UBA4234R
SAT-IF / CATV Ultra Geniş Bantlı Dağıtım
Yükselticileri
(UBA-Serisi)
TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU
Modeller
UBA4234-R
Versiyon :
KK_UBA_V3.0210
1.Genel Tanıtım
UBA Serisi Dağıtım Yükselticileri, uydu (950-2150MHz) ve Kablo-TV (5-862MHz) yayınlarının ortak bir merkez sistemi ile
birleşik olarak kullanıldığı, orta ve geniş ölçekli dağıtım sistemlerinde uygulanabilmesi için geliştirilmiştir.
SAT-IF Convertor (QPSK Transmodülatör) sistemi ile, çok sayıda uydu ve polarizasyondan seçilen yayın transponderleri, 9502150MHz bandında tek polarizasyon üzerinde toplanabilir, ve tercihen CATV (5-862MHz) yayınları ile birleşerek, tek bir kablo
üzerinden ultra geniş bantlı olarak abonelere dağıtılabilir. UBA Serisi Dağıtım Yükselticileri, bu tür dağıtım şebekelerinde ana
hatlar üzerinde peş peşe (kaskad) veya yan kol hatları üzerinde, hat yükseltici olarak uygulanabilir.
Düşük gürültülü MMIC teknolojisi ile, IF(950-2150MHz) frekans bandında bulunan ve dijital yayın içeren transponderlerin, düşük
işaret seviyelerinde dahi sorunsuz olarak dağıtılmasına olanak tanır.
Metal döküm olarak tasarlanmış mekanik yapısı, dış hava şartlarından yüksek yalıtım sağlar.
2. Genel Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
Ultra geniş bant aralığında (5-862 / 950-2150MHz) birleşik giriş ve çıkış,
Uydu Bandı için 33...38dB aralığında eğimli kazanç ve kazanç dengeleyici (equalizer),
Interaktif Kablo-TV şebekeleri için geri dönüş bandı uyumlu,
Düşük gürültü seviyesi,
Kablo TV bandında 33 dB kazanç ve kazanç dengeleyici,
Yüksek ekranlama ve çevre şartlarına dirençli (IP-54 standardına uyumlu), metal döküm kasa içinde,
F tipi konnektörler,
Test Çıkışı (-30dB)
1
UBA4234R
3. Kullanım Bilgileri
3.1.Model Seçimi
•
UBA Serisi SA-IF / CATV Dağıtım Yükselticileri, SAT-IF(Uydu) ve Kablo-TV yayınların ortak bir kablo üzerinden dağıtıldığı
toplu yerleşim birimlerinde hat yükseltici olarak kullanılabilir.
•
Ürünler, UBA4234R ve UBA4234 olarak iki farklı model olarak üretilmektedir. UBA4234R modelinde, Kablo TV standardında
iki yönlü olarak çalışabilecek geri dönüş devresi mevcuttur. İleri ve geri yön frekans bantları (5-30 / 47-862MHz veya 5-42 / 54862MHz veya 5-65MHz / 85-862MHz) cihaz üzerinde sahada değişebilir diplex filtreler ile ayarlanabilir. Projede gerekli olacak
geri dönüşlü (UBA4234R) veya geri dönüşsüz (UBA4234) model sipariş anında belirlenmelidir. (Ülkemizde kullanılan Kablo-TV
geri dönüş frekans bandı 5-65Mhz dir)
Model No
UBA4234
UBA4234R
İleri Yön Çalışma Bandı
5-862MHZ , 950-2150MHz
85 (veya 54 veya 47) -862MHZ , 950-2150MHz
Geri Yön Çalışma Bandı
Mevcut değil
5-65 veya 5-42 veya 530MHz
3.2.Uygulama
•
Ürünler, gerekli olabilecek bağlantı elemanları ile birlikte paketlenmiştir. Tüm ürünlerde bulunan bağlantı elemanı standardı
“F” tipidir. “F” tipi bağlantı elemanları montaj kolaylığı sağlamakla birlikte ekranlama özelliği ve mekanik dayanıklılığı
arttırmaktadır. TV yayın dağıtımlarınızın tüm noktalarında bu standartta bağlantı elemanlarının kullanılması gereklidir.
