Ýndeks
.................: 2-11
Ürün Tanýtým
...............: 12-17
BLANCO STEELART
BLANCO CLARONLINE - IF/A
BLANCO CLARONLINE - IF
BLANCO CLARONLINE - IF/N
BLANCO CLARONLINE - U
SILGRANITTM EVÝYELER
..: 18-19
..: 20-21
..: 22-25
..: 26-29
BLANCO ZEROXLINE - IF/A
BLANCO ZEROXLINE - IF
BLANCO ZEROXLINE - IF/N
BLANCO ZEROXLINE - U
..: 30-31
..: 32-33
..: 34-37
..: 38-41
BLANCO DIVON
..: 42-43
SILGRANITTM
............................................: 44 BLANCO DALAGO .........................: 48-49 BLANCO PLEON..................................: 53
BLANCO AXIA..................................: 45-46 BLANCO METRA .................................: 50 BLANCO YOVA ..................................: 53
BLANCO ADON.....................................: 46 BLANCO NAYA ....................................: 51 BLANCO ZIA ...................................: 53-55
BLANCO ALAROS.................................: 47 BLANCO NOVA ..............................: 51-52 BLANCO ZENAR ............................: 55-56
SERAMÝK EVÝYELER
SERAMÝK ARMATÜRLER
BLANCO AXON ....................................: 58 BLANCO ANTAS-S ..............................: 59
BLANCO ZENAR ...............................: 58 BLANCO LINUS-S ............................: 59
PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCO AXIS.......................................: 61 BLANCO MEDIAN .........................: 62-64 BLANCO TIPO ................................: 66-68
BLANCODANA ....................................: 61 BLANCO NAYA
.................................: 64 BLANCO FLEX................................: 68-69
BLANCO LIVIT .....................................: 61 BLANCO PLUS ..............................: 65-66 BLANCO TIPO 9 E ..............................: 69
BLANCO LANTOS.................................: 62 BLANCO RONDOVAL...........................: 66 BLANCO ANDANO .........................: 70-73
PASLANMAZ ÇELÝK TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO ANDANO...........................: 74-76
BLANCO SUPRA
SILGRANITTM TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO SUBLINE...........................: 78-83
..............................: 77
ARMATÜRLER
BLANCO QUADRIS,-S ........................: 85 BLANCO FILO-S
........................: 91 BLANCO TERA
........................: 96
BLANCO KANTOS
........................: 85 BLANCO JETA
........................: 91 BLANCO TRADON
........................: 97
BLANCO LEVOS-S
........................: 86 BLANCO LOMIS,-S
........................: 92 BLANCO VONDA
........................: 97
BLANCO LINEE,-S
........................: 86 BLANCO LINUS,-S
....................: 92-93 BLANCOWEGA,-S
........................: 97
BLANCO ANTAS,-S
........................: 88 BLANCO LINEE-S
........................: 93 BLANCO YOVIS,-S
........................: 98
BLANCO ACTIS
........................: 88 BLANCO MILA,-S
........................: 93 BLANCO ZENOS-S
........................: 98
BLANCO ALTA,-S
........................: 89 BLANCO MIDA
........................: 94 BLANCO ELOSCOPE-F......................: 100
BLANCO CULINA-S
........................: 89 BLANCOMERKUR-S
........................: 94 BLANCO LINUS,-S-F
BLANCO DARAS,-S
........................: 90 BLANCO MASTER-S
........................: 94 BLANCO PERISCOPE-S-F.................: 100
BLANCO ELIPSO-S
........................: 90 BLANCOORION
........................: 95 SIVI SABUNLUKLAR
BLANCO FONTAS
........................: 91 BLANCO PYLOS,-S
........................: 95 SÝFON KONTROL BAÞLIKLARI .....: 85,-86
BLANCO FINESS
........................: 91 BLANCO TIVO,-S
........................: 96 SÝFON KONTROL SETLERÝ ...............: 87
......................: 100
.........: 85,-86,-101
ATIK SAKLAMA SÝSTEMLERÝ
BLANCO BOTTON Pro 45,-60 Manuel .....: 103 BLANCO BOTTON Pro 45,-60 Otomatik ...: 103
DUVAR TÝPÝ DAVLUMBAZLAR
ADA TÝPÝ DAVLUMBAZLAR
......................: 105 BLANCO BLUELINE ISLAND ...........: 107 BLANCO TOWER ISLAND
BLANCO FLAP
BLANCO SLICE
...........: 107 BLANCO VORTEX ISLAND
......................: 105 BLANCO FALCON ISLAND
BLANCO BLUELINE
......................: 105 BLANCO PLATO GLASS ISLAND ....: 107
BLANCO GLASS
......................: 105
YEDEK PARÇALAR
YEDEK PARÇALAR ..................: 108-109
....: 107
....: 107
BLANCO renklerle eviye
modellerinin görünümü
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
Model ve görünüm
EXCLUSIVE / BLANCO STEELART
F
ULTRA LÜKS
Tezgaha sýfýr
Tezgaha sýfýr ve ankastre amaçlý
LÜKS
Tezgahaltý
KONFOR
Paslanmaz çelik dekorlu
PuraPlus
STANDART
TM
II
BLANCO TEK GÖZLÜ PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCODANA-IF
BLANCO PLUS 45
Paslanmaz Çelik
575x505 mm
sayfa 61
1.550
BLANCO RONDOVAL
Paslanmaz Çelik
480x500 mm
sayfa 65
675
Paslanmaz Çelik
535x490 mm
sayfa 66
625
700
BLANCO 1,5 GÖZLÜ PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCO TIPO 6
Paslanmaz Çelik
605x500 mm
sayfa 67
650
BLANCO TEK GÖZ DAMLALIKLI PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCO MEDIAN 45 S
1.500
BLANCO MEDIAN 45 S-IF
BLANCO MEDIAN XL 6 S
BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
1.650
1.800
1.895
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 62
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 62
Paslanmaz Çelik
1000x500 mm
sayfa 63
Paslanmaz Çelik
1000x500 mm
sayfa 63
BLANCO PLUS 45 S
BLANCO TIPO 45 S
BLANCO TIPO XL 6 S
BLANCO FLEX
550
590
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 65
BLANCO FLEX Mini
400
470
Paslanmaz Çelik
780x435 mm
sayfa 69
2
475
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 66
1.125
Paslanmaz Çelik
950x500 mm
sayfa 68
400
Paslanmaz Çelik
860x435 mm
sayfa 68
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO 1,5 GÖZ DAMLALIKLI PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCO AXIS II 6 S-IF
3.100
BLANCO LIVIT 6 S Centric
BLANCO LANTOS 6 S
1.375
1.475
1.900
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 61
Paslanmaz Çelik
1000x500 mm
sayfa 61
Paslanmaz Çelik
950x500 mm
sayfa 62
BLANCO MEDIAN 6 S
BLANCO MEDIAN 6 S-IF
BLANCO TIPO 6 S Basic
1.490
Paslanmaz Çelik
1000x500 mm
sayfa 63
1.850
Paslanmaz Çelik
1000x500 mm
sayfa 63
BLANCO LANTOS 6 S -IF
1.800
Paslanmaz Çelik
940x490 mm
sayfa 62
BLANCO TIPO 6 S
550
625
Paslanmaz Çelik
950x500 mm
sayfa 67
Paslanmaz Çelik
950x500 mm
sayfa 67
BLANCO NAYA 9
BLANCO PLUS 8
BLANCO ÇÝFT GÖZLÜ PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCO MEDIAN 9
BLANCO MEDIAN 9-IF
1.990
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 64
1.525
2.100
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 64
Paslanmaz Çelik Dekorlu
860x500 mm
sayfa 64
875
Paslanmaz Çelik
860x500 mm
sayfa 66
BLANCO ÇÝFT GÖZLÜ DAMLALIKLI PASLANMAZ ÇELÝK EVÝYELER
BLANCO MEDIAN 8 S
BLANCO MEDIAN 8 S-IF
1.795
Paslanmaz Çelik
1160x500 mm
sayfa 63
BLANCO NAYA 9 S
2.050
2.250
2.200
Paslanmaz Çelik
1160x500 mm
sayfa 63
BLANCO PLUS 8 S
Paslanmaz Çelik
1210x500 mm
sayfa 64
670
Paslanmaz Çelik
1210x500 mm
sayfa 65
BLANCO TIPO 8 S
650
Paslanmaz Çelik
1210x500 mm
sayfa 68
BLANCO PASLANMAZ ÇELÝK KÖÞE EVÝYE
BLANCO TIPO 9 E
575
725
Paslanmaz Çelik
930x510 mm
sayfa 69
3
BLANCO renklerle eviye
modellerinin görünümü
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO TEK GÖZLÜ SILGRANIT
BLANCO DALAGO 6
F
TM
PuraDur
II EVÝYELER
BLANCO PLEON 8
BLANCO DALAGO 8
3.350
3.450
TM
TM
F
TM
SILGRANIT PuraDur II
615x510 mm
sayfa 48
3.750
3.950
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
815x510 mm
sayfa 49
BLANCO 1,5 GÖZLÜ SILGRANIT
TM
PuraDur
TM
1.635
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
700x510 mm
sayfa 53
II EVÝYELER
BLANCO NOVA 6
1.550
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
615x500 mm
sayfa 52
BLANCO TEK GÖZ DAMALALIKLI SILGRANIT
BLANCO ADON XL 6 S
TM
PuraDur
BLANCO ALAROS 6 S
3.050
TM
TM
F
TM
TM
II EVÝYELER
BLANCO METRA XL 6 S
3.900
5.900
TM
BLANCO NOVA 45 S
3.200
TM
TM
1.350
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
980x480 mm
sayfa 46
SILGRANIT PuraDur II
1160x510 mm
sayfa 47
SILGRANIT PuraDur II
1000x500 mm
sayfa 50
SILGRANIT PuraDur II
810x500 mm
sayfa 51
BLANCO NOVA 5 S
BLANCO YOVA XL 6 S
BLANCO ZIA 45 S
BLANCO ZIA XL 6 S
2.900
1.395
TM
TM
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
860x500 mm
sayfa 51
SILGRANIT PuraDur II
1000x500 mm
sayfa 53
BLANCO ZENAR 45 S
BLANCO ZENAR XL 6 S
2.500
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
860x510 mm
sayfa 55
4
2.800
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1000x510 mm
sayfa 56
1.750
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
780x500 mm
sayfa 53
2.200
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1000x500 mm
sayfa 54
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO 1,5 GÖZ DAMALALIKLI SILGRANIT
BLANCO AXIA II 6 S
TM
PuraDur
TM
II EVÝYELER
BLANCO METRA 6 S
3.750
3.950
F
TM
BLANCO NOVA 6 S
3.750
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1000x510 mm
sayfa 45
1.595
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1000x500 mm
sayfa 50
BLANCO ÇÝFT GÖZLÜ SILGRANIT
TM
PuraDur
TM
BLANCO ZIA 6 S
TM
SILGRANIT PuraDur II
1000x500 mm
sayfa 52
1.795
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1000x500 mm
sayfa 54
II EVÝYELER
