Yedek Parça Tanımları: Resim-L
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DESCRIPTION
CODE
Kelepçe 3”
Kelepçe contası 3”
50x70 Hortum adaptörü
50x70 Şotkrit hortumu (20 m)
Şotkrit tabancası
O-Ring
ID 50 Şotkrit nozulu
Kuyruklu dirsek
Bağlantı nipeli
Küresel vana
Hortum rekoru
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 31 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 32 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–10: Yedek Parça Tanımları: Resim-M
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DESCRIPTION
CODE
Kelepçe 3”
Kelepçe contası 3”
50x70 Hortum adaptörü
50x70 Şotkrit hortumu (20 m)
Şotkrit tabancası
Kuyruklu dirsek
Bağlantı nipeli
ID50 Hortum bağlantı elemanı (Dişli)
50x70 Şotkrit hortumu (20m)
ID 50 Şotkrit tabancası
Bağlantı nipeli
“T” fiting
Kuyruklu dirsek
Hortum rekoru
Bağlantı nipeli
Küresel vana
O-Ring
ID 50 Şotkrit nozulu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 33 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 34 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
Tablo–11: Yedek parça tanımları ( Resim-N için)
NO
1
2
3
4
5
6
7
TANIM
Yağlama hortumu bağlantı nipeli
Yağlama hortumu (OD12)
Yağlama rekoru (ID12)
Yağlama manifoldu
Kör tapa
Yağlama rekoru (ID6)
Yağlama dirseği (ID6)
PARÇA NO
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 35 -
Delta Mini Kuru Sistem Şotkrit ve Refrakter Püskürtme Makinası Kullanım Klavuzu
ELEKTRİK SİSTEMİ
Delta Makina ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Dolapdere Sanayi Sitesi No:18-20
İkitelli İstanbul TURKEY
- 36 -
Download

DELTA MİNİ - Delta Ltd