Download

Článok II Nadobudnutie majetku štátu 1. Darca prevádza a