BLANCO ZIA 9
3.600
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
860x500 mm
sayfa 55
BLANCO ÇÝFT GÖZLÜ DAMLALIKLI SILGRANIT
BLANCO AXIA II 8 S
PuraDur
BLANCO METRA 8 S
3.900
TM
TM
TM
II EVÝYELER
BLANCO NAYA 8 S
4.100
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1160x510 mm
sayfa 46
TM
SILGRANIT PuraDur II
1160x500 mm
sayfa 50
BLANCO NOVA 8 S
1.900
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1160x500 mm
sayfa 51
1.795
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1160x500 mm
sayfa 52
BLANCO ZIA 8 S
2.595
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
1160x500 mm
sayfa 54
BLANCO SERAMÝK PuraPlus
BLANCO ZENAR 45 S
TM
EVÝYELER ve ARMATÜRLER
BLANCO AXON II 6 S
BLANCO ANTAS-S
BLANCO LINUS-S
S
3.195
TM
SERAMÝK PuraPlus
860x510 mm
sayfa 58
4.395
TM
SERAMÝK PuraPlus
1000x510 mm
sayfa 58
S
1.290
sayfa 59
2.995
sayfa 59
S
5
BLANCO renklerle eviye
modellerinin görünümü
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO ANDANO TEZGAHA SIFIR ve TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO ANDANO 180
1.360
1.150
BLANCO ANDANO 340
1.570
1.325
BLANCO ANDANO 400
1.620
1.360
BLANCO ANDANO 450
1.685
1.400
Paslanmaz Çelik
180x400 mm
sayfa 71
sayfa 75
Paslanmaz Çelik
340x400 mm
sayfa 71
sayfa 75
Paslanmaz Çelik
400x400 mm
sayfa 71
sayfa 75
Paslanmaz Çelik
450x400 mm
sayfa 71
sayfa 75
BLANCO ANDANO 500
BLANCO ANDANO 700
BLANCO ANDANO 340/180
BLANCO ANDANO 400/400
1.810
1.510
Paslanmaz Çelik
500x400 mm
sayfa 71
sayfa 75
1.895
1.650
Paslanmaz Çelik
700x400 mm
sayfa 71
sayfa 75
3.170
2.660
3.440
2.875
Paslanmaz Çelik
545x400 mm
sayfa 72
sayfa 76
Paslanmaz Çelik
825x400 mm
sayfa 72
sayfa 76
BLANCO ANDANO 700
BLANCO ANDANO 340/180
BLANCO ANDANO TEZGAHA SIFIR IF/A EVÝYELER
BLANCO ANDANO 400
1.645
Paslanmaz Çelik
400x400 mm
sayfa 73
BLANCO ANDANO 400/400
3.750
Paslanmaz Çelik
825x400 mm
sayfa 73
6
BLANCO ANDANO 500
1.980
Paslanmaz Çelik
500x400 mm
sayfa 73
2.300
Paslanmaz Çelik
700x400 mm
sayfa 73
3.450
Paslanmaz Çelik
545x400 mm
sayfa 73
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO SUPRA TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO SUPRA 180
BLANCO SUPRA 340
BLANCO SUPRA 400
BLANCO SUPRA 450
790
840
895
920
Paslanmaz Çelik
180x340 mm
sayfa 77
Paslanmaz Çelik
340x400 mm
sayfa 77
BLANCO SUPRA 500
BLANCO SUPRA 340/340
1.000
Paslanmaz Çelik
450x400 mm
sayfa 77
1.500
Paslanmaz Çelik
500x400 mm
sayfa 77
Paslanmaz Çelik
715x400 mm
sayfa 77
BLANCO SUBLINE SILGRANIT
BLANCO SUBLINE 160
TM
PuraDur
TM
II TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO SUBLINE 320
2.360
TM
Paslanmaz Çelik
400x400 mm
sayfa 77
BLANCO SUBLINE 400
2.630
TM
TM
BLANCO SUBLINE 500
2.750
TM
TM
2.950
TM
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
160x400 mm
sayfa 79
SILGRANIT PuraDur II
320x400 mm
sayfa 79
SILGRANIT PuraDur II
400x400 mm
sayfa 80
SILGRANIT PuraDur II
500x400 mm
sayfa 80
BLANCO SUBLINE 700
BLANCO SUBLINE 700 Level
BLANCO SUBLINE 340/160
BLANCO SUBLINE 350/350
3.150
TM
3.250
TM
SILGRANIT PuraDur II
700x400 mm
sayfa 81
TM
3.750
TM
SILGRANIT PuraDur II
700x400 mm
sayfa 81
TM
3.950
TM
SILGRANIT PuraDur II
525x400 mm
sayfa 82
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
725x400 mm
sayfa 82
BLANCO SUBLINE 480/320
4.990
TM
TM
SILGRANIT PuraDur II
825x400 mm
sayfa 83
7
BLANCO renklerle eviye
modellerinin görünümü
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO CLARONLINE TEZGAHA SIFIR ve TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO CLARON 180
3.590
3.300
BLANCO CLARON 340
3.660
3.350
BLANCO CLARON 400
3.850
3.400
BLANCO CLARON 450
3.950
3.500
Paslanmaz Çelik
180x400 mm
sayfa 23
sayfa 27
Paslanmaz Çelik
340x400 mm
sayfa 23
sayfa 27
Paslanmaz Çelik
400x400 mm
sayfa 23
sayfa 27
Paslanmaz Çelik
450x400 mm
sayfa 23
sayfa 27
BLANCO CLARON 500
BLANCO CLARON 550
BLANCO CLARON 550-T
BLANCO CLARON 700
4.000
3.550
4.050
3.700
4.350
4.100
Paslanmaz Çelik
500x400 mm
sayfa 24
sayfa 28
Paslanmaz Çelik
550x400 mm
sayfa 24
sayfa 28
Paslanmaz Çelik
550x400 mm
sayfa 24
sayfa 28
BLANCO CLARON 340/180
BLANCO CLARON 400/400
BLANCO CLARON 400/550-T
7.450
6.500
Paslanmaz Çelik
545x400 mm
sayfa 25
sayfa 29
8.200
7.200
Paslanmaz Çelik
825x400 mm
sayfa 25
sayfa 29
4.380
4.200
Paslanmaz Çelik
700x400 mm
sayfa 24
sayfa 28
8.650
7.600
Paslanmaz Çelik
975x400 mm
sayfa 25
sayfa 29
BLANCO CLARONLINE TEZGAHA SIFIR IF/A EVÝYELER
BLANCO CLARON 400
4.100
BLANCO CLARON 500
4.350
BLANCO CLARON 550
BLANCO CLARON 700
4.450
4.550
Paslanmaz Çelik
460x510 mm
sayfa 19
Paslanmaz Çelik
560x510 mm
sayfa 19
Paslanmaz Çelik
610x510 mm
sayfa 19
Paslanmaz Çelik
760x510 mm
sayfa 19
BLANCO CLARON 340/180
BLANCO CLARON 400/400
BLANCO CLARON 4 S
BLANCO CLARON 5 S
7.695
Paslanmaz Çelik
605x510 mm
sayfa 19
BLANCO CLARON 6 S
8.450
Paslanmaz Çelik
885x510 mm
sayfa 19
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 21
8
Paslanmaz Çelik
780x510 mm
sayfa 21
BLANCO CLARON 8 S
8.750
9.150
Paslanmaz Çelik
1160x510 mm
sayfa 21
5.800
6.300
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 21
BLANCO renklerle eviye
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO ZEROXLINE TEZGAHA SIFIR ve TEZGAHALTI EVÝYELER
BLANCO ZEROX 180
BLANCO ZEROX 340
BLANCO ZEROX 400
BLANCO ZEROX 450
3.350
2.950
3.400
3.000
3.450
3.100
3.500
3.150
Paslanmaz Çelik
180x400 mm
sayfa 35
sayfa 39
Paslanmaz Çelik
340x400 mm
sayfa 35
sayfa 39
Paslanmaz Çelik
400x400 mm
sayfa 35
sayfa 39
Paslanmaz Çelik
450x400 mm
sayfa 35
sayfa 39
BLANCO ZEROX 500
BLANCO ZEROX 550
BLANCO ZEROX 550-T
BLANCO ZEROX 700
3.600
3.200
3.700
3.300
3.900
3.500
Paslanmaz Çelik
500x400 mm
sayfa 36
sayfa 40
Paslanmaz Çelik
550x400 mm
sayfa 36
sayfa 40
Paslanmaz Çelik
550x400 mm
sayfa 36
sayfa 40
BLANCO ZEROX 340/180
BLANCO ZEROX 400/400
BLANCO ZEROX 400/550-T
5.950
5.400
Paslanmaz Çelik
545x400 mm
sayfa 37
sayfa 41
6.750
5.750
Paslanmaz Çelik
825x400 mm
sayfa 37
sayfa 41
3.995
3.550
Paslanmaz Çelik
700x400 mm
sayfa 36
sayfa 40
6.950
5.900
Paslanmaz Çelik
975x400 mm
sayfa 37
sayfa 41
BLANCO XOREXLINE TEZGAHA SIFIR IF/A EVÝYELER
BLANCO ZEROX 400
BLANCO ZEROX 500
BLANCO ZEROX 550
3.550
3.700
3.800
BLANCO ZEROX 700
3.850
Paslanmaz Çelik
460x510 mm
sayfa 31
Paslanmaz Çelik
560x510 mm
sayfa 31
Paslanmaz Çelik
610x510 mm
sayfa 31
Paslanmaz Çelik
760x510 mm
sayfa 31
BLANCO ZEROX 340/180
BLANCO ZEROX 400/400
BLANCO ZEROX 4 S
BLANCO ZEROX 5 S
6.600
Paslanmaz Çelik
605x510 mm
sayfa 31
BLANCO ZEROX 6 S
7.250
Paslanmaz Çelik
885x510 mm
sayfa 31
Paslanmaz Çelik
780x510 mm
sayfa 33
5.250
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 33
BLANCO ZEROX 8 S
7.990
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 33
4.800
8.450
Paslanmaz Çelik
1160x510 mm
sayfa 33
9
BLANCO renklerle eviye
modellerinin görünümü ve armatürler
Kabin ölçülerine göre BLANCO eviyelere genel bakýþ
BLANCO DIVON TEZGAHA SIFIR EVÝYELER
BLANCO DIVON II 45 S
BLANCO DIVON II 5 S
BLANCO DIVON II 6 S
4.650
4.800
4.450
Paslanmaz Çelik
860x510 mm
sayfa 43
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 43
BLANCO DIVON II 8
6.400
Paslanmaz Çelik
1000x510 mm
sayfa 43
Paslanmaz Çelik
860x510 mm
sayfa 43
BLANCO DIVON II 8 S
6.990
Paslanmaz Çelik
1160x510 mm
sayfa 43
BLANCO Armatürler
BLANCO DÝZAYN
BLANCO QUADRIS
BLANCO QUADRIS-S
BLANCO KANTOS
S
sayfa 85
BLANCO LINEE-S
S
sayfa 86
BLANCOMERKUR-S
sayfa 85
BLANCOCULINA-S
S
sayfa 89
BLANCO FONTAS
BLANCO LINUS
sayfa 92
BLANCO ALTA
sayfa 85
BLANCOCULINA-S Mini
S
sayfa 89
BLANCO YOVIS
sayfa 86
BLANCO MASTER-S Semi-Profi
S
sayfa 94
BLANCO YOVIS-S
BLANCO TIVO
sayfa 91
BLANCO LINUS-S
sayfa 98
BLANCO ELIPSO-S II
S V
S
sayfa 92-93
sayfa 90
BLANCO ALTA-S
sayfa 89
BLANCO TIVO-S
sayfa 96
BLANCO ACTIS
10
BLANCO LINEE-S
S
sayfa 93
BLANCO VONDA
sayfa 98
BLANCO PYLOS
S
sayfa 97
BLANCO PYLOS-S
S
sayfa 95
BLANCO LOMIS
sayfa 95
BLANCO LOMIS-S
S
sayfa 88
BLANCO ZENOS-S
sayfa 92
BLANCO FILO-S
S
S
S
sayfa 96
sayfa 98
sayfa 91
BLANCO JETA
sayfa 91
sayfa 86
S
S V
sayfa 89
BLANCO LINEE
S
S
sayfa 94
BLANCO LEVOS-S
V
sayfa 92
BLANCO FINESS
sayfa 91
BLANCO Armatürler
BLANCO Armatürler
BLANCO GELENEKSEL
BLANCO ANTAS
BLANCO ANTAS-S
BLANCOORION
BLANCO TRADON
BLANCO TERA
S
sayfa 88
sayfa 88
BLANCOWEGA
sayfa 95
BLANCOWEGA-S
BLANCO MIDA
sayfa 97
BLANCO MILA
sayfa 96
BLANCO MILA-S
S
sayfa 97
S
sayfa 97
BLANCO DARAS
sayfa 94
sayfa 93
sayfa 93
BLANCO DARAS-S
S
sayfa 90
sayfa 90
BLANCO PENCERE ÖNÜ
BLANCO ELOSCOPE-F II
BLANCO PERISCOPE-S-F II
F
F
sayfa 100
sayfa 100
S
BLANCO LINUS-F
BLANCO LINUS-S-F
F
F S
sayfa 100
sayfa 100
BLANCO SELECT ATIK SAKLAMA SÝSTEMLERÝ
BLANCO BOTTON Pro
BLANCO BOTTON Pro
Manual
Manual
2
3
sayfa 103
sayfa 103
BLANCO BOTTON Pro
BLANCO BOTTON Pro
2
3
sayfa 103
sayfa 103
BLANCO DUVAR TÝPÝ DAVLUMBAZLAR
BLANCO BLSC-FLAP
BLANCO BLSCX-SLICE LED
60-90 cm
sayfa 105
BLANCO BLX-BLUELINE
60-90 cm
1.850
2.050
1.575
sayfa 105 1.750
BLANCO BLX-GLASS SCREEN
60-90 cm
sayfa 105
1.125
1.495
sayfa 105
2.200
BLANCO ADA TÝPÝ DAVLUMBAZLAR
BLANCO BLX-BLUELINE
sayfa 107
2.590
BLANCO BLCX-FALCON LCD BLANCO BLX-PLATO GLASS BLANCO BLX-TOWER
sayfa 107
2.595
sayfa 107
2.800
sayfa 107
2.390
BLANCO BLX-VORTEX
sayfa 107
2.790
11
BLANCO Ürün Tanýtým
Mükemmel performans
12
BLANCO E.G.O yüksek performanslý
eviye üreten þirketler grubunun,
uluslararasý þirketler içerisinde önde
gelen þirketler grubundandýr.
