BAHAR 2014 – 21.03.2014
GM 210 - AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
PROBLEM SETİ 1
(1, 2, ve 4 nolu sorular için son teslim tarihi 28.03.2014)
1. a) 76 mm Hg atmosferik basıncını atm ve Pascal olarak ifade ediniz.
b) 60 kPa mutlak basıncı gösterge basıncı olarak ifade ediniz.
2. Şekildeki tank üzerindeki basınç göstergesi 34.5 kPa göstermektedir. Su sütununun
yüksekliğini (h) m, tankın tabanına etki eden gösterge basıncını (Pa), ve tankın içerisindeki
havanın mutlak basıncını bulunuz.
3. Bir U-manometre şekildeki gibi tanka monte ediliyor. Tankın içerisindeki havanın basıncı
3.45 kPa’dır. Yağın özgül ağırlığı 8.5 kN/m³ olarak verilmektedir. A noktasındaki basınç
13.8 kPa olduğuna göre, yağın A noktasına kadar olan derinliğini (z) ve manometredeki
sıvı sütununun yüksekliğini hesaplayınız.
4. Şekildeki ters çevrilmiş U-manometre içerisinde yağ (SG = 0.9) ve su bulunmaktadır. PAPB = -5 kPa ise h değerini hesaplayınız.
5. Şekildeki civalı manometre iki boru hattı arasındaki basınç farkını ölçmek için kullanılıyor.
A borusu içerisinde benzin (özgül ağırlık = 8.33 kN/m³), B borusu içerisinde ise mineral
yağ (özgül ağırlık = 8.96 kN/m³) akıyor. Şekilde görüldüğü gibi mineral yağ içerisinde bir
hava paketi (air bubble) oluşuyor. A noktasındaki basınç 105.5 kPa ise B noktasındaki
basıncı (kPa) bulunuz.
Download

Problem seti 1