DOSYA I DCS I RÖPORTAJ
88
S.T. PROSES OTOMASYONU NİSAN 2014
DOSYA I DCS I RÖPORTAJ
ST
DOSYA
ÖZEL II Asos
DCS
IMekatronİk
Wİnmatİon
Genel Müdürü Yaşar K. Haberveren
PLC esnekliğinde
bir DCS sistemi
sunuyoruz
Serkan Kıraç
Üst segment DCS çözümlerinde yüksek maliyetlerle
karşılaşan tesislerin bu sebeple PLC’lere
yöneldiklerini dile getiren Winmation Elektrik
Genel Müdürü Yaşar Kerem Haberveren, Proses
uygulamaları için PLC esnekliğinde DCS çözümleri
sunarak orta segmentte bu ikilemi ortadan
kaldırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
H
ızlı çevrim süresi, standart
olarak sunulan kütüphanesi, 5 farklı programlama
dili, bakım sürelerini minimuma indiren cross referansları gibi birçok artı sunan DCS çözümü sunan Winmation, Çin merkezli
olarak 2009 yılında kuruldu. Yakın coğrafyada oldukça ilgi gören marka elde ettiği başarı ile 2013 yılında Türkiye’de de
faaliyet gösterme kararı aldı. MS Office
alt yapısı ile çalışabilme, Historian, Batch
(Reçeteleme), Alarmlarının ve Trendlerin kolay düzenlenmesi gibi kolaylıklarla basit bir software çözümü sunabildiklerini söyleyen Yaşar K. Haberveren ile
Winmation’un önümüzdeki dönem Türkiye planları üzerine konuştuk.
Winmation kuruluş fikri nasıl oluştu?
DCS çözümlerinde sağladığınız avantajlar neler?
Winmation 2009 yılında ilk olarak Çin’de
faaliyetlerine başlamış bir firma. Lokal
DCS üreticileri ile rekabet etmek için kurulan firma Çin’de elde ettiği başarı ile
dünyanın başka ülkelerinde de faaliyetlerine başladı. Amerika ve sonrasında Türkiye merkez olarak seçildi. Türkiye ve yakın coğrafyayı kapsayan bir yapı oluşturuldu burada. Bu da Türkiye’nin kuruluş
tarafından kabul edilen coğrafi önemini
kullanarak Türkiye ve Türkiye’den komşu ülkelere orta segment DCS çözümle-
ri sunan bir marka oldu Winmation. Üst
segmentteki DCS çözümlerinde genelde yaşanan sorun; çözümlerin pahalı olması. Hem kurulum hem işletme maliyeti
olarak bu tip sistemlerin işletmelere sıkıntı yaratması söz konusu. Orta segmentteki
bu çözümümüzle bu sistemleri daha kolay
daha basit bir hale getirdik. Tek bir software ile birçok çözüm sunabilmesi sayesinde PLC ve DCS arasındaki ikilemi de
bu sayede ortadan kaldırmak amacındaydık aslında. Sistemlerimizde hem DCS’in
kabiliyetlerini sunarken, PLC’nin esnekliğini de sağlıyor. Türkiye’de 2013 yılında kuruldu Winmation ve faaliyetlerine
de yeni yılla birlikte başladı. 2009 yılında
Çin’de faaliyetlerine başlayan firma buradaki stratejisini değiştirerek yakın coğrafyalara hizmet vermeye başladı. Ürün satışından ziyade proje yapmak için kuruldu
firma ve orada pano atölyesi de dahil olmak üzere anahtar teslim çözümler sunmuşlardı. Daha çok kimya, ilaç ve gıda
sektörlerinde faaliyetlerine başladı. Çin
büyük bir Pazar ve bu pazardan da ciddi
bir pay elde edilmiş. Amerika sadece malzeme tedariki yapar durumda. Türkiye’de
de partnerlerimiz ile beraber sektör ayrımı yapıp, uzman oldukları sektörlerde
malzeme temini, beraber proje sorumluluğu ve komple mühendisliğin tarafımızca yapılması şeklinde faaliyet göstereceğiz. Partnerlerle malzeme temininden öte
bir ilişki kurmayı hedefliyoruz.
S.T. PROSES OTOMASYONU NİSAN 2014
89
PANAROMA
DOSYAI I DCS
DCS I RÖPORTAJ
DOSYA
I Wİnmatİon
araştırmalar da var bu konuda. Bu araştırmaları inceledik. Bu araştırmalar sonucunda da ciddi bir Pazar potansiyeli fark ettik. Türkiye, yakın coğrafyaya
hâkimliği açısından da burada önemli bir
değer bizim için.
Marka standart çözümler mi sunuyor
daha çok? Özel prosesler için özel çözümler geliştirilebiliyor mu?
Çin’de yaklaşık 70 kişinin çalıştığı bir
Ar-Ge bölümü var Winmation bünyesinde. Hem software hem ürün konusunda orta segment pazarının ihtiyaç duyduğu ürünleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.
