ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ,
KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I
EŞREFOĞULLARI
Program
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
SEMPOZYUM PROGRAMI
11. 09. 2014 / PERŞEMBE
AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
10:00 – 11:30
Anadolu’da Su Teknolojileri Fotoğraf Sergisi / İrfan UNUTMAZ
Eşrefoğulları Eserleri Fotoğraf Sergisi
Eşrefoğulları Hat Sergisi / Sami NADDAH
Beyşehir Türküleri Konseri / Doç. Dr. Cenk GÜRAY Yönetiminde
11:30 – 12:00
AÇILIŞ KONFERANSI
MODERATÖR: Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
Prof. Dr. Oluş ARIK, “Beylikler Dönemine Genel Bir Bakış”
12:00 – 12:30
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 14:00
I. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
14:00 – 15:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM
Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ, “ Eşrefoğullarının Anadolu Beylikleri Arasındaki Yeri ve Önemi”
Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, “Eşrefoğulları - Moğol İlişkileri”
Yrd. Doç. Dr. Kürşat SOLAK, “Karamanoğullarının Osmanlılar Karşısında Takip Ettiği Muharip
Siyasetin Sebeplerinden Biri Olarak Eşrefli Toprakları”
Dr. Sait KOFOĞLU, “Eşrefoğulları - Hamitoğulları İlişkileri”
15:00 – 15:10
MÜZAKERE
15:10 – 15:20
ARA
II. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
15. 20 – 16. 20
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, “Eşrefoğlu Camii’yle İlgili İkonografik Tahliller ”
Doç. Dr. Osman KUNDURACI, “Selçuklu Kervansaraylarının Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR, “Eşrefoğlu Camii’nin Unesco Süreci veYöredeki Etkileri”
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL, “Eşrefoğlu Camii Ahşap Üzeri Kalem İşleri”
2
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
16:20 – 16:30
MÜZAKERE
16:30 – 16:40
ARA
III. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
16:40 – 17:25
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Turan GÖKÇE
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER, “Eşrefoğulları Beyi’ne İthaf Edilen ‘el Fusûlü’l – Eşrefiyye’ Adlı Esere Genel
Bir Bakış”
Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU, “Eşrefoğulları ve Eserleriyle İlgili Osmanlı Kayıtları”
Dr. Ahmet HESAMİPOUR, “Farsça Kaynaklarda Eşrefoğullarına Ait Kayıtlar”
17:25 – 17:35
MÜZAKERE
17:35 – 17:45
ARA
IV. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
17:45 – 18:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Mustafa DAŞ, “Fransız Haçlı Kaynaklarında Göller Yöresi (Beyşehir) Türkmenleri”
Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA, “Beyşehir ve Çevresi Halk Kültürü Varlığı”
Muhammet Ömür AKKOR, “Selçuklu ve Beylikler Mutfağı”
18:30 – 18:40
MÜZAKERE
19:00– 20:00
YEMEK
3
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
12. 09. 2014 / CUMA
V. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
09:00 – 10:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Oluş ARIK
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL, “Kubadâbad’da Eşrefoğulları’nın İzleri Hakkında Notlar”
Prof. Dr. Ruçhan ARIK, “Kubadâbad Kazılarının Selçuklu Sanatına Getirdikleri”
Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL, “Eşrefoğlu Süleyman Bey Türbesi’nin İkonografisi Hakkında Düşünceler”
Öğr. Gör. Ahmet YAVUZYILMAZ, “Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi’nde (Teşhirde ve Depoda)
Bulunan Eşrefoğullarına Ait Çiniler”
10:00 – 10:10
MÜZAKERE
10:10 – 10:20
ARA
VI. OTURUM (EŞREFOĞLU SALONU/ 4)
09:00 – 10:00
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Remzi DURAN
Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU, “Eşrefoğulları ve Candaroğulları Topraklarında Müşterek Selçuklu
Mirası: Ahşap Direkli Camiler”
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR, “Eşrefoğlu Süleyman Bey Türbesi’nin Kubbe Kompozisyonu”
Dr. Mustafa ÇETİNASLAN, “Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ndeki Mahfillerin Anadolu Cami
Mimarisindeki Yeri ve Önemi”
Bilim Uzmanı Sami NADDAH, “Eşrefoğulları Eserlerinde Hat”
10:00 – 10:10
MÜZAKERE
10:10 – 10:20
ARA
VII. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
10:20 – 11:05
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL
Dr. Mustafa ÇETİNASLAN, “Taş Vakfiyeler ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nin Taş Vakfiyesi”
Mehmet TÜTÜNCÜ, “Eşrefoğulları Külliyesinde Memluklu İzleri Var mıdır?
