ULUSLARARASI TARİH, KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TARIM AÇISINDAN
SARAYÖNÜ SEMPOZYUMU PROGRAMI
(24-26 EKİM 2014 KONYA)
(09:00-11:00)
Açılış (SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi / Kampüs)
Saygı Duruşu / İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları
Öğr. Gör. Ruhi Gül’ün hazırladığı Sarayönü Tanıtım Filmi Gösterimi
Prof. Dr. Hasan BAHAR
Prof. Dr. Ali ACAR
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR
Doç. Dr. Doğan YÖRÜK
Doç. Dr. D. Ali ARSLAN
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Doç. Dr. Sadettin BAŞTÜRK
Gülten ARSLAN
12:15-12:30
12:30-14:15
BİRİNCİ GÜN (24.10.2014)
AÇILIŞ OTURUMU (11:00-12:30)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(BAHÇESARAY OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Âlim GÜR
Erken Dönemlerden İtibaren Sarayönü ve Çevresi
Sarayönü İlçesinin Sosyal Ekonomik Durumuna İlişkin
Göstergelerin Analiz Edilmesi
Sarayönü ve Çevresinde Ahşap Camiler
16. yüzyılda Sarayönü Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı
Yerel Seçim Sonuçları Temelinde, Dünden Bugüne Sarayönü
Değerlendirmeler
Öğle Arası
I. OTURUM (14:15:15:30)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(KURŞUNLU OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Özdemir KOÇAK
Doç. Dr. Mehmet KURT
Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Sarayönü ve Çevresi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
Antik Epigrafik Malzemeler Işığında Sarayönü Çevresinin SosyoKültürel Durumu
Doç. Dr. Hatice Palaz ERDEMİR
Claudiolaodicea (Laodicea Combusta)’dan Ele Geçen Bazı Sikkeler
Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK
Marcus Julius Eugenius
15:15-15:30
Değerlendirmeler
15:30-15:45
Ara
SDKM MALAZGİRT SALONU
(LADİK OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Alaattin AKÖZ
Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Kadınhanı’na Adını Veren Danişmendli Raziye Devlet Hatun
Prof. Dr. İzzet SAK
Konya Şer’iye Sicillerinde Bulunan Sa’id-ili Nahiyesi İle İlgili Bazı
Kayıtlar (1690-1740)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe PUL
Kuyucu Murad Paşa’nın Celali Mücadelesi Sürecinde Sarayönü ve
Çevresi
Yrd. Doç. Dr. Mithat DİREK
Meram Bağlarının Ardındaki Sır; Su Kültürü
15:15-15:30
Değerlendirmeler
15:30-15:45
Ara
II. OTURUM (15:45-17:00)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(ÖZKENT-ZENGEN OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ
Prof. Dr. Alaattin AKÖZ
XV. Yüzyılda Ilgın ve Çevresinin İdaresi, Yerleşim ve Nüfus Özellikleri
Doç. Dr. Mehmet MERCAN
1831 Sayımına Göre Sarayönü’nün Nüfusu
Ergün VEREN
Sarayönü Yöresi Kültüründe Seren
Arş. Gör. Fatih Numan KÜÇÜKBALLI Sarayönü Ağzının Belirgin Dil Özellikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YASTI
16:45-17:00
Oturum Değerlendirmesi
17:00-17:15
Ara
Doç. Dr. Caner ARABACI
Doç. Dr. Necmi UYANIK
Doç. Dr. Ömer AKDAĞ
Mehmet Ali UZ
16:45-17:00
17:00-17:15
Prof. Dr. Ali BORAN
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN
Doç. Dr. Mehseti İSMAYIL
Bil. Uzm. Atilla KARTAL
18:15-18:30
SDKM MALAZGİRT SALONU
(ÇEŞMELİSEBİL OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Sarayönü’nde Basın
Büyük Konya Ansiklopedisi ve Cumhuriyet Arşivindeki Bilgiler
Çerçevesinde Sarayönü
Çeşmelisebil’de Lakaplar ve 1934 Lakap Kanunu
Sarayönü İlim Adamları
Oturum Değerlendirmesi
Ara
III. OTURUM (17:15-18:30)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(KUYULUSEBİL OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yılmaz KOÇ
