ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
Sayı
:
Konu :
18.12.2014
24593
Masaüstü Bilgisayar Alımı
Sayın Üyemiz,
Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı
alımı yapılacaktır.
Tekliflerinizin en geç 24.12.2014 Çarşamba mesai bitimine kadar odamız Evrak Kayıt
birimine teslim edilmesi rica olunur.
Saygılarımla,
Ali VAROL
Genel Sekreter
Not: Fiyat tekliflerinizin içinde bulunduğu zarfın üzeri zarf kapatıldıktan sonra firma kaşesi ile
mühürlenerek imzalanmış olması gerekmektedir. Zarfın üzerine ihale konusu yazılmalıdır.
1
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
TEKLİF MEKTUBU
SATIN ALINACAK MALZELEME
MALZEMENİN ADI
SIRA NO
MİKTARI
Masaüstü Bilgisayar
HP K3R93ES PeoDesk 400MT i5-4590 4G 500 G
W7/8 PRO
5 Adet
2
Microsoft Office Std 2013 OLP NL Gov
5 Adet
3
Windows Small Business Server Premium CAL Suite2008 OLP NL Gov
5 Adet
1
BİRİM FİYATI (TL)
(KDV HARİÇ)
TUTARI (TL)
(KDV HARİÇ)
TOPLAM
KDV Hariçtir.
Tarih : .../.../2014
Adres
: ...........................................................................................
...........................................................................................
İlgili Kişi
: ............................................................................................
Telefon
: .............................................................................................
Faks
: .............................................................................................
E-Posta
: ......................................... @................................................
Teklif mektubuna ekli 10 maddeden oluşan şartnameyi ve işbu teklif mektubunu aynen kabul ve
taahhüt ediyorum.
FİRMA/KAŞE/İMZA
Ad Soyad (İmzalayan Kişi)
2
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartnamede ;
1.
Eskişehir Ticaret Odası, İDARE,
2.
Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ,
3.
İDARE tarafından işin kendisinde kaldığı tebliğ edilen İSTEKLİ ise YÜKLENİCİ,
4.
Bilgi sistemleri teknolojilerini oluşturacak donanım, yazılım, sistem, iletişim, işletim ve çevre
birimleri ile bunlar için sağlanacak hizmetler ÜRÜN ve HİZMETLER, olarak anılacaktır.
Madde 1. Kapsam
Bu şartnamenin amacı, Eskişehir Ticaret Odası’na alınacak Masaüstü Bilgisayar özelliklerini belirlemektir.
Madde 2. Teklif Mektubunun Verilmesi
Teklif Mektubunda ;
2.1.
Şartnamenin okunup kabul edilmesi,
2.2.
İrtibat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bilgilerinin verilmesi,
2.3.
Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
2.4. Tekliflerin geçerlilik süresinin belirtilmesi, gerekmektedir.
2.5. Bu ihalenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
Madde 3. İhalenin Sonuçlanması
Bildirimler, İSTEKLİ tarafından ihale sonuçlandıktan sonra www.etonet.org.tr adresinden yapılır. Verilecek
teklifler ve teklif sonrasında yapılacak sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya
aittir.
3
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
Madde 4. Şartnamede Değişiklik Yapılması
Şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak
bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir.
Madde 5. Satınalmanın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
5.1. İSTEKLİNİN gerekli gördüğü veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi
mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde veya herhangi bir başka nedenle
satın alma saatinden önce satın alma işi iptal edilebilir.
5.2 Satın alma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
5.3. Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
5.4. Satın almanın iptali yüklenicilere sms ortamında ve www.etonet.org.tr adresinden bildirilir.
Madde 6. Teslim Süresi ve Yeri
6.1. Teslimatın İSTEKLİ tarafından belirtilen yere ulaştırılması YÜKLENİCİYE aittir.
6.2. Gecikmenin, İDARECE sebebiyet verdiği hallerden veya mücbir* sebeplerden kaynaklanması
durumunda gecikilen süre kadar teslim süresi uzatılır.
