ÜRÜN BĠLGĠ RAPORU
Düzenlenme Tarihi :
ÜRÜN ĠSMĠ
KNC®HamTuz
ÜRETĠM YERĠ
TUZ GÖLÜ Şereflikoçhisar (Ankara/Turkey)
ÜRETĠM ġEKLĠ
Solar evaporasyon metodu ile doğal kristal formunda üretim
17.02.2014
KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL BĠLGĠ ( DATA OF LITERATURE )
GÖRÜNÜM
KĠMYASAL ĠSMĠ
FORMUL BĠÇĠMĠ
MOLEKÜL AĞIRLIĞI
58.45 g/mole
YOĞUNLUK
1.2 g/cm3
SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK(20°C)360 g/l
Beyaz Kristaller halinde
Sodyum Klorür
NaCI
CAS NUMBER
EINECS NUMBER
7647-14-5 (*1)
231-598-3 (*2)
Ürünlerimizde müşterinin isteği tutarında koruyucu madde olarak e535(Sodium ferrocyanide)(*3) ve
KATKI MADDELER KIO3(Potasyum İodat) 25-45 mg/kg kullanılmaktadır.
KĠMYASAL ANALĠZ BĠLGĠSĠ
Bulunan
Değer
Aralıklar
%Nem Miktarı 110°C
3.2
4.5
%Suda Çözünemeyen Madde
0,2
0,5
%Asitte Çözünemeyen Madde
<0.01
≤0.03
pH ( 100g/I)
7.5
7.0/8.0
%Ca(Kalsiyum)
0.23
0.30
%Mg(Magnezyum)
0.25
0.30
%SO4(Sülfat)
0.8
1.0
%K(Potasyum)
0.02
0.05
%Sodyum Klorür Oranı
97.3
97.5/98.0
Analiz Adı
Analiz Yöntemi
ISO 2483-1973 "Determination of the loss mass at 110°C"
ISO 2479-1972 "Determination of matter ins oluble in water or in acid and preparation
of principal solution for the other determination."
Potentiometry the determination must be performs within 30 minutes fromthe
preparation of the solution.
ISO 2482-1973 "Determination of Calcium and magnesium content - EDTA
complexometric methods."
ISO 2482-1973 "Determination of sulphate content - Barium Sulphate gravimetric
method."
Determination of Potassium content by Atomic Absorption Flame Emission
Spectrophotometer
CX STAN 150-1985, Rev.1-1997 Amed. 1-1999,Amed. 2-2001. (indirect calculation)
"This method allows the calculation of sodium chloride content on the basis of thr
result of the detemination of sulphate , calcium and magnesium , potassium,matter
insoluble in water and loss on drying."
FĠZĠKSEL ANALĠZ RAPORU
YOĞUNLUK
g/cm3
RENK
GÖRÜNÜM
BOYUT
1,20
Beyaz
Beyaz akışkan granül yapıda
mm
0-12
BU SAYFADA YER ALAN DEĞERLER ÜRETĠCĠNĠN BĠLGĠSĠ DAHĠLĠNDE DEĞĠġĠKLĠK GÖSTEREBĠLĠR. ANALĠZLER KOYUNCU KALDIRIM TUZ ĠġLETMESĠ ARGE
LABORATUARINDA YAPILMIġTIR.
1-Chemical Abstracts Service Registry Number.
2-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
3-Analytical Method: Determination of water soluble Hexacyanoferrate(II) - Prussian blue photometric method. ESPA/CN-111-1996.
KOYUNCU KALDIRIM TUZ İŞLETMESİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
TEL : +90.312.687 17 69
FAX : +90.312.687 09 01
www.kaldirimtuzlasi.com
Download

KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL BĠLGĠ ( DATA OF LITERATURE