Dr. Kennets HAYYETS, “The Eşrefoğlu Camii: Foundation of An Emirate”
11:05 – 11:15
MÜZAKERE
4
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
11:15 – 11:25
ARA
VIII. OTURUM (EŞREFOĞLU SALONU/ 4)
10:20 – 11:05
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Salim CÖHCE
Prof. Dr. Hasan BAHAR, “Beyşehir ve Çevresinin Antik Dönem Jeopolitiği”
Yrd. Doç. Dr. Erhan YOSKA, “Eşrefoğulları Beyliği’nin Tarihi Coğrafyası”
İrfan UNUTMAZ, ” Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nin Doğal İklimlendirmesi Üzerine Gözlemsel Bir
Deneme”
11:05 – 11:15
MÜZAKERE
11:15 – 11:25
ARA
IX. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
11:25 – 12:10
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA, “Eşrefoğulları Diyarında XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Şehirleşme ve Şehir
Hayatı”
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ, Arş. Gör. İlker YİĞİT, “Anadolu İskân Sürecinde Kaybolan / Terkedilen
Yerleşmeler: XVI. Yüzyıl Beyşehir Sancağı”
Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL, “Eşrefoğulların’dan Günümüze Beyşehir Kent Merkezinin Demografik
Gelişimi”
12:10 – 12:20
MÜZAKERE
X. OTURUM (EŞREFOĞLU SALONU/ 4)
11:25 – 12:10
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA
Yrd. Doç. Dr. M. Erdal EREN, “Eşrefoğulları Beyliği’nin Mimari-Kültürel Yapısı ve Günümüzde
Koruma Önerileri”
Arş. Gör. Seda YETİMOĞLU, Arş. Gör. Özlem TEKİN, “Beyşehir’de Eşrefoğulları Beyliği Dönemi
Kültürel Mirası, Kültürel Mirasın Aktarımına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Uzm. Enis AKOVA, “Eşrefoğulları Beyliği Mimari Eserlerinden Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii’nin
Koruma Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma”
12:10 – 12:20
MÜZAKERE
5
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
12:20 – 14:30
YEMEK VE ÖĞLE ARASI
XI. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
14:30 – 15:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKAŞÇI
Prof. Dr. Kamil İbrahimov, “Azerbaycan İçerişehir’i”
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ, “Amasya İçerişehir’i”
Yrd. Doç. Dr. Fadim YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. Semiha Sultan ERYILMAZ, “Eşrefoğulları Beyliği
Döneminde İçerişehir Kent Dokusu”
Yrd. Doç. Dr. Semiha Sultan ERYILMAZ, “Toplumsal Hafıza Bağlamında Eşrefoğulları Beyliği ve
Beyliğin Kentsel Mirasının Tanımlanması”
15:30 – 15:40
MÜZAKERE
15:40 – 15:50
ARA
XII. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU/ MEETING ROOM)
15:50 – 16:50
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ, Arş. Gör. İlker YİĞİT, “XI. - XVI. Yüzyıllarda Beyşehir ve Çevresinde
Ulaşım Ağı”
Sanat Tarihçisi Betül TEOMAN, Sanat Tarihçisi Gültekin TEOMAN, “Eşrefoğulları Beyliği Sikkeleri”
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN, “Eşrefoğulları Beyliği Sikkeleri ve Düşündürdükleri”
Arş. Gör. Mehmet Ali BOZKUŞ, “Alaiye Beyliği Döneminde Alanya’nın Ticari Konumu”
16:50 – 17:00
MÜZAKERE
17:00 – 17:10
ARA
XIII. OTURUM (EŞREFOĞULLARI SALONU / MEETING ROOM)
17:10 – 17:55
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Doç. Dr. Nejdet GÖK, “Anadolu Beylikleri Diplomatikası Bağlamında Eşrefoğulları Beyliği İnşa