Exclusivity
Paslanmaz Çelik
Gücümüz: Yenilikçi ürün konseptleri
kullanýmý sayesinde maksimum
iþlevsellik.
Kalite: Yoðun araþtýrma ve arge
çalýþmalarýmýz sayesinde üst düzey
kalitede malzeme ve iþçilik sunuyoruz.
BLANCO SOLITAIRE II
BLANCO STEELART Exclusive,
el yapýmý paslanmaz çelik
tasarýmlar. Bireysel tasarýmda
maksimum özgürlük sunuyoruz.
BLANCO yeni ürün konseptlerinde
maksimum iþlevsellik için mükemmel
aksesuarlar sunuyor.
Sistem Çözümleri: eviyeler,
armatürler, atýk saklama sistemleri
ve fonksiyonel aksesuarlarý
koordineli bir þekilde geniþ bir
segmentte sunuyor.
Yüksek Teknoloji ve Ýþçilik:
Paslanmaz çelikten eþsiz
tasarýmlar.
Tasarýmda Yetkinlik:
Tasarým ödüllü eviye
modelleri
Bireysellik:
Ismarlama paslanmaz çelik
çözümler
Exclusive:
Rakipsiz paslanmaz çelik
yüzeyleri
13
BLANCO Ürün Tanýtým
BLANCO eviye ve armatürde doðru seçim
14
Maksimum Konfor: BLANCO 60 cm’lik
kabin ölçüleri için 1,5 göz yýkama
hazneli eviye modelleri ile daha fazla alan
kullanýmý için çözümler sunmaktadýr.
Ergonomi ve Ýþlevsellik:
BLANCO aksesuarlý eviye modelleri
mükemmel bir uyum içinde tasarlanmýþtýr.
Kolay Temizlik: Eviye ve armatür
yüzeylerini temizlemede özel mikro fiber
bez mükemmel kolaylýk saðlar.
Atýk Saklama Sistemi: Eviye ile
mükemmel uyumu sayesinde fonksiyonel
kullaným saðlar.
Yüksek Ýþlevsellik: BLANCO armatürler
baðýmsýz test enstitüleri ve sýký kalite
kriterlerine uygun olarak sertifikalý,
güvenli ve hijyenliðe uygun olarak
üretiliyor.
Malzeme ve Renk: Doðru kombinasyonu
yapmak ev yaþam stilinize uyan bir
ortam oluþturur.
Ýþlevsel bir eviye tasarýmý oldukça fonksiyonel ve daha fazlasý
Yenilikçi
fonksiyonel
eviye
Mükemmel
uyumlu
armatürler
BLANCO multi fonksiyonel
eviye sistemlerini üretme nedeni budur.
Her bir bileþende mükemmel bir
uyum düþünülmüþtür.
Fonksiyonel atýk
saklama
sistemleri
Fonksiyonel
Eviye sistemi
Renk, malzeme ve mutfak
iþlerinizi daha rahat yapmak
için üstün kalite düþünülmüþtür.
15
BLANCO Ürün Tanýtým
Her türlü ihtiyaç için
ankastre montaj
yukarýdaki klasik kurulum profili
geleneksel eviye kenarý ile muazzam bir
seçenek sunar
TM
* Paslanmaz çelik, SILGRANIT , Seramik
eviye seçenekleri
* Tüm tezgah malzemeleri için uygun
* Kurulum; kolay ve hýzlý montaj
BLANCO LIVIT 6 S paslanmaz çelik
BLANCO ZENAR XL 6 S seramik
hem tazgeha sýfýr
hem ankastre montaj
zarif ve modern bir görünüm
* IF paslanmaz çelik grubunda
geniþ ürün gamý
* Laminant tezgahlar için ideal montaj seçeneði
* Bir modelde iki montaj seçeneði
- Yukarýdaki kurulum, üstten (güvenli ve kolay montaj)
- Ankastreye uyumlu montaj
BLANCO ANDANO 500-IF/A
paslanmaz çelik
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF
paslanmaz çelik
tazgeha sýfýr montaj
fonksiyonel ve çaðdaþ görünüm
TM
* Özel kenar tasarýmý ile SILGRANIT eviye
seçiminde geniþ ürün gamý
* Doðal taþ ve seramik tezgahlar için ideal
montaj seçeneði
BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT
BLANCO METRA 6 S-F SILGRANIT
16
TM
TM
BLANCO montaj sistemleri
hem tezgaha sýfýr
hem tezgahaltý montaj
modern ve zarif bir görünüm
* Tezgahaltý, tezgaha sýfýr
TM
Paslanmaz çelik, SILGRANIT eviye
modelleri ‘‘FU’’ sembolü ile iþaretlenmiþtir.
* Tüm laminant tezgahlar için uygun
BLANCO DIVON 5 II S-IF paslanmaz çelik
BLANCO DALAGO 8-F SILGRANIT
TM
tezgahaltý
ahenkli tasarýmlar
TM
* Paslanmaz çelik, SILGRANIT ve Seramik
tezgahaltý eviye modelleri için isteðe baðlý
ek yýkama haznesi montajý yapýlabilir.
* Doðal veya yapay taþ, seramik ve cam tezgahlar
için uygundur
BLANCO ANDANO 450-U
paslanmaz çelik
BLANCO SUBLINE 340/180-U
TM
SILGRANIT
tezgah arasý modül
tezgah üzeri modül
BLANCO MODEX -M 60, SILGRANIT
TM
BLANCO MODEX -M 60, SILGRANIT
TM
mükemmel tasarýmlar için fonksiyonellik
TM
* BLANCO Paslanmaz çelik, SILGRANIT ve Seramik
modül eviye seçenekleri sunmaktadýr
* Modül eviyeler her tür tezgah için uygundur
* Modül tipine baðlý olarak yada iki tezgah arasýna
veya tezgah üstüne montaj yapýlabilir
17
Element
STEELART
BLANCO CLARONLINE - IF / A
IF - düz kenar köþe formu ile zarif tasarým
18
BLANCO CLARONLINE - IF/A
BLANCO CLARON 400-IF/A
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
515 642
Liste Fiyatý
4.100
45 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
hazne derinliði 190 mm
514 919
BLANCO CLARON 500-IF/A BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
515 643
4.350
60 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 919
Fýrçalanmýþ P. Çelik
516 797
4.450
60 cm kabin ölçüsü
610
550
30
400
510
Paslanmaz Çelik
80
BLANCO CLARON 550-IF/A BLANCO LEVOS-S
hazne derinliði 190 mm
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 919
BLANCO CLARON 700-IF/A BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
515 644
4.550
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 919
BLANCO CLARON
340/180- IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
514 204
7.695
hazne derinliði 190 mm
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
60 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 919
BLANCO CLARON
400/400- IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
hazne derinliði 190/130 mm
514 206
8.450
90 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 919
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 190/190 mm
19
Element
STEELART
BLANCO CLARONLINE - IF
IF - düz kenar köþe formu ile zarif tasarým
Sade tasarýmý, þýk görünümü ve etkileyici özellikleri birleþtiren
tasarým. Köþesinde sadece 10 mm radüs ve düz kenar köþe
formuyla IF özelliði ile ankastre veya tezgaha sýfýr montaj özelliði
20
BLANCO CLARONLINE - IF
BLANCO CLARON 4 S- IF
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
513 997
Sol damlalýk
5.800
513 998
Sað damlalýk
5.800
40 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 5 S- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
513 999
Sol damlalýk
6.300
514 000
Sað damlalýk
6.300
50 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
BLANCO CLARON 6 S- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
514 001
Sol damlalýk
8.750
514 002
Sað damlalýk
8.750
hazne derinliði 190 mm
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
BLANCO CLARON 8 S- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
514 003
Sol damlalýk
9.150
514 004
Sað damlalýk
9.150
hazne derinliði 190/130 mm
80 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 190/190 mm
21
Element
STEELART
BLANCO CLARONLINE - IF/N
IF - düz kenar köþe
formu ile zarif tasarým
22
BLANCO CLARONLINE - IF
BLANCO CLARON 180- IF
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 208
Liste Fiyatý
3.590
30 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 130 mm
BLANCO CLARON 340- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 210
3.660
40 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 400- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 212
3.850
45 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 450- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 214
3.950
50 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 190 mm
23
STEELART
BLANCO CLARONLINE - IF
BLANCO CLARON 500- IF
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 216
Liste Fiyatý
4.000
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 550- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 220
4.050
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 550-T- IF
Damlalýk
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 277
4.350
30 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 18 mm
BLANCO CLARON 700- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 222
4.380
80 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
24
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO CLARONLINE - IF
Önerilen Armatür
BLANCO CLARON 340/180- IF BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
Liste Fiyatý
Kod
517 225
Sol damlalýk
7.450
517 224
Sað damlalýk
7.450
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO CLARON 400/400- IF BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 230
8.200
90 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190/190 mm
BLANCO CLARON 400/550-T- IF BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 233
Sol damlalýk
8.650
517 232
Sað damlalýk
8.650
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190/18 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
25
Element
STEELART
BLANCO CLARONLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
Tasarým ve fonksiyon açýsýndan mükemmel
26
BLANCO CLARONLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO CLARON 180- U
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 209
Liste Fiyatý
3.300
30 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 130 mm
BLANCO CLARON 340- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 211
3.350
40 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 400- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 213
3.400
45 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 450- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 215
3.500
50 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 190 mm
27
STEELART
BLANCO CLARONLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO CLARON 500- U
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 217
Liste Fiyatý
3.550
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 550- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 221
3.700
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO CLARON 550-T- U
Damlalýk
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 276
4.100
30 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 18 mm
BLANCO CLARON 700- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LEVOS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 223
4.200
80 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
28
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO CLARONLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
Önerilen Armatür
BLANCO CLARON 340/180- U BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
Liste Fiyatý
Kod
517 227
Sol damlalýk
6.500
517 226
Sað damlalýk
6.500
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO CLARON 400/400- U BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 231
7.200
90 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190/190 mm
BLANCO CLARON 400/550-T- U BLANCO LEVOS-S
Paslanmaz Çelik
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 235
Sol damlalýk
7.600
517 234
Sað damlalýk
7.600
60 cm kabin ölçüsü
514 919
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 190/18 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
29
Element
STEELART
BLANCO ZEROXLINE - IF / A
Ankastre veya tezgaha sýfýr
montaj için ‘‘sýfýr radüslü’’ tasarým
30
BLANCO ZEROXLINE - IF/A
BLANCO ZEROX 400-IF/A
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
515 639
R0
Liste Fiyatý
3.550
45 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 608
BLANCO ZEROX 500-IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
hazne derinliði 175 mm
515 640
3.700
60 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 608
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
516 794
3.800
60 cm kabin ölçüsü
610
550
30
400
510
Paslanmaz Çelik
80
BLANCO ZEROX 550-IF/A
hazne derinliði 175 mm
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
hazne derinliði 175 mm
514 608
BLANCO ZEROX 700-IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
515 641
3.850
80 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
hazne derinliði 185 mm
514 608
BLANCO ZEROX
340/180- IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
513 701
6.600
60 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 608
BLANCO ZEROX
400/400- IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
hazne derinliði 175/130 mm
513 703
7.250
90 cm kabin ölçüsü
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
514 608
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 175/175 mm
31
Element
STEELART
BLANCO ZEROXLINE - IF
Ankastre veya tezgaha sýfýr
montaj için ‘‘sýfýr radüslü’’ tasarým
32
BLANCO ZEROXLINE - IF
BLANCO ZEROX 4 S- IF
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
513 704
Sol damlalýk
4.800
513 758
Sað damlalýk
4.800
R0
40 cm kabin ölçüsü
514 608
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 5 S- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
514 005
Sol damlalýk
5.250
514 006
Sað damlalýk
5.250
50 cm kabin ölçüsü
514 608
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
BLANCO ZEROX 6 S- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
513 705
Sol damlalýk
7.990
513 759
Sað damlalýk
7.990
hazne derinliði 175 mm
60 cm kabin ölçüsü
514 608
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
BLANCO ZEROX 8 S- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO QUADRIS-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
513 706
Sol damlalýk
8.450
513 760
Sað damlalýk
8.450
hazne derinliði 175/130 mm
80 cm kabin ölçüsü
514 608
Sifon kontrol baþlýðý fiyata dahildir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 175/175 mm
33
STEELART
Element
34
BLANCO ZEROXLINE - IF/N
Ankastre veya tezgaha sýfýr
montaj için ‘‘sýfýr radüslü’’ tasarým
BLANCO ZEROXLINE - IF
BLANCO ZEROX 180- IF
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 236
Liste Fiyatý
3.350
R0
30 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 130 mm
BLANCO ZEROX 340- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 238
3.400
40 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 400- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 240
3.450
45 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 450- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 242
3.500
50 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 175 mm
35
STEELART
BLANCO ZEROXLINE - IF
BLANCO ZEROX 500- IF
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 244
Liste Fiyatý
3.600
R0
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 550- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 246
3.700
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 550-T- IF
Damlalýk
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 275
3.900
30 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 18 mm
BLANCO ZEROX 700- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 248
3.995
80 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
36
hazne derinliði 185 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO ZEROXLINE - IF
BLANCO ZEROX 340/180- IF
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 253
Sol damlalýk
5.950
517 252
Sað damlalýk
5.950
R0
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175/130 mm
BLANCO ZEROX 400/400- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 258
6.750
90 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175/175 mm
BLANCO ZEROX 400/550-T- IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 261
Sol damlalýk
6.950
517 260
Sað damlalýk
6.950
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175/18 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
37
Element
STEELART
BLANCO ZEROXLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
Tezgahaltý uygulamalarda zarif bir tasarým
38
BLANCO ZEROXLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO ZEROX 180- U
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 237
Liste Fiyatý
2.950
R0
30 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 130 mm
BLANCO ZEROX 340- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 239
3.000
40 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 400- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 241
3.100
45 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 450- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 243
3.150
50 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 175 mm
39
STEELART
BLANCO ZEROXLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO ZEROX 500- U
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 245
Liste Fiyatý
3.200
R0
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 550- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 247
3.300
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO ZEROX 550-T- U
Damlalýk
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 274
3.500
30 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 18 mm
BLANCO ZEROX 700- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 249
3.550
80 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
40
hazne derinliði 185 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO ZEROXLINE - U
Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO ZEROX 340/180- U
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 255
Sol damlalýk
5.400
517 254
Sað damlalýk
5.400
R0
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175/130 mm
BLANCO ZEROX 400/400- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 259
5.750
90 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175/175 mm
BLANCO ZEROX 400/550-T- U
Paslanmaz Çelik
BLANCO KANTOS
Fýrçalanmýþ P. Çelik
517 263
Sol damlalýk
5.900
517 262
Sað damlalýk
5.900
60 cm kabin ölçüsü
515 907
Sifon kontrol baþlýðý fiyat haricindedir.