Sarayönü ve Çevresinde Dini Yapılar
Sarayönü Zaviyeleri ve İşlevleri Üzerine
Sarayönü Örnekleri, Konya ile Nahçıvan İnanç Yerleri Arasında
Bazı Ortaklıklar
Aşçı Baba Türbesi Etrafında Şekillenen Uygulamalarda
Eski Türk İnançlarının İzleri
Değerlendirmeler
SDKM MALAZGİRT SALONU
(KARABIYIKLI OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet SEVGİ
Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
Konya Türkülerinde “Saray” Kelimesinin Anlam Katmanları
Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA
Sarayönü (Konya) Başhüyük Kasabasında Yaşayan Karaçay
Türklerinin Halk Edebiyatı
Arş. Gör. Nilgün AYDIN
Sarayönü’nden Derlenen Masallar Üzerine ‘Sözlü Kültür Geleneği’
Bağlamında Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YASTI
Adbilim Çerçevesinde Sarayönü Yerleşke Adları
Arş. Gör. Fatih Numan KÜÇÜKBALLI
18:15-18:30
Oturum Değerlendirmesi
Doç. Dr. Sinan GÖNEN
Yrd. Doç. Dr. Erol ÇÖM
Bil. Uzm. Mehmet AKÇAR
Öğr. A. Yasin ÜLKER
Doç. Dr. Elza ISMAYILOVA
10:00-10:15
10:15-10:30
İKİNCİ GÜN (25.10.2014)
I. OTURUM (09:00-10:15)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(KARATEPE OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Lâdikli Ahmet Ağa İle İlgili Kültürel Hayatta Son Yıllarda Görülen
Algısal Dönüşüm ve Çeşitlenme
Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın Şiirlerinde Hz. Peygamber ve Ehl-i
Beyt
Mezar Taşlarına Halk Edebiyatı Açısından Bir Yaklaşım
Âşık Ömer ve Âşık Abbas Tufarganlı yaratıcılığında ortak motifler
Oturum Değerlendirmesi
Ara
SDKM MALAZGİRT SALONU
(KONAR-KİRLİKUYU OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Muhittin TUŞ
Sarayönü İlçesi’nin (Konya) Demografyası
Doç. Dr. Kenan ARIBAŞ
Doç. Dr. Ali MEYDAN
Yrd. Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. T. Ercan SEPETCİOĞLU
Uzm. Öğr. Necat ÇETİN
Fatih USLU
10:00-10:15
10:15-10:30
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Sarayönü Havalisinde Nüfus Hareketleri
Konya Konar Köyü Örneğinde Kırımdan Zorunlu Göç ve İskan
Neticesinde Bir Muhacir Köyü’nün İnşası ve Demografik Yapısı
Konya ve Sarayönü Çevresinde Bulunan Yörükler
Oturum Değerlendirmesi
Ara
II. OTURUM (10:30-11:45)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(GÖZLÜ OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Süleyman SOYLU
Doç. Dr. Cengiz AKKÖZ
Beşgöz Gölünün Trofik Yapısının Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Betül Yılmaz ÖZTÜRK
Doç. Dr. Yaşar SEMİZ
Sarayönü Gözlü Devlet Üretme Çiftliği
Doç. Dr. Mehmet AKÖZ
Sarayönü’nde Hayvancılık ve Hayvansal Üretim
Prof. Dr. Emrullah EKEN
Sarayönü’nde TİGEM’e Bağlı Gözlü ve Konuklar İşletmelerinde
Hayvancılık Faaliyetlerinin Son Yıllardaki Gelişimi
11:30-11:45
Oturum Değerlendirmesi
11:45-13:00
Öğle Arası
SDKM MALAZGİRT SALONU
(BOYALI OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Nurullah TABAKÇI
Jale ISMAYILOVA
Edebiyat Turizminin Ülke Tanıtımında Rolü
Etn. Alparslan SANTUR
Sarayönü (Konya) Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerleri ile İlgili
Bir Tasnif Denemesi
Hüseyin BİLGİÇ
Sarayönü’nde Tatar Yerleşimleri
Yrd. Doç. Dr. Merve Karaçay TÜRKAL
Kafkasya’dan Anadolu'ya Göçleri Çerçevesinde Sarayönü
Başhöyük Kasabasına Yerleştirilen Karaçay-Malkar Türkleri
11:30-11:45
Oturum Değerlendirmesi
11:45-13:00
Öğle Arası
III. OTURUM (13:00-14:15)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(KADIOĞLU OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bayram SADE
Prof. Dr. Süleyman SOYLU
Sarayönü İlçesinin Bitkisel Üretimdeki Yeri, Sorunları ve Çözüm
Aliye SEFLEK-Burak GÜRBÜZ
