nöron
Videokernel Plaka Tanıma Sistemi
Site Versiyonu
Videokernel Plaka Tanıma Sistemi Nöron Teknoloji nin ürettiği ve geliştirdiği ürün
ve yazılım grubundan oluşmaktadır. Yazılım ara yüzü tamamen Türkçe ve kolay
kullanıma sahiptir. Site ve özel otoparklarda %98 ve üzeri bir başarı
sergilemektedir. Tüm Latin harfli kare veya dikdörtgen plakaları Videokernel
Plaka Tanıma Sistemi başarılı bir şekilde okur.
Sitelerde araç giriş-çıkış noktalarının kontrol altına alınmasında, misafir araçların
kontrollü ve kayıt dahilinde olmasın da ve kayıtlı olana araçların bekleme
yapmadan geçiş yapmasın da etkin bir rol oynar. Sisteme kayıtsız olan araçların
site içerisine girişi ancak kontrollü bir şekilde izin verilir (misafir araç geçişi).
Araçlara geçici ya da sürekli izinler verilebilmekte veya yetki sınırlandırılması,
yasaklama yapılabilmektedir. Site içerisinde araç park yerinin sınırlı sayıda olması (site sakinlerinin birden fazla aracı
olması ve site sakininin yalnız 1 veya 2 park alanına sahip olması) durumunda istenir ise site sakininin site içerisine
girmesi gereken araç sayısı sınırlandırılabilir. Otopark alanı veya herhangi bir aracın gün ve saat sınırlandırması yapılabilir.
Site içerisine giren araçların tamamı kayıt altına alınarak geriye dönük plaka, tarih, saat, geçiş bölgesi, kullanıcı adı,
daire ve blok numarası ve araç fotoğrafı ile minimum 1 yıllık arşivleme yapılabilmektedir. İstenirse bu arşivler farklı bir
yere(CD, Harici depolama ünitesi, USB bellek) yedeklenebilir. Geriye dönük
bilgiler saat, tarih, plaka, Abone ismi, daire-blok ve geçiş bölgelerine göre
filtreler yapılarak raporlama yapılabilmektedir.Opsiyonel olarak ETS (Eşgal
Tanıma Sistemi) entegrasyonu yapılabilir. 2. kamera kullanılarak geçiş yapan
aracın geniş açılı resmi çekilebilir. Araç içerisindekiler belirlenebilir.
Videokernel Plaka Tanıma Sistemi Avantajları
Kart, kumanda veya sticker gibi ürünler kullanılmasına gerek duyulmaz.
Bu sayede sürekli bir maliyet yaratmaz.
Ağ bağlantısı(yerel veya internet) ile istediğiniz bilgisayardan rahatlıkla
erişebilir ve raporlamaları görebilirsiniz.
Otopark içerisinde otopark oluşturmanız durumunda hangi araçların
hangi otopark için yetkili olduklarını tanımlayabilirsiniz.
Hangi aracın hangi gün ve hangi saat aralıklarında girmesini istiyorsanız
Sınırlandırma yapabilirsiniz. Her site sakini için içeride bekletebileceği
araç miktarını belirleyebilirsiniz. Böylelikle otopark alanlarınız rahatlamış
olacaktır.
Geçişlerin tamamı kayıt altına alınır. Bu sayede güvenlik üst düzeye çıkartılır.
Geçiş yapan araçlar, geçiş anındaki resimleri ile beraber kaydedilir.
Yasaklama yapılabilir. Bu durumda girmesini istemediğiniz araçlar
yasaklayarak geçiş yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Anlık otopark doluluk oranına, anlık kullanıcı bilgilerine, araç bilgilerine
bakabilirsiniz.
Otopark alanını kapasite sayısı kadar sınırlayabilirsiniz. Bu sayede kapasite
miktarında kayıtlı veya misafir araç girişi engellenir.
VideoKernel
image processing
www.noronteknoloji.com / www.noron.com.tr
0216 595 02 00 / [email protected]
Download

pdf indir! - Plaka Tanıma Sistemleri