hazne derinliði 175/18 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
41
Element
STEELART
BLANCO DIVON
Minimalist tasarým
42
BLANCO DIVON
Önerilen Armatür
BLANCO DIVON II 45 S-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINEE-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
Liste Fiyatý
Kod
519 816
Sol damlalýk
4.450
519 815
Sað damlalýk
4.450
45 cm kabin ölçüsü
517 593
hazne derinliði 195 mm
BLANCO DIVON II 5 S-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINEE-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
519 818
Sol damlalýk
4.650
519 817
Sað damlalýk
4.650
50 cm kabin ölçüsü
517 593
hazne derinliði 195 mm
BLANCO DIVON II 6 S-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINEE-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
519 820
Sol damlalýk
4.800
519 819
Sað damlalýk
4.800
60 cm kabin ölçüsü
517 593
hazne derinliði 195/135 mm
BLANCO DIVON II 8-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINEE-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
519 821
6.400
80 cm kabin ölçüsü
517 593
hazne derinliði 195135 mm
BLANCO DIVON II 8 S-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINEE-S
Fýrçalanmýþ P. Çelik
519 823
519 822
Sol damlalýk
6.990
Sað damlalýk
6.990
80 cm kabin ölçüsü
517 593
hazne derinliði 195/135 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
43
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
SILGRANITTM
TM
BLANCO ADON XL 6 S SILGRANIT
TM
TM
PuraDur II, antrasit
BLANCO 9 farklý renk alternatifi sunar
* Mutfak tezgahlarý ile mükemmel uyum
* Çaðdaþ mutfaklar için eviyelerde
zarif renk seçenekleri
* Uzun ömürlü ürün seçeneði
* Bireysel istekler için geniþ ürün seçeneði
BLANCO CombiColours
Zevkli kombinasyonlarla daha iyi yaþam
BLANCO SILGRANIT
antrasit
kaya gri
BLANCO Seramik
siyah
44
basalt
TM
PuraDur
alu metallic
TM
TM
beyaz
II-renkler
jasmine
champagner sand
tartufo
parlak
manolya
vanilya
TM
PuraPlus -renkler
alu gri
kristal beyaz mat beyaz
parlak
jasmine
kahve
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO AXIA II 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO LINUS-S
antrasit
antrasit
516 818
516 688
Paslanmaz çelik ara süzgeç
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
Liste Fiyatý
Sol damlalýk
3.750
antrasit
516 828
Sað damlalýk
3.750
kaya gri
518 828
Sol damlalýk
3.750
kaya gri
518 829
Sað damlalýk
3.750
alu metallic
516 819
Sol damlalýk
3.750
alu metallic
516 829
Sað damlalýk
3.750
beyaz
516 822
Sol damlalýk
3.750
beyaz
516 832
Sað damlalýk
3.750
jasmin
516 823
Sol damlalýk
3.750
jasmin
516 833
Sað damlalýk
3.750
champagner
516 824
Sol damlalýk
3.750
champagner
516 834
Sað damlalýk
3.750
sand
516 825
Sol damlalýk
3.750
sand
516 835
Sað damlalýk
3.750
tartufo
517 289
Sol damlalýk
3.750
tartufo
517 290
Sað damlalýk
3.750
kahve
516 827
Sol damlalýk
3.750
kahve
516 837
Sað damlalýk
3.750
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 185/130 mm
BLANCO AXIA II 6 S-F
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO LINUS-S
kaya gri
518 813
antrasit
516 875
3.950
kaya gri
518 834
3.950
alu metallic
516 876
3.950
beyaz
517 649
3.950
jasmine
516 878
3.950
kahve
516 881
3.950
60 cm kabin ölçüsü
Paslanmaz çelik ara süzgeç
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
Lütfen þablon isteyiniz.
Sadece sol damlalýk
Tezgaha Sýfýr
hazne derinliði 185/130 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
45
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
Önerilen Armatür
BLANCO AXIA II 8 S
TM
TM
SILGRANITTM
SILGRANIT PuraDUR II
Renk
BLANCO MERKUR-S antrasit
jasmine
513 718
TM
Liste Fiyatý
Kod
516 892
3.900
kaya gri
518 837
3.900
alu metallic
516 893
3.900
beyaz
516 896
3.900
jasmin
516 897
3.900
champagner
516 898
3.900
sand
516 899
3.900
tartufo
517 298
3.900
kahve
516 901
3.900
80 cm kabin ölçüsü
Sadece sol damlalýk
hazne derinliði 185/185 mm
BLANCO ADON XL 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO ALTA-S
Kompakt
kahve/krom
515 334
Ahþap kesme tahtasý fiyata dahildir.
antrasit
519 617
3.050
kaya gri
519 618
3.050
alu metallic
519 619
3.050
beyaz
519 621
3.050
jasmin
519 622
3.050
champagner
519 623
3.050
sand
519 624
3.050
tartufo
519 625
3.050
kahve
519 626
3.050
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
46
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO ALAROS 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO ELOSCOPE-F II
antrasit
516 556
krom
516 672
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
1
BLANCO ALAROS 6 S-F
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
BLANCO ELOSCOPE-F II
krom
516 672
Liste Fiyatý
60 cm kabin ölçüsü
Siyah cam
3.900
kaya gri
518 820
Siyah cam
3.900
alu metallic
516 557
Siyah cam
3.900
beyaz
516 560
Siyah cam
3.900
jasmin
516 561
Siyah cam
3.900
champagner
516 562
Siyah cam
3.900
sand
516 563
Siyah cam
3.900
tartufo
517 283
Siyah cam
3.900
kahve
516 565
Siyah cam
3.900
antrasit
516 719
Beyaz cam
3.900
kaya gri
518 821
Beyaz cam
3.900
alu metallic
Beyaz cam
beyaz
516 720
516 723
Beyaz cam
3.900
3.900
jasmin
516 724
Beyaz cam
3.900
champagner
516 725
Beyaz cam
3.900
sand
516 726
Beyaz cam
3.900
tartufo
Beyaz cam
kahve
517 284
516 728
Beyaz cam
3.900 hazne derinliði 205 mm
3.900
antrasit
517 682
Siyah cam
5.900
kaya gri
518 822
Siyah cam
5.900
alu metallic
517 683
Siyah cam
5.900
beyaz
517 684
Siyah cam
5.900
jasmin
517 685
Siyah cam
5.900
kahve
517 688
Siyah cam
5.900
antrasit
517 689
Beyaz cam
5.900
kaya gri
518 823
Beyaz cam
5.900
alu metallic
517 690
Beyaz cam
5.900
beyaz
517 691
Beyaz cam
5.900
jasmin
517 692
Beyaz cam
5.900 Lütfen þablon isteyiniz.
kahve
517 695
Beyaz cam
5.900
60 cm kabin ölçüsü
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
Tezgaha Sýfýr
1
hazne derinliði 205 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
47
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO DALAGO 6
TM
TM
SILGRANITTM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO PAYLOS-S
sand/krom
antrasit
514 197
3.350
kaya gri
518 850
3.350
alu metallic
514 198
3.350
beyaz
514 199
3.350
jasmin
514 592
3.350
champagner
514 194
3.350
sand
514 195
3.350
tartufo
517 320
3.350
kahve
515 066
3.350
512 974
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
BLANCO DALAGO 6-F
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO PAYLOS-S
kahve/krom
514 935
antrasit
514 773
3.450
kaya gri
518 851
3.450
alu metallic
514 770
3.450
beyaz
514 771
3.450
jasmin
517 657
3.450
kahve
515 095
3.450
60 cm kabin ölçüsü
Lütfen þablon isteyiniz.
Tezgaha Sýfýr
hazne derinliði 190 mm
48
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
Renk
Kod
BLANCO LINUS-S
tartufo
antrasit
516 629
3.750
kaya gri
518 852
3.750
alu metallic
516 630
3.750
beyaz
516 633
3.750
jasmin
516 634
3.750
champagner
516 635
3.750
sand
516 636
3.750
tartufo
517 323
3.750
kahve
516 638
3.750
517 621
80 cm kabin ölçüsü
815
35
745
35
510
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
350
BLANCO DALAGO 8
TM
35
TM
795
5
490
R1
800
3
hazne derinliði 190 mm
BLANCO ALTA-S
Kompakt
antrasit/krom
antrasit
516 639
3.950
kaya gri
518 853
3.950
alu metallic
516 640
3.950
beyaz
516 644
3.950
jasmin
517 656
3.950
kahve
516 645
3.950
80 cm kabin ölçüsü
805
30
745
30
500
TM
350
TM
SILGRANIT PuraDUR II
30
BLANCO DALAGO 8-F
515 333
Lütfen þablon isteyiniz.
Tezgaha Sýfýr
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
49
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO METRA 6 S
TM
TM
SILGRANITTM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO ALTA-S
Kompakt
champagner/krom
antrasit
513 053
3.750
kaya gri
518 877
3.750
alu metallic
513 045
3.750
beyaz
513 046
3.750
jasmin
513 047
3.750
champagner
513 939
3.750
sand
513 048
3.750
tartufo
517 354
3.750
kahve
515 045
3.750
515 329
Paslanmaz çelik ara süzgeç
fiyata dahildir.
