MARSHALLİTE TERMOPLASTİK ASTAR
Ürünün Pazara Sunumu
Ambalaj: 15L
Renk: ŞEFFAF
Kullanim Alanlari
Konvansiyonel sıva, brüt beton, gaz beton, alçıpan, tuğla, alçı macun vb. yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde kullanılır.
Özellikleri
Yeni yüzeylerde yapı elemanlarına mikronize tane yapısı ve dolgusuz olması nedeni ile derinlemesine nüfuz ederek ortamdaki
serbest malzemeleri bağlar ve üst katın daha iyi yapışmasını sağlar. Eski boyalı yüzeylerdeki boyanın cinsinin belli olmadığı
zamanlarda yeni boya uygulamadan önce Marshallite termoplastik Astar geçiş astarı olarak kullanılır. Tüm su ve solvent bazlı
boyaların altına kullanılabilir. Universal şeffaf astardır.
Ürünün Teknik Özellikleri
Görünüm ---------------------------------- Şeffaf pigmentsiz
Kimyasal yapısı--------------------------- Termoplastik akrilik reçine
Tüketim (pratik) -------------------------- Tek katta 0.080 - 0.100 kg/m² (0.100 - 0.125 lt/m²)
Kuruma süresi ---------------------------- Tam kuruma süresi; max. 24 saat
---------------------------------------------- Üzerine son kat boya uygulaması için; min. 8 saat
Önerilen uygulama katı ------------------ İnce 1 kat
Kalıcı madde (ağırlıkça) ----------------- %11 - 13
Yoğunluk ---------------------------------- 0.79 - 0.81 gr/cm³
Viskozite ---------------------------------- (ISO Cup3/23°C) 33-35 sn
İncelticisi ---------------------------------- İnceltilmez, uygulamaya hazır haldedir.
Parlama noktası -------------------------- Min. 38°C
YÜZEY HAZIRLAMA
Yeni boyanacak yüzeyler --------------- Yüzeyde bulunan serbest toz ve kir fırça ile temizlenmeli. Yüzeyde kalıp ayırıcılardan yağ
vb. kalıntılar var ise kimyasal yıkama ile temizlenmeli ve durulanmalıdır. Yüzeydeki sıva
bozuklukları Marshall Macun LH ile doldurulmalı ve çok düzgün yüzey elde edilmek
isteniyorsa sıvalı yüzey raspalanmalıdır. Tüm yüzeye Marshall Macun LH uygulanabilir.
Marshall Macun LH kuruduktan sonra hafif zımparalanabilir. Zımpara tozları yüzeyden
uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Saten alçı ve alçı macunlar
kullanıldığı yerlerde özellikle şeffaf astar olarak Marshallite Termoplastik Astar tercih
edilmelidir.
Eski boyalı yüzeyler --------------------- Uygulama yapılacak yüzeyde bulunan gevşemiş serbest boyalar kazınır. Seviye farkları
dış cephede Marshall Macun LH, iç cephede Marshall Macun SP veya uygun bir macun
ile giderilir. Macunlanan yer ve tüm yüzey zımparalanarak yüzey düzgünleştirilir ve
matlaştırılır. Yüzeydeki serbest toz alınır. Tüm yüzeye Marshallite Termoplastik Astar
uygulanır. Alt yüzeydeki ürünlerin ne olduğu bilinmediği hallerde ideal dönüşüm
astarıdır.
Rev. No :03 /13.08.2012
Termoplastik Astar
Sayfa 1 / 3
UYGULAMA
Önerilen uygulama araçları ------------- Rulo, fırça, havasız pistole
İnceltme oranı----------------------------- İnceltilmez, uygulamaya hazır haldedir.
Önerilen sonkatlar ------------------------ Su ve solvent bazlı, iç, dış cephe boyaları
Uygulama --------------------------------- Alt yüzey işlemleri yapılmış yeni ve eski boyalı yüzeylere ince 1 kat halinde Marshallite
Termoplastik Astar uygulanır. Uygulama yapılmayan yer kalmamasına dikkat edilmelidir.
Uygulama sonrası üzerine son kat uygulanmadan min. 8 saat beklenmelidir.
Uygulamada dikkat edilecek hususlar
---------------------------------------------- • Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Aksi halde son kat
boyada yapışma sorunu görülebilir.
---------------------------------------------- • İnceltilmeden kullanılmalıdır. +35°C’nin üstünde uygulama yapılmaması tavsiye edilir.
Uygulamada dikkat edilecek hususlar
• Yanıcıdır ve solunması sağlığa zararlıdır.
• Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.
Uygulama araçlarının temizliği
Uygulama araçları kullanımdan hemen sonra Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.
Depolama koşulları
Direkt güneş ışığı almayan, + 5 ºC ile 20 ºC’ deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında
depolanmalıdır. Isı, kıvılcım ve alevlerle temasına mani olunuz. Açılmış ambalajları sıkıca kapatıp dökülmeyi
önleyecek şekilde dikkatlice yerleştiriniz. Statik elektriklenmeye sebebiyet verecek her türlü koşul ortadan
kaldırılmalıdır.
Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler
Ürün kurşun, ağır metaller ve kromatları içermemektedir. Üründe kullanılan hammaddeler Avrupa Birliği direktiflerine
paralel hazırlanıp güncellenen ve çevre ve insan sağlığını öncelikli gözeten Akzo Nobel Product Stewardship Vizyonlarına
göre seçilmiştir. Türkiye’de kullanım kısıtlaması olmamasına rağmen; Avrupa Birliği’nde insan ve çevre sağlığı açısından
sakıncaları sebebiyle kullanımına kısıtlama getirilmiş pek çok hammadde ürünlerimizde kullanılmamaktadır.
Rev. No :03 /13.08.2012
Termoplastik Astar
Sayfa 2 / 3
Tehlike uyarıları
R10 Alevlenir.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
R65 Zararlı : Yutma Halinde Akciğerlere zarar verebilir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Uyarılar Güvenlik uyarıları
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
S23 Buharını solumayın.
S26 Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 Cilt ile temasında derhal bol suyla iyice yıkayın.
S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (mümkünse etiketi
gösterin.)
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S53 Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
S56 Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
Rev. No :03 /13.08.2012
Termoplastik Astar
Sayfa 3 / 3
Download

MARSHALLİTE TERMOPLASTİK ASTAR