2013 - YDUS EK TERCİH
Yan Dal
Uzmanlık Kodu
Yan Dal Uzmanlık Adı
Öğretim Süresi
Genel Ek
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu Ek
Kontenjanı
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak
Dallar ve Kontenjanları*
Özel Koşullar ve Açıklamalar*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları
700111046
700111055
700211036
701211042
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
Tıbbi Onkoloji
3
-1
Tıbbi Onkoloji (K.K.T.C.)
3
1
-7
Ankara Dr. A. Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
Hematoloji
3
1
-Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
3
-1
701211051 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
3
-1
Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
701511012 Neonatoloji
3
-2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
701111025 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
3
-1
701111034 Gastroenteroloji
3
1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
701111113 Mikrobiyoloji (K.Y.)
3
2
-Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
701311041 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
2
1
-İç Hastalıkları
701311032 Gastroenteroloji
3
1
-Genel Cerrahi
701311023 Gastroenteroloji Cerrahisi
2
-1
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
702611026 Nefroloji (K.K.T.C.)
3
1
-İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
703311044 Nefroloji
3
-1
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
703711013 Neonatoloji
3
-1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
705711016 Hematoloji
3
1
-İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
704011026 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
3
1
-704011105 Çocuk Nörolojisi
3
-1
Kalp ve Damar Cerrahisi
704011098 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
2
-1
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları
704511021 Nefroloji
3
1
--
*Uzmanlık Dalları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
10
7
1
2013 - YDUS EK TERCİH
Yabancı
Uyruklu Ek
Kontenjanı
Genel Ek
Kontenjan
Yan Dal Uzmanlık Adı
Öğretim Süresi
Yan Dal
Uzmanlık Kodu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak
Dallar ve Kontenjanları*
Özel Koşullar ve Açıklamalar*
Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerine Alınacak Asistan Sayıları
100721154
101421012
102521017
104121078
105321037
105641117
105641171
108941035
109221026
109421033
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
2
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
Hematoloji
3
Celâl Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
2
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
Nefroloji
3
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahisi
2
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikoloji
2
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji (K.Y.)
2
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
3
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
3
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Radyoloji
Çocuk Radyolojisi
2
*Uzmanlık Dalları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
3
10
2
Download

Tablo-3