TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI SINAV PROGRAMI
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I-A VE I-B (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi
Edebiyat Bilgi ve Kuramları II
Yazılı Anlatım II
Sözlü Anlatım II
Osmanlı Türkçesi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II
Yabancı Dil II
Eğitim Psikolojisi
YY
2
2
2
2
2
2
2
2
Ders Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Emre Dağaşan
Okt. Erdoğan KARAŞAH
Öğr. Gör. B. KARAHAN
Okt. Erdoğan KARAŞAH
Yrd. Doç. Dr. A. Emin Osmanoğlu
...........
..........
Okt. S. Akarsu
D
Amfi
Amfi
Amfi
605-606
Amfi
Amfi
Amfi
605-606
Vize Tarihi
07.04.2014
01.04.2014
02.04.2014
03.04.2014
04.04.2014
04.04.2014
04.04.2014
12.04.2014
Saati
11:00-11:45
11:00-11:45
11:00-11:45
10:00-10:45
19:00-19:45
15:00-17:00
15:00-17:00
11:00-11:45
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ II-A VE II-B (NORMAL ÖĞRETİM)
Ders Adı
Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi
Türk Halk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatı II
Genel Dilbilimi
Bilgisayar II
Etkili İletişim
Öğretim Tekn. ve Materyal Tasarımı
Öğretim Tekn. ve Materyal Tasarımı
Ders Adı
Anlatma Teknik I: Konuşma Eğitimi
Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Özel Öğretim Yöntemleri II
Türk Eğitim Tarihi*
YY
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ders Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Emre Dağaşan
Yrd. Doç. Dr. Emre Dağaşan
Yrd. Doç. Dr. Emre Dağaşan
Yrd. Doç. Dr. G. DURMUŞ
Okt. Alper Bahtiyaroğlu
Dr. Nilgün GÜNBAŞ
S. Hakkı Kutay
Yrd. Doç. Dr. T. DEMİR
Yrd. Doç. Dr. T. DEMİR
D
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
605-606
601-602-603
603-605
603-605
03.04.2014
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ -III (NORMAL ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM)
D
Vize Tarihi
YY
Ders Sorumlusu
6
Öğr. Gör. B. KARAHAN
Amfi
04.04.2014
6
Yrd. Doç. Dr. T. DEMİR
601-602-603
01.04.2014
6
Öğr. Gör. B. KARAHAN
601-602-603
02.04.2014
6
Yrd. Doç. Dr. T. DEMİR
605-602-603
07.04.2014
6
Yrd. Doç. Dr. İ. ÇINAR
605-602-603
03.04.2014
Uygarlık Tarihi*
6
Öğr. Gör. M. AYBAR
605--603
Ölçme ve Değerlendirme
6
Yrd. Doç. Dr. Murat Taşdan
605-606
Ders Adı
Seç. II: Türkiye Türkçesi
Vize Tarihi
07.04.2014
01.04.2014
02.04.2014
12.04.2014
03.04.2014
05.04.2014
04.04.2014
01.04.2014
02.04.2014
04.04.2014
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ -IV (NORMAL ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM)
D
Final Tarihi
YY
Ders Sorumlusu
8
Yrd. Doç. Dr. Emre Dağaşan
Amfi
07.04.2014
Saati
19:00-19:45
19:00-19:45
19:00-19:45
15:00-15:45
19:00-19:45
10:00-10:45
13:00-13:45
10:00-10:45
09:00-09:45
Saati
11:00-11:45
13:00-13:45
13:00-13:45
13:00-13:45
13:00-13:45
16:00-16:45
15:00-15:45
Saati
15:00-15:45
Seç. III: Batı Edebiyatı
8
Yrd. Doç. Dr. G. DURMUŞ
Amfi
01.04.2014
Dil ve Kültür*
8
Öğr. Gör. B. KARAHAN
Amfi
02.04.2014
15:00-15:45
15:00-15:45
Sanat ve Estetik
8
S. Hakkı Kutay
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
8
Yrd. Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR
Öğretmenlik U.
8
Arş. Gör. Onur ER
Program Koordinatörü
Amfi
03.04.2014
15:00-15:45
605-606
04.04.2014
10:00-10:45
Ofis
12.04.2014
17:00-17:45
Yrd. Doç. Dr. Tazegül DEMİR
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Tazegül DEMİR
Bölüm Başkanı
Download

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI SINAV