Burada mümkün olduğunca optimum çözümler sunmayı amaçlıyoruz.
Pazarın orta segment çözümlerine ihtiyacı var değil mi?
Hem dünyada hem Türkiye’de kesinlikle buna ihtiyacı var. Su, kimya ve gıda
sektörlerinde şu an hali hazırda sunulan
DCS çözümleri çok pahalı geliyor. Fakat
DCS sistemlerin fonksiyonlarına da ihtiyaç duyuluyor. Sisteme kolaylıkla müdahale etmek, sistem çalışırken program
değiştirmek gibi ihtiyaçlar genel anlamda DCS’in sunduğu çözümlere de ihtiyaç
duyuluyor aslında. Maliyetlerden dolayı mevcut PLC çözümleri ile bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Bizim amacımız aslında bu mecburiyeti ortadan kaldırmak.
Öncesinde bir pazar araştırması yapma şansınız oldu mu? Türkiye endüstrisinde DCS kullanım oranları nedir?
Uluslararası kuruluşların yaptığı bazı
Winmation ürünlerinin özellikleri
nelerdir?
Bir DCS’ten ihtiyaç duyduğunuz her çözümü sunabiliyor size. Öncelikle redundant CPU ve redundant I/O çözümleri sunuyoruz yedekli çalışma konusunda. Üzerindeki Ethernet portları sayesinde birçok haberleşme sistemiyle haberleşme şansı veriyor. Direkt olarak CPU üzerine takılan profibus kartlarıyla da maliyetleri daha da uygun hale getiriyor. I/O
ve terminal blok yapısı ile çalışan bir mimarisi var. I/O’muz yeni bir ürün olmasına rağmen tüm dünyada Red dot tasarım
ödülüne hak kazanmış bir tasarım. Dolayısı ile tasarımda da bir farklılık yarattığımızı düşünüyoruz. Binlerce I/O’yu bir
CPU’ya bağlayabiliyorsunuz. 25 IO’dan
25000 IO’ya kadar farklı sistemler kuralabilen esnek bir yapısı var. 5 farklı dilde
programlama yapma şansınız var. Fonksiyon blokları diğer rakiplerimizden ayrıştığımız bir diğer nokta. Liste ve ladder
diagram tarzı verileri de sağlayabiliyoruz bu yapıyla. Ethernet yanında Modbus
ve TCP/IP sistemini de kullanabiliyoruz.
Hard ve Foundation Fieldbus haberleşme
protokollerini de sistem destekliyor. Tek
bir software’imiz var. Bu software tek bir
cd ile size ulaşıyor ve yüklenmesi 10 dakika gibi kısa bir süre alıyor. Bunu bilgisayarınıza yükleyip çalışmalarınıza başlayabiliyorsunuz. Çift monitörle çalışma
şansı, alarmları, grafik displayleri gibi
birçok özellikleri içeriyor yine bu yapı.
Genel olarak kimya, su, gıda, ilaç gibi
sektörler bizim ilk etapta Türkiye’de üzerinde duracağımız sektörler olacaktır.
Enerji sektörü Türkiye’nin en gözde sektörlerinden şu anda. Enerjiye ek olarak, su
sektörü ve ulaşım sektörleri çok fazla yatırım yapılan ve günümüzde hızla gelişme
gösteren sektörler.
Çevrim Süresi: Winmation, hızlı çevrim
süresini sağlayan (5ms)bir DCS^tir. Sıradan DCSlerde 100 ms’den aşağıda olamayan bu süre Winmation’da PLC’lerle
yarışabilecek derece hızlıdır.
Standart Kütüphane: Winmation’da
çok geniş bir standart kütüphane mevcut-
90
S.T. PROSES OTOMASYONU NİSAN 2014
DOSYA I DCS I RÖPORTAJ
tur. Sıradan DCSlerde en fazla 100 farklı fonksiyon blok ve faceplate varken bu
sayı Winmation’da 200 adettir.
PLC esnekliği: Standart DCSlerin birçoğunda sadece FBD ve SFC ile programlama yapılabiliyorken, Winmation DCS’te
bunlarla birlikte 5 farklı dilde (FBD, IL,
LD, SFC, ST) IEC 61131-3’e uygun olarak programlama yapılabilir. Böylece
özellikle programcıların istediği PLC esnekliği DCS’le birleştirilmiş oluyor.
daha kısa sürede kurulur ve server’a gerek duymaz.
Yazılım: Winmation’da tek bir mühendislik programı kullanılır. Programlama, HMI
grafiklerini düzenleme, diagnostic bilgilerinin alınması, konfigürasyon, operatör
kontrolü, vs. bu program üzerinden yapılır.
Bundan dolayı hem operatör hem de mühendislik eğitimleri daha kısa süre alır.
OPC: Winmation kontrol sistemi ihtiya-
ca göre OPC client veya server olarak kolayca standardize edilip diğer HMI veya
PLC’lere entegre edilebilir.