BLANCO METRA XL 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO ALTA-S
Kompakt
beyaz/krom
515 327
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/130 mm
antrasit
515 286
3.200
kaya gri
518 881
3.200
alu metallic
515 279
3.200
beyaz
515 280
3.200
jasmin
515 281
3.200
champagner
515 282
3.200
sand
515 283
3.200
tartufo
517 360
3.200
kahve
515 287
3.200
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
BLANCO METRA 8 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO LINUS-S
tartufo
517 621
antrasit
513 071
4.100
kaya gri
518 884
4.100
alu metallic
513 063
4.100
beyaz
513 064
4.100
jasmin
513 065
4.100
champagner
513 944
4.100
sand
513 066
4.100
tartufo
517 357
4.100
kahve
515 048
4.100
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
50
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO NAYA 8 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO LINUS-S
jasmin
antrasit
519 654
1.900
kaya gri
519 655
1.900
alu metallic
519 656
1.900
beyaz
519 657
1.900
jasmin
519 658
1.900
champagner
519 659
1.900
tartufo
519 660
1.900
kahve
519 661
1.900
516 693
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 200/200 mm
BLANCO NOVA 45 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO ACTIS
kahve
514 941
antrasit
510 442
1.350
kaya gri
518 893
1.350
alu metallic
511 696
1.350
beyaz
510 438
1.350
jasmin
510 576
1.350
champagner
513 909
1.350
sand
510 440
1.350
tartufo
517 369
1.350
kahve
515 015
1.350
45 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
BLANCO NOVA 5 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO ACTIS
champagner
513 985
antrasit
510 461
1.395
kaya gri
518 895
1.395
alu metallic
511 697
1.395
beyaz
510 484
1.395
jasmin
510 577
1.395
champagner
513 912
1.395
sand
510 485
1.395
tartufo
517 371
1.395
kahve
515 018
1.395
50 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
51
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO NOVA 6
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO ANTAS-S
champagner/krom
antrasit
510 857
1.550
kaya gri
518 898
1.550
alu metallic
511 698
1.550
beyaz
510 851
1.550
jasmin
510 853
1.550
champagner
513 914
1.550
sand
510 854
1.550
tartufo
517 374
1.550
kahve
515 020
1.550
SILGRANITTM
515 352
60 cm kabin ölçüsü
Þeffaf gri ara süzgeç fiyata dahildir.
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO NOVA 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO DARAS-S
tartufo
517 741
antrasit
510 462
1.595
kaya gri
518 900
1.595
alu metallic
511 699
1.595
beyaz
510 488
1.595
jasmin
510 579
1.595
champagner
513 916
1.595
sand
510 489
1.595
tartufo
517 379
1.595
kahve
515 022
1.595
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO NOVA 8 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO WEGA-S
champagner
513 996
antrasit
510 463
1.795
kaya gri
518 902
1.795
alu metallic
511 700
1.795
beyaz
510 492
1.795
jasmin
510 581
1.795
champagner
513 918
1.795
sand
510 493
1.795
tartufo
517 382
1.795
kahve
515 024
1.795
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
52
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO PLEON 8
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO ALTA-S
Kompakt
beyaz/krom
antrasit
518 336
1.635
kaya gri
518 908
1.635
alu metallic
518 337
1.635
beyaz
518 339
1.635
jasmin
518 340
1.635
champagner
518 341
1.635
sand
518 342
1.635
tartufo
518 343
1.635
kahve
518 344
1.635
515 327
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 220 mm
BLANCO YOVA XL 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO YOVIS-S
sand/krom
518 298
519 583
2.900
kaya gri
519 584
2.900
alu metallic
519 585
2.900
beyaz
519 587
2.900
jasmin
519 588
2.900
champagner
519 589
2.900
sand
519 590
2.900
tartufo
519 591
2.900
kahve
519 592
2.900
60 cm kabin ölçüsü
7
antrasit
Ahþap kesme tahtasý fiyata dahildir.
hazne derinliði 190 mm
BLANCO ZIA 45 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO TIVO
tartufo/krom
517 609
antrasit
514 724
1.750
kaya gri
518 936
1.750
alu metallic
514 717
1.750
beyaz
514 718
1.750
jasmine
514 719
1.750
champagner 514
720
1.750
sand
514 721
1.750
tartufo
517 415
1.750
kahve
515 069
1.750
45 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
53
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO ZIA 6 S
TM
TM
SILGRANITTM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO TIVO-S
jasmine/krom
antrasit
514 740
1.795
kaya gri
518 939
1.795
alu metallic
514 733
1.795
beyaz
514 734
1.795
jasmin
514 735
1.795
champagner
514 736
1.795
sand
514 737
1.795
tartufo
517 418
1.795
kahve
515 071
1.795
517 614
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/140 mm
BLANCO ZIA XL 6 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO TIVO-S
antrasit/krom
517 610
antrasit
517 558
2.200
kaya gri
518 942
2.200
alu metallic
517 559
2.200
beyaz
517 561
2.200
jasmin
517 562
2.200
champagner
517 563
2.200
sand
517 564
2.200
tartufo
517 566
2.200
kahve
517 567
2.200
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
BLANCO ZIA 8 S
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO PYLOS-S
beyaz/krom
512 970
antrasit
515 595
2.595
kaya gri
518 945
2.595
alu metallic
515 586
2.595
beyaz
515 587
2.595
jasmin
515 588
2.595
champagner
515 589
2.595
sand
515 590
2.595
tartufo
517 421
2.595
kahve
515 592
2.595
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
54
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO ZIA 9
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO PYLOS-S
kaya gri/krom
antrasit
516 686
3.600
kaya gri
518 948
3.600
alu metallic
516 677
3.600
beyaz
516 678
3.600
jasmin
516 679
3.600
champagner
516 680
3.600
sand
516 681
3.600
tartufo
517 424
3.600
kahve
516 683
3.600
518 790
90 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
BLANCO ALTA-S
Kompakt
alu metallic/krom
515 326
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
antrasit
519 251
Sol damlalýk
2.500
antrasit
519 261
Sað damlalýk
2.500
kaya gri
519 252
Sol damlalýk
2.500
kaya gri
519 262
Sað damlalýk
2.500
alu metallic
519 253
Sol damlalýk
2.500
alu metallic
519 263
Sað damlalýk
2.500
beyaz
519 255
Sol damlalýk
2.500
beyaz
519 265
Sað damlalýk
2.500
jasmin
519 256
Sol damlalýk
2.500
jasmin
519 266
Sað damlalýk
2.500
champagner
519 257
Sol damlalýk
2.500
champagner
519 267
Sað damlalýk
2.500
sand
519 258
Sol damlalýk
2.500
sand
519 268
Sað damlalýk
2.500
tartufo
519 259
Sol damlalýk
2.500
tartufo
519 269
Sað damlalýk
2.500
kahve
519 260
Sol damlalýk
2.500
kahve
519 270
Sað damlalýk
2.500
45 cm kabin ölçüsü
860
345
510
TM
400
48.5
43.5
TM
SILGRANIT PuraDUR II
840
490
BLANCO ZENAR 45 S
5
R1
450
14
hazne derinliði 178 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
55
BLANCO SILGRANIT PuraDur II EVÝYELER
TM
BLANCO ZENAR XL 6 S
TM
TM
SILGRANITTM
SILGRANIT PuraDUR II
TM
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Renk
Kod
BLANCO LINUS-S
champagner
antrasit
519 271
Sol damlalýk
2.800
antrasit
519 281
Sað damlalýk
2.800
kaya gri
519 272
Sol damlalýk
2.800
kaya gri
519 282
Sað damlalýk
2.800
alu metallic
519 273
Sol damlalýk
2.800
alu metallic
519 283
Sað damlalýk
2.800
beyaz
519 275
Sol damlalýk
2.800
beyaz
519 285
Sað damlalýk
2.800
jasmin
519 276
Sol damlalýk
2.800
jasmin
519 286
Sað damlalýk
2.800
Sol damlalýk
2.800
516 694
champagner 519 277
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
56
champagner
519 287
Sað damlalýk
2.800
sand
519 278
Sol damlalýk
2.800
sand
519 288
Sað damlalýk
2.800
tartufo
519 279
Sol damlalýk
2.800
tartufo
519 289
Sað damlalýk
2.800
kahve
519 280
Sol damlalýk
2.800
kahve
519 290
Sað damlalýk
2.800
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SERAMÝK Eviyeler ve Armatürler
Doða ve tasarýmýn en güzel kombinasyonu...
57
BLANCO SERAMÝK PuraPlus Eviyeler
TM
Sol damlalýk
4.395
siyah
516 555
Sað damlalýk
4.395
basalt
516 552
Sol damlalýk
4.395
basalt
516 553
Sað damlalýk
4.395
alu gri
516 550
Sol damlalýk
4.395
alu gri
516 551
Sað damlalýk
4.395
kristal beyaz
516 540
Sol damlalýk
4.395
kristal beyaz
516 541
Sað damlalýk
4.395
mat beyaz
516 542
Sol damlalýk
4.395
mat beyaz
516 543
Sað damlalýk
4.395
parlak manolya
519 608
Sol damlalýk
4.395
parlak manolya
519 607
Sað damlalýk
4.395
jasmine
516 546
Sol damlalýk
4.395
jasmine
516 547
Sað damlalýk
4.395
vanilya
516 544
Sol damlalýk
4.395
vanilya
516 545
Sað damlalýk
4.395
SERAMÝK
516 712
Paslanmaz çelik ara süzgeç
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
60 cm kabin ölçüsü
1000
332
510
516 554
56
161
332
521
977
488
siyah
5
R1
BLANCO LINUS-S
jasmine
395
TM
SERAMÝK PuraPlus
Kod
58
BLANCO AXON II 6 S
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür Renk
600
6
hazne derinliði 185/140 mm
516 709
siyah
517 202
Sol damlalýk
3.195
siyah
517 203
Sað damlalýk
3.195
basalt
517 200
Sol damlalýk
3.195
basalt
517 201
Sað damlalýk
3.195
alu gri
517 198
Sol damlalýk
3.195
alu gri
517 199
Sað damlalýk
3.195
kristal beyaz
517 188
Sol damlalýk
3.195
kristal beyaz
517 189
Sað damlalýk
3.195
mat beyaz
517 190
Sol damlalýk
3.195
mat beyaz
517 191
Sað damlalýk
3.195
parlak manolya
519 610
Sol damlalýk
3.195
parlak manolya
519 609
Sað damlalýk
3.195
jasmine
517 194
Sol damlalýk
3.195
jasmine
517 195
Sað damlalýk
3.195
vanilya
517 192
Sol damlalýk
3.195
vanilya
517 193
Sað damlalýk
3.195
45 cm kabin ölçüsü
860
348
510
BLANCO LINUS-S
alu gri
378
44
49
TM
SERAMÝK PuraPlus
837
R1
5
488
BLANCO ZENAR 45 S
450
5
hazne derinliði 185 mm
58
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SERAMÝK PuraPlus Armatürler
TM
BLANCO ANTAS-S
TM
SERAMÝK PuraPlus
Liste Fiyatý
Renk
Kod
siyah/krom
516 075
1.290
basalt/krom
517 647
1.290
alu gri / krom
516 074
1.290
kristal beyaz / krom
516 069
1.290
mat beyaz / krom
516 070
1.290
parlak manolya / krom
519 748
1.290
jasmine / krom
516 072
1.290
vanilya / krom
516 071
1.290
siyah/krom
basalt/krom
alu gri / krom
kristal beyaz / krom
mat beyaz / krom
parlak manolya / krom
jasmine / krom
vanilya / krom
BLANCO LINUS-S
TM
siyah
516 708
2.995
basalt
517 643
2.995
alu gri
516 709
2.995
kristal beyaz
516 710
2.995
mat beyaz
516 711
2.995
parlak manolya
519 750
2.995
jasmine
516 712
2.995
vanilya
516 713
2.995
140°
SERAMÝK PuraPlus
140°
siyah
basalt
alu gri
kristal beyaz
mat beyaz
parlak manolya
jasmine
vanilya
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
59
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
PASLANMAZ ÇELÝK
Stilinize Özel
60
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO LINUS-S
Paslanmaz Çekik
516 529
Sol damlalýk
3.100
516 530
Sað damlalýk
3.100
60 cm kabin ölçüsü
1000
125
52
420
65
180
340
45
517 184
510
Paslanmaz Çelik
Kod
340
BLANCO AXIS II 6 S-IF
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
555
43
979
15
489
R
Paslanmaz çelik ara süzgeç
Cam kesme tahtasý fiyata dahildir.