(* Mücbir sebepler ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari
makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzeri vasıtası ile
yerine getirilememekteyse ortada mücbir sebebin varlığı kabul edilecektir.)
6.3. Ürün ve hizmetlerin kurulum/teslim yeri Eskişehir Ticaret Odası yerleşkesidir.
4
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
Madde 7. Teknik Özellikler
7.1 Masaüstü Bilgisayar HP K3R93ES PeoDesk 400MT i5-4590 4G 500 G W7/8 PRO Marka ve Model
olmalıdır.
Model: ProDesk 400 G1 MT i5-4590 4GB 500GB W7/W8PRO
Ürün kodu: K3R93ES
İşlemci türü: Intel® i5-4590 (3,3 GHz /Max. 3.7 GHz, 6 MB cache, 4 çekirdekli)
Yüklü işletim sistemi: Windows 7 Pro 64 Bit / Windows 8 Pro 64 Bit
Yonga kümesi: Intel® H81 Express
Form faktörü: Microtower
Standart bellek: 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1 x 4 GB)
Bellek yuvaları: 2 DIMM
Bellek kartı aygıtı: Kart Okuyucu Var
Sürücü bölmeleri: Bir 8,9 cm (3,5 inç)
Dahili sürücüler: 500 GB 7200 rpm SATA
Optik sürücüler: SATA SuperMulti DVD yazıcı
Grafik Kartı: Tümleşik Intel HD Graphics 4600
Harici G/Ç Bağlantı Noktaları
2 USB 3.0
6 USB 2.0
2 PS/2
1 VGA
1 DVI-D
1 mikrofon/kulaklık jakı
1 ses giriş/çıkış hattı
1 RJ-45
1 seri
(Ortam kartı okuyucusu için 2 dahili USB 2.0 başlığı)
Ses: Standart: DTS Studio Sound™; Realtek ALC 221 Audio (tüm bağlantı noktaları stereo); Mikrofon ve
kulaklık jakları; Stereo ses çıkışı ve tümleşik hoparlör
5
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
Ağ Arabirimi: Tümleşik Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM Ağ Bağlantısı
Klavye: HP USB Klavye
Mouse: HP USB Fare
Güç kaynağı türü: Dahili 300 W Güç Kaynağı, Aktif PFC, yüksek verimlilikte enerji tasarruflu güç kaynağı
seçenekleri bulunur
Çalışma Isısı Aralığı: 10°C - 35°C
Ürün Ağırlığı: 7,14 kg
Ürün Boyutları: (G x D x Y): 18,28 x 40,2 x 35,7 cm (Ayak olmadan)
Portlar: 1 x Kulaklık Çıkışı
Optik Ürünler: DVD-RW DVD Yazıcı
Maksimum Bellek: 16 GB
L2 Cache Kapasitesi: 6 MB
Klavye-Mouse: Var
Ethernet: 10/100/1000 Mbps
Ekran Kartı: Paylaşımlı
Disk Kapasitesi: 500 GB
Madde 8. Ödeme
İDARE, ürünlerin tamamının yüklenici tarafından teslim edilmesi ve kurulumunu müteakip teslim ve kurulum
tutanaklarının ibrazı neticesinde en geç 7 gün içerisinde ödemeyi yüklenicinin belirleyeceği banka hesabına
yatıracaktır.
Madde 9. Ceza ve Kesintiler
YÜKLENİCİ, Teklifte belirtilen sürede teslim edilmeyen ve kurulumu teslim süresinden sonra 10 günü geçen
her ürün için KDV Hariç Bedelden günlük %2 oranında cezai kesinti yapılır.
6
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
CHAMBER OF COMMERCE
Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz.
Madde 10. İhtilafların Çözümü
Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflar Eskişehir
Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Dairelerince yerine getirilecektir.
Kurumumuz ihale yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu teklif mektubu 10 maddeden oluşmaktadır.
7
Download

ETO2014-011 - Eskişehir Ticaret Odası