I/O esnekliği: 25 I/O’dan 25.000 I/O’ya
kadar her sistemde tek bir proje olarak
kullanılabilir.
Esnek Fieldbus özellikleri: ModBus,
Profibus DP ve kablolu, kablosuz veya
fiber optik ile FF High Speed Ethernet
(HSE) haberleşmelerini destekler.
Tek dosyada database: Winmation çok
güçlü bir database altyapısına sahiptir.
Tek bir proje dosyası ile hem operatör ekranları, hem fonksiyon blokları ve programlar, hem de saha cihazlarının parametreleri yedeklenebilir, upgrade edilebilir veya değiştirilebilir.
Cross referans: Winmation kontrol sisteminde gelişmiş cross referans özelliği mevcuttur. İstediğiniz değişkenin veya
tag’in hem programlarda hem de grafik
ekranlarda nerede kullanıldığını anında
ve kolayca bulabilirsiniz. Bu sayede bakım çalışmaları çok daha kısa sürede tamamlanabilir.
Minimum mühendislik: Winmation yazılımları, günümüz şartlarındaki herhangi
bir bilgisayara tek bir CD’den 10 dk’dan
S.T. PROSES OTOMASYONU NİSAN 2014
91
PANAROMA
DOSYAI I DCS
DCS I RÖPORTAJ
DOSYA
I Wİnmatİon
kablolamayı ve pano işçiliklerini minimuma indiriyoruz. Kısacası Winmation kontrol sistemleri Proses uygulamaları için PLC
esnekliğinde dizayn edilmiş bir DCS’tir.
Sistemin kurulumu aşamasında mühendislik hizmetlerini nasıl yürütüyorsunuz?
Bu konuda kendi bünyemizde bir ekibimiz var.. Belirlediğimiz sektörlerde bizzat, diğer sektörlerde de partnerler vasıtasıyla anahtar teslim çözümler sunmaya çalışacağız. Anahtar teslim hizmetlerimizde, işin mühendisliği, ürünlerin panolaması, gerekirse saha kablolaması ve
montajı da dahil olmak üzere bir sistem
oluşturacağız. Pazarın yine bu tür firmalara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu
aşamada Türkiye için ciddi bir alternatif
haline gelmeyi planlıyoruz.
ONLINE değişiklik imkânı: Winmation
DCS’te, sistemi konfigürasyon moduna almadan ONLINE olarak istediğiniz değişikliği tesisi durdurmadan yapabilirsiniz.
CPU haberleşmesi: Winmation’da, bir
projede kullanılan herbir kontrolör birbiriyle direk olarak haberleşebilir, bunun
için herhangi bir programa veya ilave bir
yazılıma gerek yoktur.
Faceplate: Winmation’da ön mühendisliği
yapılmış faceplate ve fonksiyon bloklar sayesinde insan hataları minimuma indirilmiştir.
Operatör Ekranları: Operatör ekranlarında alarmlar, trend, raporlama bilgileri
standarttır.
Panolama: Kullandığımız I/O modülleri ve terminal üniteleri sayesinde pano içi
Operatörün eğitimi konusunda ne tür
çalışmalarınız olacak?
Her projenin tamamlanmasından sonra
müşterilerimize ve operatörlere gerekli
eğitimleri verip gerekli dokümanları sunuyoruz. Kullanıcı dostu bir yapı olduğu
için uygulamaları gerçekleştirmek oldukça basit. Bu eğitimleri hızlıca personele
verebiliyoruz. Aldığımız geri dönüşlere
göre de sistem kullanımının oldukça kolay olarak tanımlandığını görüyoruz.
Software avantajları nelerdir Winmation ürünlerinin?
Ms Office grubunun alt yapısını kullanıyoruz. Excel’deki verileri software’e aktarma şansı veriyoruz. Historian, Batch
(Reçeteleme), Alarmlarının ve Trend lerin oluşturulması konusunda kolaylıklar sağlıyoruz. Bunun yanında diğer OPC
altyapıları ile kolaylıkla çalışabilecek bir
software sistemi sunmuş oluyoruz.
Satış sonrasında gördüğünüz müşteri
sorunları nelerdir sektörde?
Yapılan bakım anlaşmalarının işlevselliğini devam ettirdiğini pek düşünmüyorum
Türkiye’de. Çünkü bu çalışmalar tesis ziyaretlerinin ötesine pek geçmiyor aslında.
Burada önemli olan birebir sistemin işlevselliği ile ilgili olarak ve yeni çalışanların
eğitimleri konularına dikkat edilmesi gerekiyor. Kısa süreli eğitimler sunarak ya da
fabrikalardaki gelişmelere bu yapının nasıl adapte edileceğini sorgulayarak kullanılan üründen nasıl maksimum verim alınacağını anlatarak bu hizmetlerin verimli
hale getirilmesi gerekiyor.
92
S.T. PROSES OTOMASYONU NİSAN 2014
Download

dosya ı dcs ı röportaj