BLANCODANA-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO FINESS
Krom
514 646
600
7.5
hazne derinliði 175/110 mm
1.550
60 cm kabin ölçüsü
512 322
hazne derinliði 150 mm
BLANCO LIVIT 6 S Centric BLANCO ELIPSO-S II
Paslanmaz Çelik
Krom
516 191
1.900
60 cm kabin ölçüsü
514 847
Paslanmaz çelik ara süzgeç fiyata dahildir.
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
hazne derinliði 160/137 mm
61
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
Paslanmaz Çelik
BLANCO ZENOS-S
Krom
514 012
P.Çelik
1.375
514 014
Dekorlu
1.475
Dekorlu
517 815
BLANCO LANTOS 6 S
60 cm kabin ölçüsü
Paslanmaz çelik ara süzgeç fiyata dahildir.
hazne derinliði 160/130 mm
BLANCO ZENOS-S
Krom
516 612
1.800
60 cm kabin ölçüsü
330
35
180
490
940
420
Paslanmaz Çelik
290
PASLANMAZ ÇELÝK
BLANCO LANTOS 6 S-IF
35
517 815
Paslanmaz çelik ara süzgeç fiyata dahildir.
BLANCO MEDIAN 45 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS
Krom
hazne derinliði 160/130 mm
45 cm kabin ölçüsü
512 660
Sol damlalýk
1.500
512 661
Sað damlalýk
1.500
518 449
Sol damlalýk
518 450
Sað damlalýk
1.800 Lütfen þablon isteyiniz.
1.800
514 019
BLANCO MEDIAN 45 S-IF
Paslanmaz Çelik
hazne derinliði 190 mm
62
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO MEDIAN 6 S
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO ALTA
Krom
512 644
Sol damlalýk
1.490
512 647
Sað damlalýk
1.490
518 451
Sol damlalýk
1.850
518 452
Sað damlalýk
1.850 Lütfen þablon isteyiniz.
60 cm kabin ölçüsü
512 319
BLANCO MEDIAN 6 S-IF
Paslanmaz Çelik
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO MEDIAN XL 6 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO FILO-S
Krom
512 737
Sol damlalýk
1.650
512 738
Sað damlalýk
1.650
60 cm kabin ölçüsü
512 405
BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
Paslanmaz Çelik
518 453
1.895
Lütfen þablon isteyiniz.
hazne derinliði 175 mm
BLANCO MEDIAN 8 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO FILO-S
Krom
512 735
Sol damlalýk
1.795
512 736
Sað damlalýk
1.795
518 455
Sol damlalýk
518 456
Sað damlalýk
2.200 Lütfen þablon isteyiniz.
2.200
80 cm kabin ölçüsü
512 405
BLANCO MEDIAN 8 S-IF
Paslanmaz Çelik
hazne derinliði 190/190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
63
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO MEDIAN 9
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LINUS-S
Krom
512 658
1.990
518 457
2.100
90 cm kabin ölçüsü
512 402
BLANCO MEDIAN 9-IF
Paslanmaz Çelik
Lütfen þablon isteyiniz.
hazne derinliði 190/190 mm
PASLANMAZ ÇELÝK
BLANCO NAYA 9
Dekorlu
BLANCO LINUS-S
Krom
519 438
1.525
90 cm kabin ölçüsü
512 402
hazne derinliði 200/200 mm
BLANCO NAYA 9 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS-S
Krom
519 441
Sol damlalýk
2.050
519 442
Sað damlalýk
2.050
519 443
Sol damlalýk
2.250
519 444
Sað damlalýk
2.250
90 cm kabin ölçüsü
512 402
BLANCO NAYA 9 S
Dekorlu
hazne derinliði 200/200 mm
64
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO PLUS 45
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO ACTIS
Krom
511 901
Liste Fiyatý
675
45 cm kabin ölçüsü
512 889
hazne derinliði 170 mm
BLANCO PLUS 45 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO ACTIS
Krom
508 217
P.Çelik
550
510 996
Dekorlu
590
45 cm kabin ölçüsü
512 889
BLANCO PLUS 45 S
Dekorlu
hazne derinliði 170 mm
BLANCO PLUS 8 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO DARAS-S
Krom
508 219
670
80 cm kabin ölçüsü
517 731
hazne derinliði 170 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
65
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO PLUS 8
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO DARAS-S
Krom
511 904
875
80 cm kabin ölçüsü
517 731
hazne derinliði 170/170 mm
PASLANMAZ ÇELÝK
BLANCO RONDOVAL
Fýrçalanmýþ Paslanmaz Çelik
BLANCO DARAS-S
Krom
513 313
Fýrçalanmýþ
P.Çelik
625
513 314
Dekorlu
700
45 cm kabin ölçüsü
517 731
BLANCO RONDOVAL
Dekorlu
hazne derinliði 180 mm
BLANCO TIPO 45 S
Paslanmaz Çelik
BLANCOWEGA
Krom
511 942
475
45 cm kabin ölçüsü
137 228
hazne derinliði 170 mm
66
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO TIPO 6
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCOWEGA-S
Krom
511 949
Liste Fiyatý
650
60 cm kabin ölçüsü
512 035
hazne derinliði 170/140 mm
BLANCO TIPO 6 S Basic
Paslanmaz Çelik
BLANCO DARAS-S
Krom
512 303
550
60 cm kabin ölçüsü
517 731
hazne derinliði 170/90 mm
BLANCO TIPO 6 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO DARAS-S
Krom
511 929
625
60 cm kabin ölçüsü
517 731
hazne derinliði 170/140 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
67
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO TIPO XL 6 S
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCOWEGA-S
Krom
511 908
1.125
60 cm kabin ölçüsü
512 035
482
932
hazne derinliði 180 mm
PASLANMAZ ÇELÝK
BLANCO TIPO 8 S
Paslanmaz Çelik
BLANCO DARAS-S
Krom
511 925
650
80 cm kabin ölçüsü
517 731
hazne derinliði 170 mm
BLANCO FLEX
Paslanmaz Çelik
BLANCOWEGA
Krom
511 572
400
45 cm kabin ölçüsü
137 228
hazne derinliði 150 mm
68
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Paslanmaz Çelik Ankastre Eviyeler
BLANCO FLEX mini
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCOWEGA
Krom
511 588
P.Çelik
400
512 032
Dekorlu
470
45 cm kabin ölçüsü
137 228
BLANCO FLEX mini
Dekorlu
hazne derinliði 150 mm
BLANCO TIPO 9 E
Paslanmaz Çelik
BLANCO DARAS-S
Krom
511 582
P.Çelik
575
513 552
Dekorlu
725
90x90/60 cm
kabin ölçüsü
517 731
BLANCO TIPO 9 E
Dekorlu
hazne derinliði 170 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
69
BLANCO ANDANO SERÝSÝ
PASLANMAZ ÇELÝK
Ankastre ve Tezgaha Sýfýr
Montaja Uygun Paslanmaz Çelik Eviyeler
BLANCO ANDANO çaðdaþ ve þýk
görünümlü tezgahaltý.
70
Þýk ve modern görünüm.
Armatür ile eviye arasýndaki
mükemmel uyum.
BLANCO Ankastre ve Tezgaha Sýfýr
Montaja Uygun Paslanmaz Çelik Eviyeler
BLANCO ANDANO 180-IF
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO VONDA
Krom
518 303
Liste Fiyatý
1.360
518 434
BLANCO ANDANO 340-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
hazne derinliði 130 mm
518 308
1.570
518 434
BLANCO ANDANO 400-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
518 312
1.620
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
519 376
1.685
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
518 434
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 316
1.810
518 434
BLANCO ANDANO 700-IF
45 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 434
BLANCO ANDANO 500-IF
40 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 434
BLANCO ANDANO 450-IF
30 cm kabin ölçüsü
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 617
1.895
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
71
BLANCO Ankastre ve Tezgaha Sýfýr
Montaja Uygun Paslanmaz Çelik Eviyeler
BLANCO ANDANO 340/180-IF
Paslanmaz Çelik
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO VONDA
Krom
518 320
Ara göz sol
3.170
518 324
Ara göz sað
3.170
60 (80) cm
kabin ölçüsü
518 434
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO ANDANO 400/400-IF
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
3.440
90 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
PASLANMAZ ÇELÝK
518 434
518 328
72
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Ankastre ve Tezgaha Sýfýr
Montaja Uygun Paslanmaz Çelik Eviyeler
BLANCO ANDANO 400-IF/A
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO VONDA
Krom
519 555
Liste Fiyatý
1.645
45 cm kabin ölçüsü
518 434
hazne derinliði 190 mm
BLANCO ANDANO 500-IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
519 556
1.980
60 cm kabin ölçüsü
518 434
hazne derinliði 190 mm
BLANCO ANDANO 700-IF/A
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
519 557
2.300
80 cm kabin ölçüsü
518 434
hazne derinliði 190 mm
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A BLANCO VONDA
Paslanmaz Çelik
Krom
519 558
3.450
60 cm kabin ölçüsü
518 434
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A BLANCO VONDA
Paslanmaz Çelik
Krom
518 434
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
519 559
3.750
90 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
73
PASLANMAZ ÇELÝKTEZGAHALTI
BLANCO Paslanmaz Çelik Tezgahaltý Eviyeler
74
BLANCO ANDANO SERÝSÝ
Paslanmaz Çelik Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO ANDANO 180-U
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO VONDA
Krom
518 301
Liste Fiyatý
1.150
518 434
BLANCO ANDANO 340-U
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
hazne derinliði 130 mm
518 306
1.325
518 434
BLANCO ANDANO 400-U
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
518 310
1.360
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
519 374
1.400
Paslanmaz Çelik
BLANCO VONDA
Krom
518 434
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 314
1.510
518 434
BLANCO ANDANO 700-U
45 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 434
BLANCO ANDANO 500-U
40 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 434
BLANCO ANDANO 450-U
30 cm kabin ölçüsü
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
518 615
1.650
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
75
BLANCO ANDANO SERÝSÝ
Paslanmaz Çelik Tezgahaltý Eviyeler
Önerilen Armatür
BLANCO ANDANO 340/180-U BLANCO VONDA
Paslanmaz Çelik
Krom
Liste Fiyatý
Kod
518 318
Ara göz sol
2.660
518 322
Ara göz sað
2.660
60 (80) cm
kabin ölçüsü
518 434
hazne derinliði 190/130 mm
BLANCO ANDANO 400/400-U BLANCO VONDA
Paslanmaz Çelik
Krom
2.875
90 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/190 mm
PASLANMAZ ÇELÝKTEZGAHALTI
518 434
518 326
76
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO SUPRA SERÝSÝ
Paslanmaz Çelik Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO SUPRA 180-U
Paslanmaz Çelik
Önerilen Armatür
Kod
BLANCO LINUS-S
Krom
518 198
R60
790
30 cm kabin ölçüsü
Paslanmaz çelik ara süzgeç
fiyata dahildir.