•
Ürününüz, sürekli çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Ancak yer seçimi ve montaj aşamasında asgari güvenlik
ve teknik şartların sağlanmasında, sürekli ve sorunsuz çalışma açısından çok önemlidir.
•
Mekanik yapı üzerinde bulunan topraklama terminalini sistem toprağı ile mutlaka irtibatlandırınız. Şebeke bağlantısı için
tercihen toprak hattı bulunan bir priz kullanınız.
•
UBA Serisi Hat Yükselticiler, ultra geniş bantlı (2150MHz) dağıtımlarda uygulanmak üzere tasarlanmışlardır. 862MHz
dağıtımlarından faklı olarak, yüksek frekans bandında kablo kayıpları daha yüksek ve kablo zayıflatma eğimleri faklılıklar
göstermektedir. Ayrıca, 950-2150MHz bandı içinde dijital yayınlar kullanılmakta olup, dijital işaretlerin dağıtım koşulları ve asgari
şartları analog işaretlere göre farklılıklar göstermektedir. Projelendirme ve uygulama aşamalarında aşağıda sıralanan
maddelere asgari özen gösterilmesini tavsiye etmekteyiz.
•
Dağıtımda kullanılacak koaksiyel kabloların teknik özelliklerini dikkatle inceleyiniz. Frekansa bağlı zayıflatma
karakteristiklerini not alınız ve projelendirme aşamasında kayıp(dB)/mt değerlerinin frekansa göre değişimlerini
hesaplarınızda uygulayınız. Örnek olarak, tipik bir RG11 standardında koaksiyel kablonun 100mt kaybı 860MHz’de 13dB
iken 2150MHz’de 24dB dir.
•
Merkez’de SAT-IF Convertor (QPSK Transmodülatör) sistemi uygulanan dağıtım projelerinde, 950-2150MHz frekans bandı
içinde dijital uydu yayınları bulunmaktadır. Dijital işaretlerin belirli kalite seviyelerinde dağıtım tekniği, analog RF işaretlerinin
işlenmesinden farklı özellikler içermektedir. Analog yayınların dağıtımında yükselticinin en uygun çalışma seviyesi (veya
kazanç, eğim ayarları); kanal sayısına bağlı olarak hesaplanacak optimum çıkış ve maksimum giriş seviyelerine bağlı olarak
belirlenecektir. Çıkış seviyeleri gelişmiş bir saha seviye ölçüm (veya spektrum analizör) cihazı ile tespit edilebilecek ve cihaz
ayarı yapılabilecektir.
•
Dijital işaretlerin dağıtımında yükselticilerin en uygun çalışma seviyesinin tespiti ise; spektrum analizör üzerinde
okunacak seviye kadar, MER (dijital modulasyon hata oranı) seviyesinin tespit edilmesi ve dağıtım esnasında kontrol
edilmesi gerekmektedir. Dağıtım esnasında, dijital işaretlerde bulunan MER değerinin 9dB’nin altına düşmemesi gereklidir.
Bu eşik seviyenin altına düşen bir dijital işaretten faydalı bir bilgi almak mümkün değildir. Dolayısı ile dijital yayınların en
uygun şartlarda dağıtılabilmesi için dijital işaretleri analiz eden saha ölçüm cihazlarının kullanılmasını ve dijital işretlere ait
kalite faktörlerinin dikkatli şekilde yorumlanması önemlidir.
•
UBA Serisi Dağıtım Yükselticileri, dış ortam koşullarından tamamen izolasyon sağlamak amacı ile, metal enjeksiyon
döküm yapı içinde bulunmaktadır. Tüm ayar ve kontrol elemanlarına ulaşmak için, üst kapağın ambalaj içinde bulunan
anahtar ile açılması gereklidir. İşlemler sonrası üst kapağın aynı şekilde kapatılması gereklidir.
•
Cihazın devre blok şeması ve bağlantı ayar noktaları Şekil-1 ve Şekil-2 de verilmektedir.
•
Örnek uygulama şeması Şekil-3 de verilmektedir.