Önerileri
Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM
Sarayönü’nde Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin
Zir. Müh. İbrahim SARIALTUN
Durumu Problemleri ve Çözüm Önerileri
Öğr. Gör. Hayati AKMAN
Arpa ve Buğday Çeşitlerinde Bazı Kök ve Sürgün Büyüme
Prof. Dr. Ali TOPAL
Parametrelerinin Belirlenmesi
Öğr. Gör. Hayati AKMAN
Sarayönü’nde Tarla Bitkileri Tarımı
14:00-14:15
Oturum Değerlendirmesi
14:15-14:30
Ara
SDKM MALAZGİRT SALONU
(DEĞİRMENLİ-APSARI OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ
Sarayönü İlçesi’nin Eko Turizm Potansiyeli
Margarete ASLAN
Roman Algısında Sarayönü Kültür ve İnanç Turizmi
Prof. Dr. Ahmet AY
Dünya Turizmindeki Gelişmeler; Bunun Türkiye ve Konya’ya
Arş. Gör. Bilal ÖZEL
Yansımaları
Arş. Gör. Mustafa GERÇEKER
Doç. Dr. Abdullah KARAMAN
Kırsal Turizm Geliştirme Stratejileri
Yrd. Doç. Dr. Erkan SAĞLIK
14:00-14:15
Değerlendirmeler
14:15-14:30
Ara
IV. OTURUM (14:30-15:45)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(YENİCEKAYA OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayhan SELÇUK
Prof. Dr. Rainer CZICHON
Schutz von Lehmziegelmauern (Kerpiç Duvarların Korunması)
Yrd. Doç. Dr. A. Deniz Oktaç BEYCAN
Sarayönü Kerpiç Mimarisi
And AKMAN
Sağlıklı Bina Tasarımı
Prof. Dr. Thomas Drew BEAR
Laodeceia Combusta Yazıtları
Prof. Dr. Alexander LUBOTSKY
Güney Doğu Frig Yazıtları
15:30-15:45
Değerlendirmeler
15:45-16:00
Ara
SDKM MALAZGİRT SALONU
(BÜYÜK ZENGİ OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Doç. Dr. Melek HİDAYETOĞLU
Sarayönü Çeşmelisebil Yörüklerinde Dokuma Geleneği
Aynur KARADOĞAN
Yok Olan Bir Sanat: Ladik Halısı
Okt. Selma ÇETİNKAYA
Geçmişten Günümüze Sarayönü Düğünleri
Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ
Başhüyük Karaçay-Malkar Türklerinde Evlilik ve Düğün
Gelenekleri
15:30-15:45
Değerlendirmeler
15:45-16:00
Ara
V. OTURUM (16:00-17:15)
SDKM 30 AĞUSTOS SALONU
(BAŞHÖYÜK-KARAÇAY OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ufuk TAVKUL
Yrd. Doç. Dr. Nurullah TABAKÇI
Yüz On Yıllık Bir Uyum Öyküsü: Başhöyük
Dr.Shamil BATCHAEV
Başhöyük Köyünün Göç Hikâyesi
Dr. Raşit KHATUEV
Konya'daki Karaçay Sülalelerinin Anayurtlarındaki Tarikat
Mensupları
Vladimir BİDZHİEV
Başhöyük'e Göçen Ailelerin Karaçay'daki Arazileri
17:15-17:30
Oturum Değerlendirmesi
17:30-17:45
Ara
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Öğr. Gör. Dr. Şenol ŞAHİN
Gunne Eiche JOHNSEN
Dr. Dr. Qasımlı GÜLNAR
17:15-17:30
17:30-17:45
SDKM MALAZGİRT SALONU
(ERTUĞRUL-ÇÜRÜKSU OTURUMU)
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İbrahim SOLAK
Sarayönü’nden Yapılan Tuz, Zahire vb. Sevkiyatla İlgili Osmanlı
Arşiv Belgeleri
The Structure and Development of the Businesses in Sarayönü
District
Organic Agriculture Development at Sarayönü Region A Short
Excursion into History and Outlook into Future
Azərbaycanlıların Köçürülməsinin 3 Poemada Təzahürü
Değerlendirmeler
Ara
ÜÇÜNCÜ GÜN (26.10.2014)
GENEL DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ
(KAYIÖREN OTURUMU)
SARAYÖNÜ
Prof. Dr. Hasan BAHAR
Prof. Dr. Thomas Drew BEAR
Prof. Dr. Derya ÖRS
Prof. Dr. Ufuk TAVKUL
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Prof. Dr. Âlim GÜR
Sarayönü Kaymakamı Harun YÜCEL
Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz SOLAK


Programda belirtilen Oturum Başkanları katılmamış ise, oturumda bulunan ve programda ilk sırada yer alan
katılımcı, oturum başkanlığını yürütecektir.
Genel Değerlendirmeler ve Kapanış Oturumu, Sarayönü İlçesi’nde gerçekleştirilecektir.
Download

buradan