512 402
BLANCO SUPRA 340-U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS-S
Krom
hazne derinliði 130 mm
518 200
840
512 402
BLANCO SUPRA 400-U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS-S
Krom
hazne derinliði 175 mm
518 202
895
512 402
BLANCO SUPRA 450-U
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS-S
Krom
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS-S
Krom
518 204
920
Paslanmaz Çelik
BLANCO LINUS-S
Krom
512 402
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
50 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 175 mm
518 206
1.000
512 402
BLANCO SUPRA 340/340-U
50 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 175 mm
512 402
BLANCO SUPRA 500-U
40 cm kabin ölçüsü
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 175 mm
519 716
1.500
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 175 mm
77
TM
TM
BLANCO SILGRANIT PuraDUR II Tezgahaltý Eviyeler
SILGRANITTM TEZGAHALTI
Tezgahaltý kullaným için zarif ve þýk tasarýmlar
BLANCO 9 farklý renk alternatifi sunar
* Mutfak tezgahlarý ile mükemmel uyum
* Çaðdaþ mutfaklar için eviyelerde
zarif renk seçenekleri
* Uzun ömürlü ürün seçeneði
* Bireysel istekler için geniþ ürün seçeneði
BLANCO CombiColours
Zevkli kombinasyonlarla daha iyi yaþam
BLANCO SILGRANIT
antrasit
78
kaya gri
TM
PuraDur
alu metallic
TM
beyaz
II-renkler
jasmine
champagner sand
tartufo
kahve
TM
TM
BLANCO SILGRANIT PuraDUR II Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO SUBLINE 160-U
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Renk
Kod
BLANCO ALTA-S
Kompakt
beyaz/krom
antrasit
513 399
2.360
kaya gri
518 951
2.360
alu metallic
513 400
2.360
beyaz
513 394
2.360
jasmin
513 396
2.360
champagner
513 951
2.360
sand
513 395
2.360
tartufo
517 425
2.360
kahve
515 051
2.360
515 327
antrasit
kaya gri
alu metallic
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
beyaz
jasmin
champagner
sand
tartufo
30 cm kabin ölçüsü
kahve
hazne derinliði 130 mm
TM
BLANCO ALTA-S
Kompakt
jasmine/krom
TM
SILGRANIT PuraDUR II
515 328
antrasit
jasmin
kaya gri
alu metallic
beyaz
champagner
sand
tartufo
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
antrasit
513 406
2.630
kaya gri
518 952
2.630
alu metallic
513 407
2.630
beyaz
513 401
2.630
jasmin
513 403
2.630
champagner
513 952
2.630
sand
513 402
2.630
tartufo
517 427
2.630
kahve
515 055
2.630
kahve
40 cm kabin ölçüsü
TM
BLANCO SUBLINE 320-U
hazne derinliði 190 mm
79
TM
TM
BLANCO SILGRANIT PuraDUR II Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO SUBLINE 400-U
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Renk
Kod
BLANCO ALTA-S
Kompakt
antrasit/krom
antrasit
515 762
2.750
kaya gri
518 961
2.750
alu metallic
515 753
2.750
beyaz
515 754
2.750
jasmin
515 755
2.750
champagner
515 756
2.750
sand
515 757
2.750
tartufo
517 433
2.750
kahve
515 759
2.750
515 333
antrasit
kaya gri
alu metallic
beyaz
jasmin
champagner
sand
tartufo
SILGRANITTM TEZGAHALTI
BLANCO SUBLINE 500-U
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO ALTA-S
Kompakt
tartufo/krom
517 634
antrasit
jasmin
80
kaya gri
champagner
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
alu metallic
beyaz
sand
tartufo
hazne derinliði 190 mm
kahve
antrasit
513 413
2.950
kaya gri
518 965
2.950
alu metallic
513 414
2.950
beyaz
513 408
2.950
jasmin
513 410
2.950
champagner
513 953
2.950
sand
513 409
2.950
tartufo
517 434
2.950
kahve
515 056
2.950
kahve
50 cm kabin ölçüsü
60 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
TM
TM
BLANCO SILGRANIT PuraDUR II Tezgahaltý Eviyeler
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Renk
Kod
BLANCO PYLOS-S
antrasit/krom
antrasit
515 782
3.150
kaya gri
518 968
3.150
alu metallic
515 773
3.150
beyaz
515 774
3.150
jasmin
515 775
3.150
champagner
515 776
3.150
sand
515 777
3.150
tartufo
517 437
3.150
kahve
515 779
3.150
512 984
antrasit
kaya gri
alu metallic
beyaz
jasmin
champagner
sand
tartufo
BLANCO SUBLINE 700-U Level
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
BLANCO LINEE-S
beyaz/krom
518 441
kahve
80 cm kabin ölçüsü
hazne derinliði 190 mm
antrasit
518 381
3.250
kaya gri
518 971
3.250
alu metallic
518 382
3.250
beyaz
518 384
3.250
jasmin
518 385
3.250
champagner
518 386
3.250
sand
518 387
3.250
tartufo
518 388
3.250
kahve
518 389
3.250
80 cm kabin ölçüsü
TM
BLANCO SUBLINE 700-U
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Paslanmaz çelik sepet
fiyata dahildir.
antrasit
kaya gri
alu metallic
beyaz
jasmin
champagner
sand
tartufo
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
kahve
hazne derinliði 200/140 mm
81
TM
TM
BLANCO SILGRANIT PuraDUR II Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO SUBLINE 340/160-U
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Renk
Kod
BLANCO ALTA-S
kompakt
tartufo/krom
antrasit
513 795
3.750
kaya gri
518 956
3.750
alu metallic
513 789
3.750
beyaz
513 790
3.750
jasmin
513 791
3.750
champagner
513 954
3.750
sand
513 792
3.750
tartufo
517 430
3.750
kahve
515 057
3.750
517 634
antrasit
kaya gri
SILGRANITTM TEZGAHALTI
jasmin
champagner
BLANCO SUBLINE 350/350-U
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
alu metallic
beyaz
sand
tartufo
BLANCO ALTA-S
kompakt
kahve/krom
515 334
antrasit
kaya gri
alu metallic
beyaz
jasmin
champagner
sand
tartufo
kahve
90x90/60 cm
kabin ölçüsü
hazne derinliði 190/130 mm
antrasit
516 295
3.950
kaya gri
518 959
3.950
alu metallic
516 286
3.950
beyaz
516 287
3.950
jasmin
516 288
3.950
champagner
516 289
3.950
sand
516 290
3.950
tartufo
517 432
3.950
kahve
516 292
3.950
80 cm kabin ölçüsü
kahve
hazne derinliði 200/200 mm
82
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
TM
TM
BLANCO SILGRANIT PuraDUR II Tezgahaltý Eviyeler
BLANCO SUBLINE 480/320-U
TM
TM
SILGRANIT PuraDUR II
Renk
Kod
BLANCO LINEE-S
alu metallic/krom
antrasit
519 474
4.990
kaya gri
519 475
4.990
alu metallic
519 476
4.990
beyaz
519 478
4.990
jasmin
519 479
4.990
champagner
519 480
4.990
sand
519 481
4.990
tartufo
519 482
4.990
kahve
519 483
4.990
518 439
antrasit
champagner
alu metallic
sand
90 cm kabin ölçüsü
beyaz
tartufo
kahve
hazne derinliði 200/200 mm
TM
jasmin
kaya gri
Liste Fiyatý
Önerilen Armatür
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
83
BLANCO STEELART
Armatürler, Sývý Sabunluklar, Sifon Kontrol Baþlýklarý
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
Tasarým Harikasý
84
BLANCO STEELART
Armatürler, Sývý Sabunluklar, Sifon Kontrol Baþlýklarý
BLANCO QUADRIS
BLANCO QUADRIS-S
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
514 603
2.800
fýrçalanmýþ p.çelik
514 605
6.150
krom
514 606
3.650
fýrçalanmýþ p.çelik
514 608
6.850
krom
517 588
700
fýrçalanmýþ p.çelik
517 590
1.350
krom
221 902
400
fýrçalanmýþ p.çelik
221 943
575
krom
515 397
2.950
fýrçalanmýþ p.çelik
515 907
5.290
krom
517 582
700
fýrçalanmýþ p.çelik
517 584
1.250
Sývý Sabunluk
BLANCO QUADRIS
Sifon Kontrol Baþlýðý
BLANCO QUADRIS
BLANCO KANTOS
Sývý Sabunluk
BLANCO KANTOS
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
85
BLANCO STEELART
Armatürler, Sývý Sabunluklar, Sifon Kontrol Baþlýklarý
BLANCO LEVOS-S
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
514 917
2.950
fýrçalanmýþ p.çelik
514 919
7.950
krom
517 585
850
fýrçalanmýþ p.çelik
517 587
1.490
krom
221 901
400
fýrçalanmýþ p.çelik
221 941
575
krom
517 594
1.700
fýrçalanmýþ p.çelik
517 596
3.800
krom
517 591
2.080
fýrçalanmýþ p.çelik
517 593
4.100
krom
517 667
700
fýrçalanmýþ p.çelik
515 992
1.250
krom
221 339
350
fýrçalanmýþ p.çelik
222 118
495
Sývý Sabunluk
BLANCO LEVOS
Sifon Kontrol Baþlýðý
BLANCO LEVOS
BLANCO LINEE
BLANCO LINEE-S
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
Sývý Sabunluk
BLANCO PIONA
Sývý Sabunluk
BLANCO ROUND
86
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO STEELART
Sifon Kontrol Setleri
Liste Fiyatý
Renk
Kod
BLANCO QUADRIS
sifon kontrol seti
krom
517 550
550
fýrçalanmýþ p.çelik
517 552
700
BLANCO LEVOS
sifon kontrol seti
krom
517 547
550
fýrçalanmýþ p.çelik
517 549
700
BLANCO ROUND
sifon kontrol seti
krom
517 544
325
fýrçalanmýþ p.çelik
517 546
450
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
87
BLANCO Armatürler
BLANCO ANTAS
BLANCO ANTAS-S
140°
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
BLANCO ACTIS
88
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
515 337
750
antrasit/krom
515 345
950
kaya gri/krom
518 796
950
alu metallic/krom
515 338
950
beyaz/krom
515 339
950
jasmin/krom
515 340
950
champagner/krom
515 341
950
sand/krom
515 342
950
tartufo/krom
517 639
950
kahve/krom
515 346
950
krom
515 348
950
antrasit/krom
515 356
1.150
kaya gri/krom
518 794
1.150
alu metallic/krom
515 349
1.150
beyaz/krom
515 350
1.150
jasmin/krom
515 351
1.150
champagner/krom
515 352
1.150
sand/krom
515 353
1.150
tartufo/krom
517 637
1.150
kahve/krom
515 357
1.150
krom
512 889
980
antrasit
512 911
1.350
kaya gri
518 816
1.350
alu metallic
512 895
1.350
beyaz
512 897
1.350
jasmin
512 899
1.350
champagner
513 985
1.350
sand
512 901
1.350
tartufo
517 632
1.350
kahve
517 941
1.350
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Armatürler
BLANCO ALTA
BLANCO ALTA -S Kompakt Vario
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
512 319
1.850
krom
518 407
2.175
antrasit/krom
515 333
3.250
kaya gri/krom
518 809
3.250
alu metallic/krom
515 326
3.250
beyaz/krom
515 327
3.250
jasmin/krom
515 328
3.250
champagner/krom
515 329
3.250
sand/krom
515 330
3.250
tartufo/krom
517 634
3.250
kahve/krom
515 334
3.250
krom
519 843
2.050
p. çelik görünüm
519 844
2.450
krom
517 597
3.350
p. çelik görünüm
517 598
3.950
200
128
BLANCO ALTA -S Kompakt
200
128
BLANCOCULINA-S Mini
h:420 mm
BLANCOCULINA-S
h:545 mm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
89
BLANCO Armatürler
BLANCO DARAS
BLANCO DARAS-S
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
BLANCO ELIPSO-S II
90
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
517 720
415
antrasit
517 721
590
kaya gri
518 793
590
alu metallic
517 722
590
beyaz
517 724
590
jasmin
517 725
590
champagner
517 726
590
sand
517 727
590
tartufo
517 730
590
kahve
517 729
590
krom
517 731
650
antrasit
517 732
850
kaya gri
518 792
850
alu metallic
517 733
850
beyaz
517 735
850
jasmin
517 736
850
champagner
517 737
850
sand
517 738
850
tartufo
517 741
850
kahve
517 740
850
krom
514 847
2.300
satin krom
514 849
2.850
p.çelik görünüm
514 850
3.000
antrasit
514 866
2.910
kaya gri
518 786
2.910
alu metallic
514 852
2.910
beyaz
514 854
2.910
jasmin
514 856
2.910
champagner
514 858
2.910
sand
514 860
2.910
tartufo
517 623
2.910
kahve
514 868
2.910
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Armatürler
