17 /12/2014
ÜNİTESİ
: Satınalma Müdürlüğü
SAYI
: 2014/29542
KONU
: TFF Riva Tesisleri Bakım Malzemesi Alım İşi
SON BAŞVURU TARİHİ : 24 Aralık 2014 Çarşamba günü Saat 15.00
Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü, Çayağzı Mevkii adresinde
bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki çim ve peyzaj alanlarının
bakımında kullanmak amacıyla malzeme alımı için ihale gerçekleştirilecektir.
İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No 45 Kat.2
adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne 24 Aralık 2014 Çarşamba
günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi [email protected] mail adresinden veya 0212 362 22 41 no’lu telefondan alınabilir.
Tüm malzemeler için, ürün, işçilik, nakliye ve montaj dahil ve listenin tamamı için teklif verilecektir
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d.Referans dosyası,
TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işi vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını
saklı tutar.
ÇİM ALANDA KULLANILACAK GÜBRE 1 YILLIK
Sportmaster
2.420 kg
BİTKİLER VE ÇİM ALAN İÇİN KULLANILACAK İNSEKTİSİT VE FUNGUSİTLER
ÇİM ALANDA KULLANILACAK FUNGİSİTLER
BLUEMAGİC(1LT)
97 LT
DURSBAN 4 (500 ML)
8 ADET
FOLİCUR(400 GR)
5 ADET
POMARSOL(400 GR)
5 ADET
CAPTAN (400GR)
10 ADET
PROPACURN(250 ML)
40 ADET
SALYANGOSİT(500 GR)
10 ADET
METADEX
25 ADET
ANTROCOL(400 GR)
13 ADET
SPORLİHGT(1 LT)
5 LT
TEBUCUR(600 GR)
4 ADET
PROTECT FORTET(400 GR)
10 ADET
TERMİNUS(2500 ML)
40 ADET
HUMİK ASİT
180 LT
BİTKİLER İÇİN KULLANILACAK OLAN İNSEKTİSİT VE FUNGUSİTLER
MAVİ BAKIR(500 GR)
10 ADET
ADMİRAL(250 ML)
12 ADET
KOBUZ(TOPAS-500 ML)
6 ADET
KRAL(İMPERATOR-1LT)
2 LT
ANTROCOL(400 GR)
8 ADET
ALİETTE
3 ADET
ROVRAL
2 KG
SEQUESTRENE
32 KG
DİPTEREX
2 KG
RUBİGAN
2 KG
BASUDİN
4 LT
QUADRİS
3 LT
CUPRAVİT
5 KG
METADEX
10 ADET
ARVİLMEC(250 ML)
8 ADET
HEXORUN(250 ML)
16 ADET
CARBENİL (1 LT)
2 LİTRE
VANTEX(250 ML)
4 ADET
MOVENTO(250 ML)
4 ADET
1.GÜBRE (Toplam =9000 kg-yıllık)
26.05.11……………………………………………………..1000 kg
22.05.11……………………………………………………..1200 kg
17.07.16………………………………………………………1000 kg
16.08.16………………………………………………………1200 kg
06.05.10………………………………………………………1200 kg
13.05.20………………………………………………………1000 kg
12.00.12………………………………………………………1200 kg
18.06.18………………………………………………………1200 kg
TOHUM (Toplam = 5000 kg-yıllık)
*Fito sport karışımı……………………5000 kg
%30 Lolium perene Rinovo
%20 Loium perene ringles
%20 Lolium perene sun
%20 Poa pratensis rugby II
%10 Poa pratensis nuglade
İLAÇ-yıllık
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Confidor SL200……………………..40 lt
Flint ……………………………………..10 kg
Cebir…………………………………….200 lt
Quadris………………………………..50 lt
Mankozeb………………………….. 120 kg
Previcur energy…………………...60 lt
Tachigaren…………………………….75 lt
Bravo…………………………………….75 lt
Sumitop………………………………..60 kg
Duett…………………………………….20 lt
Signu…………………………………… 40 kg
Eagle super…………………………10 lt
Corvett………………………………..10 lt
KUM-Yıllık: 0-3 dere kumu………………………………………..200 ton
Download

TFF Riva Tesisleri Bakım Malzemesi Alım İ