2
UBA4234R
Şekil 1. UBA4234R Blok Şeması
IF Bandı Eğik Kazanç
Kontrolü için Jumper ayarı
(Sağda 9 numaralı işaret)
0dB
5dB 10dB
Şekil 2 : Bağlantı ve Ayar noktaları
1…
2…
3…
4…
5…
6…
7…
8…
9...
10…
11..
12..
Birleşik Giriş ( 85-2150MHz) – F tipi Bağlantı Elemanı
Birleşik Çıkış ( 85-2150MHz) – F tipi Bağlantı Elemanı
Test Çıkış – F tipi Bağlantı Elemanı
Eğik Kazanç Kontrolu- RF (85-862MHz) 0…18dB
Kazanç Ayarı – RF (85-862MHz) 20dB
Giriş Diplex Filtre (65/85MHz) , sahada değişebilir. (Opsiyonlar 42/54 veya 30/47MHz)
Geri Yön Kazanç Ayarı (5-65MHz) –20dB
Kazanç Ayarı – SAT (950-2150MHz) –20dB
Eğik Kazanç Kontrolu – SAT (950-2150MHz) 0 – 5 – 10 dB
Çıkış Diplex Filtre (65/85MHz) , sahada değişebilir. (Opsiyonlar 42/54 veya 30/47MHz)
LED Gösterge (ON / OFF)
Sigorta Yuvası – Dahili, 300mA
3
UBA4234R
Şekil 3 - Örnek Uygulama Şeması
4
UBA4234R
4. Teknik Özellikler
UBA4234 ( R )
Model
Si-Bipolar, Ultra Geniş Band
Teknoloji
Şebeke - 230VAC
Besleme Kaynağı
Giriş Sayısı
Frekans Bandı
İ
l
e
r
i
1
Kazanç
dB
47-862MHz
33
950-2150MHz
33…38
Kazanç Doğruluğu
dB
+/- 1.5dB
eğimli
Kazanç Ayarı
dB
0.....- 20
0.....- 20
Eğik Kazanç Kontrolu
dB
0....18dB
0 - 5 - 10dB
MHz
Çıkış Seviyesi
IMD3 -60dB (1)
dBuV
116
-
IMD3 -35dB (1)
dBuV
-
120
CTB, -60dB, 42ch (2)
dBuV
104
CSO, -60dB, 42ch(2)
dBuV
103
XMOD, -60dB, 42ch (2)
dBuV
100
Geri Yön Kaybı (3)
dB
12
10
Gürültü
dB
7
6
İzolasyon (SAT- UHF/VHF)
dB
Y
ö
n
UBA4234R için geçerlidir.
Uygulama
G
e
r
i
Y
ö
n
Frekans Bandı
MHz
5-30 / 5-42 / 5-65
Kazanç
dB
17
Kazanç Doğruluğu
dB
+/- 1.5
Kazanç Ayarı
dB
0....-20
dBuV
118
Gürültü
dB
6
Giriş/Çıkış Geri Yön Kaybı (3)
dB
12
Çıkış Seviyesi (-60dB IMD3) (1)
F tipi
Bağlantı Elemanları
Test Çıkışı
G
e
n
e
l
>35
dB
Mekanik Yapı
Ekranlama Faktörü (4)
-30dB
Al.Metal Döküm, IP54 Kategori
dB
> 85
VAC
- 10 C to + 55 C
230 V (- %10,+%15)
W
15
Ölçüler ( B*E*Y)
mm
210*168*88
Ağırlık
kgs
2,3
Çalışma Ortam Isı Aralığı
Besleme Kaynağı
Güç Tüketimi
(1) IMD3 değeri, EN50083-5 ölçüm standardına göre belirlenmiştir.
(2) 60dB CTB,CSO and XMOD değerleri, EN50083-3 standardı, CENELEC kanal planına uygun olarak belirlenmiştir.
(3) Geri Dönüş Kaybı değerleri, EN50083-3 ölçüm standardına uygun olarak belirlenmiştir.
(4) Ekranlama Faktörü, EN50083-2 ölçüm standardına uygun olarak belirlenmiştir.
Ürün, EN50083-1 ve bağlı olduğu EN60065 güvenlik standardına uygun olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir.
5
UBA4234R
6
Download

UBA4234R SAT-IF / CATV Ultra Geniş Bantlı Dağıtım