BLANCO FONTAS
BLANCO FINESS
BLANCO FILO-S
BLANCO JETA
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
515 581
2.050
antrasit
518 503
2.650
kaya gri
518 808
2.650
alu metallic
518 504
2.650
beyaz
518 506
2.650
jasmin
518 507
2.650
champagner
518 508
2.650
sand
518 509
2.650
tartufo
518 512
2.650
kahve
518 513
2.650
krom
512 322
1.150
satin krom
512 323
1.350
p.çelik görünüm
517 179
1.750
krom
512 405
1.880
antrasit
519 728
950
kaya gri
519 736
950
alu metallic
519 729
950
beyaz
519 730
950
jasmin
champagner
519 731
519 732
950
950
sand
519 733
950
tartufo
519 734
950
kahve
519 735
950
91
BLANCO Armatürler
Liste Fiyatý
Renk
Kod
BLANCO LOMIS
paslanmaz çelik
518 718
1.525
BLANCO LOMIS-S
paslanmaz çelik
518 716
1.875
krom
514 019
1.250
p.çelik görünüm
514 021
2.200
paslanmaz çelik
517 183
2.900
antrasit
516 698
1.475
kaya gri
518 814
1.475
alu metallic
516 699
1.475
beyaz
516 702
1.475
jasmin
516 703
1.475
champagner
516 704
1.475
sand
516 705
1.475
tartufo
517 622
1.475
kahve
516 707
1.475
krom
512 402
1.475
satin krom
512 403
2.100
p.çelik görünüm
512 404
2.350
paslanmaz çelik
517 184
3.350
antrasit
516 688
1.650
kaya gri
518 813
1.650
alu metallic
516 689
1.650
beyaz
516 692
1.650
jasmin
516 693
1.650
champagner
516 694
1.650
sand
516 695
1.650
tartufo
517 621
1.650
kahve
516 697
1.650
BLANCO LINUS
140°
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
BLANCO LINUS-S
92
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Armatürler
Kod
krom
518 406
2.000
antrasit/krom
518 438
3.600
kaya gri/krom
518 804
3.600
alu metallic/krom
518 439
3.600
beyaz/krom
518 441
3.600
jasmin/krom
champagner/krom
518 442
518 443
3.600
3.600
sand/krom
518 444
3.600
tartufo/krom
518 446
3.600
kahve/krom
518 445
3.600
krom
519 414
650
krom
519 810
990
140°
BLANCO LINUS-S Vario
Liste Fiyatý
Renk
BLANCO LINEE-S
BLANCO MILA
BLANCO MILA-S
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
93
BLANCO Armatürler
BLANCO MIDA
BLANCOMERKUR-S
115°
Kod
krom
517 742
650
antrasit
519 415
750
kaya gri
519 424
750
alu metallic
519 416
750
beyaz
519 418
750
jasmin
champagner
519 419
519 420
750
750
sand
519 421
750
tartufo
519 422
750
kahve
519 423
750
krom
513 711
2.950
p.çelik görünüm
513 714
4.100
antrasit
513 724
3.550
kaya gri
518 785
3.550
alu metallic
513 716
3.550
beyaz
513 717
3.550
jasmin
champagner
513 718
513 723
3.550
3.550
sand
513 719
3.550
tartufo
517 620
3.550
kahve
514 930
3.550
krom
514 246
4.250
p.çelik görünüm
514 247
5.350
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
BLANCO MASTER-S Semi-Profi
Liste Fiyatý
Renk
h:490 mm
94
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Armatürler
BLANCOORION
Liste Fiyatý
Kod
krom
511 276
750
krom
512 985
1.700
p.çelik görünüm
512 989
2.150
antrasit/krom
512 960
1.450
kaya gri/krom
518 791
1.450
alu metallic/krom
512 944
1.450
beyaz/krom
512 946
1.450
jasmin/krom
512 948
1.450
champagner/krom
513 981
1.450
sand/krom
512 950
1.450
tartufo/krom
517 627
1.450
kahve/krom
514 936
1.450
krom
512 991
2.050
p.çelik görünüm
512 995
2.700
antrasit/krom
512 984
1.900
kaya gri/krom
518 790
1.900
alu metallic/krom
512 968
1.900
beyaz/krom
512 970
1.900
jasmin/krom
512 972
1.900
champagner/krom
513 982
1.900
sand/krom
512 974
1.900
tartufo/krom
517 628
1.900
kahve/krom
514 935
1.900
135°
Renk
BLANCO PYLOS
BLANCO PYLOS-S
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
95
BLANCO Armatürler
BLANCO TIVO
BLANCO TIVO-S
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
BLANCO TERA
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
517 599
1.250
antrasit/krom
517 600
1.425
kaya gri/krom
518 800
1.425
alu metallic/krom
517 601
1.425
beyaz/krom
517 603
1.425
jasmin/krom
champagner/krom
517 604
517 605
1.425
1.425
sand/krom
517 606
1.425
tartufo/krom
517 609
1.425
kahve/krom
517 608
1.425
krom
517 648
1.550
antrasit/krom
517 610
1.995
kaya gri/krom
518 798
1.995
alu metallic/krom
517 611
1.995
beyaz/krom
517 613
1.995
jasmin/krom
champagner/krom
517 614
517 615
1.995
1.995
sand/krom
517 616
1.995
tartufo/krom
517 619
1.995
kahve/krom
517 618
1.995
krom
512 597
1.200
p.çelik görünüm
512 599
1.650
pirinç görünüm
512 590
1.450
krom
paslanmaz çelik görünüm
96
pirinç görünüm
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO Armatürler
BLANCO TRADON
BLANCO VONDA
BLANCOWEGA
BLANCOWEGA-S
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
515 990
2.100
krom
518 434
1.650
paslanmaz çelik
518 435
2.850
krom
137 228
475
antrasit
511 113
925
kaya gri
518 806
925
alu metallic
511 880
925
beyaz
511 110
925
jasmin
511 116
925
champagner
513 995
925
sand
511 115
925
tartufo
517 641
925
kahve
514 950
925
krom
512 035
870
antrasit
512 047
1.250
kaya gri
518 805
1.250
alu metallic
512 038
1.250
beyaz
512 039
1.250
jasmin
512 041
1.250
champagner
513 996
1.250
sand
512 042
1.250
tartufo
517 642
1.250
kahve
514 949
1.250
97
BLANCO Armatürler
BLANCO YOVIS
BLANCO YOVIS-S
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
BLANCO ZENOS-S
98
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
518 290
1.850
krom
518 291
2.225
antrasit/krom
518 292
2.450
kaya gri/krom
518 807
2.450
alu metallic/krom
518 293
2.450
beyaz/krom
518 295
2.450
jasmin/krom
champagner/krom
518 296
518 297
2.450
2.450
sand/krom
518 298
2.450
tartufo/krom
518 300
2.450
kahve/krom
518 299
2.450
krom
517 815
1.850
p.çelik görünüm
517 818
2.350
antrasit/krom
517 819
2.300
kaya gri/krom
518 784
2.300
alu metallic/krom
517 820
2.300
beyaz/krom
517 822
2.300
jasmin/krom
champagner/krom
517 823
517 824
2.300
2.300
sand/krom
517 825
2.300
tartufo/krom
517 828
2.300
kahve/krom
517 827
2.300
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO
Pencere Önü Armatürler
99
BLANCO
Pencere Önü Armatürler
BLANCO ELOSCOPE-F II
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
516 672
3.600
krom
514 025
2.600
p.çelik görünüm
514 026
3.385
krom
514 023
2.950
p.çelik görünüm
514 024
3.880
krom
516 671
3.600
242
O45.5
29
max40
240-4
O58
152-412
max40
O52
360°
256-20
O28
360°
BLANCO LINUS-F
140°
BLANCO LINUS-S-F
BLANCO PERISCOPE-S-F II
245-17
O58
O45.5
48
max40
31.5
O52
152-386
max40
ARMATÜR
SIVI SABUNLUK
100
O28
360°
277-50
219
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO
Sývý Sabunluklar
BLANCO PIONA
Liste Fiyatý
Renk
Kod
krom
517 667
700
p.çelik görünüm
515 991
1.250
fýrçalanmýþ p.çelik
515 992
1.250
krom
512 593
575
p.çelik görünüm
512 594
840
krom
511 266
420
p.çelik görünüm
512 643
515
krom
510 769
225
krom
513 650
150
500 ml
BLANCO TORRE
300 ml
BLANCO TANGO
300 ml
BLANCO TIGA
250 ml
BLANCO CRATON
300 ml
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
101
ATIK SAKLAMA
SÝSTEMLERÝ
BLANCO
Atýk Saklama Sistemleri
102
BLANCO
Atýk Saklama Sistemleri
Liste Fiyatý
Kod
BLANCO BOTTON Pro 45 Manuel
517 467
400
26 l
13 l
13 l
45 cm
30
BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuel
517 469
500
39 l
13 l
13 l
13 l
60 cm
30
BLANCO BOTTON Pro 45 Otomatik
517 468
525
26 l
13 l
13 l
45 cm
30
BLANCO BOTTON Pro 60/3 Otomatik
517 470
625
39 l
13 l
13 l
30
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
13 l
60 cm
103
DAVLUMBAZLAR
BLANCO
Duvar Tipi Davlumbazlar
104
BLANCO
Duvar Tipi Davlumbazlar
BLANCO BLSC-FLAP
Liste Fiyatý
Renk
Kod
Siyah Cam 60 cm
420 830
1.850
Siyah Cam 90 cm
420 831
2.050
* 5 farklý emiþ güç ayarý 1’ yüksek (TURBO)
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* Temperli cam
* Uzaktan Kumandalý
* 2x50W halojen lamba
BLANCO BLCX-SLICE LED
Inox 60 cm
420 832
1.575
Inox 90 cm
420 833
1.750
* 5 farklý emiþ güç ayarý 1’ yüksek (TURBO)
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* Temperli cam
* 2x12W halojen spot aydýnlatma
* Siyah cam dekorlu üst ve alt panel
BLANCO BLX-BLUELINE
Inox 60 cm
410 287
1.125
Inox 90 cm
410 288
1.495
60 cm
90 cm
* 3 farklý emiþ güç ayarý
* 500m3/saat hava emiþ gücü
* 2x50W halojen lamba
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* 3x50W halojen lamba
BLANCO BLX-GLASS SCREEN
Inox 90 cm
410 325
2.200
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* 2x50W halojen lamba
* Siyah yada beyaz cam seçeneði
* Uzaktan kumandalý
* Dimmer aydýnlatma opsiyonel
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
105
DAVLUMBAZLAR
BLANCO
Ada Tipi Davlumbazlar
106
BLANCO
Ada Tipi Davlumbazlar
BLANCO BLX-BLUELINE ISLAND
Liste Fiyatý
Renk
Kod
Inox 90 cm
410 303
2.590
410 300
2.595
410 301
2.800
410 321
2.390
410 320
2.790
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* Temperli cam
* 2x50W halojen lamba
* Çift dijital ekran
BLANCO BLCX-FALCON ISLAND LCD
Inox 90 cm
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* Temperli cam
* 2x50W halojen lamba
* Dekoratif oval camlý
* Ayarlanabilir saat ve alarm
BLANCO BLX- PLATO GLASS ISLAND
Inox 90 cm
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* 4x12W halojen lamba
* Uzaktan kumandalý
BLANCO BLX-TOWER ISLAND
Inox 40 cm
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* 2x50W halojen lamba
* Dimmer aydýnlatma opsiyonel
* Opsiyonel uzaktan kumanda
BLANCO BLX-VORTEX ISLAND
Inox 40 cm
* 5 farklý emiþ güç ayarý
* 800m3/saat hava emiþ gücü
* 2x50W halojen lamba
* Dimmer aydýnlatma opsiyonel
* Opsiyonel uzaktan kumanda
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
107
BLANCO YEDEK PARÇALAR / TEMÝZLÝK VE BAKIM ÜRÜNLERÝ
Liste Fiyatý
Renk
Kod
P.Çelik
137 001
400
P.Çelik
137 164
40
1x3 1/2” Gider-ithal sifon Beyaz
410 994
130
1x3 1/2” Kumandalý gider-ithal Beyaz
410 995
220
2x3 1/2” Gider-ithal Beyaz
410 996
240
2x3 1/2” Kumandalý gider-ithal Beyaz
410 997
380
Beyaz 1x1 1/2” 2x3 1/2” Kumandalý gider-ithal Beyaz
410 998
420
P.Çelik
410 700
20
Çelik Klips 4’lü paket
P.Çelik
410 721
6
Çelik Klips 6’lý paket
P.Çelik
410 722
8
Çelik Klips 8’li paket
P.Çelik
410 723
11
Çelik Klips 14’lü paket
P.Çelik
410 724
18
P.Çelik
517 666
85
410 880
18
410 993
56
Delik açma aparatý
Batarya tapasý çelik
Paslanmaz çelik eviyeler için
Sifon gideri
Local su gideri
Koku önleyici, tüm eviyeler için
Eviye klipsleri
Outlet cover CapFlow
Inox Temizlik Kremi
50 gr
Temizlik Spreyi
108
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
BLANCO KARBON VE ALÝMÝNYUM FÝLTRELER
Renk
Liste Fiyatý
410 771
40
BLX VORTEX ISLAND - BLX TOWER ISLAND
410 784
105
BLUELINE 60 - BLUELINE ISLAND
Aliminyum 410 751
60
BLUELINE 90
Aliminyum 410 752
60
BLX FOLCON ISLAND LCD
Aliminyum 410 761
60
BLX PLATO GLASS ISLAND
Aliminyum 410 789
70
BLX GLASS SCREEN 90
Aliminyum 410 790
70
BLX VORTEX ISLAND - BLX TOWER ISLAND
Aliminyum 410 794
70
BLX SERÝSÝ
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satýþ Fiyatlarýdýr.
Plastik
Kod
109
Download

60 cm kabin ölçüsü