Divanı ve Sanatı Hakkında Bazı Düşünceler”
Sami Saleh ABD AL-MALİK, “Historical and Cultural Relations Between the Emirate of Bani AlAshraf in Anatolia and The Mamluk Family of Qalawoon in Egypt”
Öğr. Gör. Tunay KARAKÖK, “Saltanat Naibi Bir Bey ve Beyliği: Eşrefoğulları”
Prof. Dr. Rudi Lindner, “An Evaluation about Sikari”
6
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
17:55 – 18:10
MÜZAKERE
18:10 – 18:20
ARA
XIV. OTURUM (EŞREFOĞLU SALONU / 4)
17:10 – 17:55
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Doç. Dr. Haşim ŞAHİN, “Eşrefoğulları Devrinde Şehir Kurucu Bir Derviş Olarak Seyyid Hârun-ı Velî”
Dr. Cristhoph MARCİNKOWSKİ (İsmail), “The Ashrafids in Manâkib-al Ârifin”
Öğr. Gör. Ahmet YAVUZYILMAZ, “Eşrefoğulları Beyliği İle İlgili Bibliyografya Denemesi”
İsmail EFE, ‘’Beyşehir’de Eşrefoğulları Camii’’
17:55 – 18:10
MÜZAKERE
18:10 – 18:20
ARA
KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME OTURUMU (EŞREFOĞULLARI SALONU / MEETING ROOM)
18:20 – 19:20
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
Prof. Dr. Rüçhan ARIK
Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK
Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
19:30 – 21:00
YEMEK
SOSYAL PROGRAM
7
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
13. 09. 2014 / CUMARTESİ
08:30 – 09:30
KAHVALTI
09:30 – 13:30
TARİHE YOLCULUK GEZİSİ
Kubadâbad Sarayı - Eflatun Pınarı -Eşrefoğlu Külliyesi – İçeri Şehir
13:30 – 14:30
ÖĞLE YEMEĞİ
14:30
Beyşehir’den Konya’ya Hareket
KATILIMCI LİSTESİ
PROF. DR. OLUŞ ARIK
PROF. DR. RÜÇHAN ARIK
PROF. DR. HASAN BAHAR
PROF. TUNCER BAYKARA
PROF. DR. ABDULKADİR BULUŞ
PROF. DR. SALİM CÖHCE
PROF. DR. AHMET ÇAYCI PROF. DR. MUSTAFA DAŞ
PROF. DR. MUSTAFA DEMİRCİ PROF. DR. REMZİ DURAN PROF. DR. FERİDUN EMECEN
PROF. DR. MEHMET AKİF ERDOĞRU
PROF. DR. TURAN GÖKÇE
PROF. DR. OSMAN GÜMÜŞÇÜ
PROF. DR. KAMİL İBRAHİMOV
PROF. DR. HASAN BASRİ KARADENİZ
PROF. DR. MUSTAFA KÜÇÜKAŞÇI
PROF. DR. MEHMET ÖCAL OĞUZ
PROF. DR. HAKKI ÖNKAL
PROF. DR. RAİF PARLAKKAYA
PROF. DR. MEHMET ŞEKER PROF. DR. AHMET TAŞĞIN
PROF. DR. ABDÜSSELAM ULUÇAM
PROF. DR. ALİ OSMAN UYSAL
PROF. DR. MUSTAFA ÇETİN VARLIK
DOÇ. DR. NEJDET GÖK
DOÇ. DR. CENK GÜRAY
EMEKLİ ÖĞR. ÜYESİ
EMEKLİ ÖĞR. ÜYESİ
SELÇUK ÜNV.
EMEKLİ ÖĞR. ÜYESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
İNÖNÜ ÜNV.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNV.
EGE ÜNV.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNV.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNV.
AZERBAYCAN
DUMLUPINAR ÜNV.
İST. TÜRBE MÜZ. GEN. MÜD.
GAZİ ÜNV.
EMEKLİ ÖĞR. ÜYESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
UŞAK ÜNV./ İSLAM TAR. DER. BŞK.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
BATMAN ÜNV. REKTÖRÜ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNV.
EMEKLİ ÖĞR. ÜYESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNV.
8
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
DOÇ. DR. MEHMET ALİ HACIGÖKMEN SELÇUK ÜNV.
DOÇ. DR. YILMAZ KARADENİZ AMASYA ÜNV.
DOÇ. DR. OSMAN KUNDURACISELÇUK ÜNV.
DOÇ. DR. HÜSEYİN MUŞMAL
SELÇUK ÜNV.
DOÇ. DR. KEMAL ÖZCAN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
DOÇ. DR. HAŞİM ŞAHİN
SAKARYA ÜNV.
