______
_____
_____
NBL PRO IIIOTIC ATP
NBL Probiotic ATP Sae takviye edici gidadir. NI3L Probiotic ATP Sae, probiyotik
mikroorganizma ye vitamin içerir. Probivotik rnikroorganizmaiar sindirim sistemini
duzeniemeve ye haQiikIik sistemini destekiemeve vardirnet oiur.
IçindekHer:
GuniUk aiim dozu miktari %BRi51
(2 sae)
**
199&57 mi
fJrun Profihi
-______
Lif(-h49.9l
Polidekstroz
Fruktooligosakkarit
Galaktooligosakkarit
o-’
Probiyotik Mikroorganwma (/ol.)
Lactobacillus casei
:
Lactohacillus rhamnosus
Lactobacilius plantaruni
Bitidobacterium lactis
• Vitamin C (L-askorbik asit)
Vitamin E
Vitamin 32_(Riboflavin)
Vitamin B6 (Piridoksin
hidrokiorur)
:Vitamin 31 (Tiamin hidroklorflr)
*3RD Gunluk hesienme referans degeri
-
—
**
4x10 clu
..
-
I
:
-
--
-
.
--
50 mg
0.9 mg
1
0.7j8 mg
..
-
0.702nig,
**BRDbehrtiimemitir.
%64
-
-
%64
Tatlandirici (dekstroz), besinsel hf (polidekstroz), prebiyotik Hf (fruktooligosakkarit.
galaktooligosakkarit), vitamin C (L-askorbik ask), topaklanmayi onieyici (sihikon dioksit),
Lactobacihius casei. vitamin F, Lactobacihlus rhamnosus. Lactohacihlus plantarum,
Bifidobacterium lactis vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorur). vitamin
31 (tiamin hidroklorur).
Net Miktar: 2 g x 20 sae/kutu ye 2 g x 5 sae/kutu
Kullanini Onerisi:
NBL Probiotic AlP. 5 ye 20 saie eklinde pivasava sunuImutur. Nobel hlaç Pazarlama ye
Sanavii Ltd. $ti. tarafindan ithal edilip: Cell Biotech International A/S. Svmbion Science
Park. Fruebjergvej3, DK-2 100 Copenhagen. Danimarka adina ihraç edilmektedir. Uretim eri
ye mene Ohke Cell Biotech Co., Ltd. 397, Aegibong-ro. Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi
do, 415-872, Kore’dir.
GOnde 2 kez sabah ye akam yemekie heraber veya yemekten sonra gida. su. slit ya da yogurt
ile kantiri1arak kulianilir. Gunluk doz aiimamahidir. NBL Probiotic AlP 4-10 va gruhu
çocuklann kullanimina ugundur.
25°C’nin altrndaki oda sicakligrnda saklayin.
KDV dahil perakende sati flyati 5 save için 15 TL ye 20 sae için 38 TL’dir. Sadece
eczanelerde satilir.
Download

NBL PROBIOTIC ATP KISA ÜRÜN BİLGİLERİ