MAIL ORDER FORM
Lütfen, aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Please fill the information details below or attach your name or business card instead.
Kart tipi / Credit Card Type
VISACARD
MASTERCARD
Kart Sahibi / Card holder
Adı Soyadı / Name Surname
Adres / Address
Kart Numarası / Credit Card Number:
Son Kullanma Tarihi / Exp. Date (month/year):
/
Toplam Tutar / Total Amount :
Güvenlik No / CVC CODE :
Açıklama / Descriptions
Yukarıda belirtilen tutarın, FİGÜR KONGRE ORGANİZASYONLARI ve TİC.A.Ş. firmasından
aldığım Havaalanı Transfer hizmet bedeli karşılığının Kredi Kartımızdan tahsil edilmesini kabul edilyoruz
I agree that FİGUR TOURISM & CONGRESS Companies may charge to my credit card
the amount indicated above.
Tarih / Date : ....../......../..........
İmza / (Signature) :
Kaşe / Stamp :
Fatura Detayı / Invoice Details
Ad-Soyad / Firma
Name -Surname / Company
Vergi No / Tax No
Vergi Dairesi / Tax Officce
Adres / Address
Lütfen faturayı yukarıdaki adrese gönderiniz.
Please send the invoice same addess with the invoice details
Download

maıl order form