DOÇ. DR. CEVDET YAKUPOĞLU
KASTAMONU ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. AZİZ AYVA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. ALİ FUAT BAYSAL
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. BEKİR BİÇER
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. AHMET DÖNMEZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. YAŞAR ERDEMİR
SELÇUK ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. M. ERDAL ERENFIRAT ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. S. SULTAN ERYILMAZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. YAKUP KAYA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN KAYHAN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT SOLAKÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. ZEKERİYA ŞİMŞİR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. CEMİLE TEKİN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. FADİM YAVUZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
YRD. DOÇ. DR. ERHAN YOSKA
ERCİYES ÜNV.
DR. MUSTAFA ÇETİNASLAN
SELÇUK ÜNV.
DR. AHMET HESAMİPOUR
EGE ÜNV.
DR. SAİT KOFOĞLU
İSTANBUL TEKNİK ÜNV.
DR. CRISTHOPH MARCİNKOWSKI
ALMANYA
ÖĞR. GÖR. TUNAY KARAKÖK
BARTIN ÜNV.
ÖĞR. GÖR. AHMET YAVUZYILMAZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
ARŞ. GÖR. MEHMET ALİ BOZKUŞ
HİTİT ÜNV.
ARŞ. GÖR. ÖZLEM TEKİN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
ARŞ. GÖR. SEDA YETİMOĞLU
NECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
ARŞ. GÖR. İLKER YİĞİT
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNV
MUHAMMET ÖMÜR AKKOR
İSTANBUL
UZMAN ENİS AKOVA
BAŞBAKANLIK
SAMİ SALEH ABD AL – MALİK
MISIR ESKİ ESERLER BAKANLIĞI
BİLİM UZMANI SAMİ NADDAHNECMETTİN ERBAKAN ÜNV.
SANAT TARİHÇİSİ BETÜL TEOMAN
İZMİR
SANAT TARİHÇİSİ GÜLTEKİN TEOMAN İZMİR
MEHMET TÜTÜNCÜ
HOLLANDA / SOTA-TÜRK VE ARAP DÜNYASI
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İRFAN UNUTMAZ
İSTANBUL
9
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
SEMPOZYUM KURULLARI
ONUR KURULU
Muammer EROL Prof. Dr. Derya ÖRS Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL Muzaffer BAŞIBÜYÜK Murat ÖZALTUN Konya Valisi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Türk Tarih Kurumu Başkan Vekili
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Selçuk Üniversitesi Rektörü
Beyşehir Kaymakamı
Beyşehir Belediye Başkanı
DÜZENLEME KURULU
Başkan: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Eş Başkan: Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN Prof. Dr. Alaaddin AKÖZ Prof. Dr. Hasan BAHAR Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI Prof. Dr. Mustafa DAŞ Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU Prof. Dr. Mehmet ERSAN Prof. Dr. Turan GÖKÇE Prof. Dr. Cüneyt KANAT Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKAŞÇI Prof. Dr. Mehmet ÖZ Doç. Dr. Adnan ÇEVİK Doç. Dr. Nejdet GÖK Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL Doç. Dr. Kemal ÖZCAN Doç. Dr. Doğan YÖRÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yakup KAYA Yrd. Doç. Dr. Cemile TEKİN Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR Yusuf BENLİ Uşak Üniversitesi / İslam Tarihçileri Derneği Başkanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Türk Tarih Kurumu Başkanvekili
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Türbeler Müze Müdürü
Hacettepe Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya İl Kültür Müdürü
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Müzeler Müdürü
10
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - 1 Eşrefoğulları
BİLİM KURULU
Prof. Dr. İsmail AKA Prof. Dr. Tuncer BAYKARA Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI Prof. Dr. Remzi DURAN Prof. Dr. Feridun EMECEN Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU Prof. Dr. Mehmet ERSAN Prof. Dr. İnci Kuyulu ERSOY Prof. Dr. Turan GÖKÇE Prof. Dr. Cüneyt KANAT Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Doç. Dr. Adnan ÇEVİK Dr. Sait KOFOĞLU Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi
Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi
Bilecik Üniversitesi Rektörü
Medeniyet Üniversitesi
Uşak Üniversitesi / İslam Tarihçileri Derneği Başkanı
Muğla Üniversitesi
İTÜ
SEKRETARYA
Yrd. Doç. Dr. Yakup KAYA Necmettin Erbakan Üniversitesi
Not: Bütün Katılımcılar Aynı Zamanda Tüm Müzakere ve Tartışmalara İştirak Edebileceklerdir.
11
Download

Program Kitapçığına ulaşmak için Tıklayınız