Makine Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Dönemi Yaz Okulu Ders Programı
Pazartesi
Saat\gün
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
13:15-14:00
14:10-14:55
15:05-15:50
16:00-16:45
Saat\gün
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
13:15-14:00
14:10-14:55
15:05-15:50
Matematik II
(104)DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
Isı Transferi
(102)AKGÜL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Yenilenebilir En.
Sist.. (113)
YURDDAŞ
Yenilenebilir En.
Sist.. (113)
YURDDAŞ
Yenilenebilir En.
Sist.. (113)
YURDDAŞ
MekanizmaTekniği
(112) KURAL
MekanizmaTekniği
(112) KURAL
MekanizmaTekniği
(112) KURAL
10:50-11:35
14:10-14:55
15:05-15:50
16:00-16:45
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
Matematik II (104)
DOLAPCI
09:55-10:40
Teknik Resim( 204)
B.S.ÜNLÜ
10:50-11:35
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
11:45-12:30
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
16:00-16:45
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Termodinamik II
(113) YURDDAŞ
Termodinamik II
(113) YURDDAŞ
Termodinamik II
(113) YURDDAŞ
Dinamik (109) ÖZHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Mukavemet I (112) KURAL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Mukavemet I (112) KURAL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Mukavemet I (112) KURAL
Isı Transferi (102)
AKGÜL
Dinamik (109)ÖZHAN
Dinamik (109) ÖZHAN
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Dinamik
(109)ÖZHAN
Statik (110) KARAHAN
MekanizmaTekniği
(112) KURAL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Dinamik (109)
ÖZHAN
Statik (110) KARAHAN
MekanizmaTekniği
(112) KURAL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Dinamik (109)
ÖZHAN
Statik (110) KARAHAN
MekanizmaTekniği
(112) KURAL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Mukavemet I (112)
KURAL
Mukavemet I (112)
KURAL
Mukavemet I (112)
KURAL
Dinamik (109)
ÖZHAN
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Statik (110) KARAHAN
Termodinamik II
(113)
YURDDAŞ
Termodinamik II
(113)
YURDDAŞ
Termodinamik II
(113)
YURDDAŞ
Yenilenebilir En. Sist.
(113) YURDDAŞ
Yenilenebilir En. Sist.
(113) YURDDAŞ
Yenilenebilir En. Sist.
(113)YURDDAŞ
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Termodinamik II (113)
YURDDAŞ
Termodinamik II (113)
YURDDAŞ
Termodinamik II (113)
YURDDAŞ
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Mekanizma Tekniği
(112) KURAL
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Mekanizma Tekniği
(112) KURAL
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Mekanizma Tekniği
(112) KURAL
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Mukavemet I
(112)KURAL
Mukavemet I (112)
KURAL
Mukavemet I (112)
KURAL
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Dinamik (109) ÖZHAN
Perşembe
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
15:05-15:50
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Çarşamba
Yenilenebilir En.
Sist.. (113)
YURDDAŞ
Yenilenebilir
En.Sist.. (113)
YURDDAŞ
Yenilenebilir En.
Sist.. (113)
YURDDAŞ
09:00-09:45
14:10-14:55
Dinamik (109) ÖZHAN
Matematik IA (104)
DOLAPCI
Saat\gün
13:15-14:00
Dinamik (109) ÖZHAN
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Malzeme Bilimi
(101) KÖKSAL
Matematik IA (104)
DOLAPCI
11:45-12:30
13:15-14:00
Dinamik (109) ÖZHAN
Statik (110)
KARAHAN
Statik (110)
KARAHAN
Statik (110)
KARAHAN
Statik (110)
KARAHAN
Mukavemet II (109)
ÖZHAN
Saat\gün
09:55-10:40
Dinamik (109) ÖZHAN
Salı
16:00-16:45
09:00-09:45
Statik (110)
KARAHAN
Statik (110)
KARAHAN
Statik (110)
KARAHAN
Statik (110)
KARAHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Makine Dinamiği
(110) KARAHAN
Cuma
Saat\gün
09:00-09:45
09:55-10:40
10:50-11:35
11:45-12:30
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim (204)
B.S.ÜNLÜ
Teknik Resim
(204)B.S.ÜNLÜ
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Termodinamik I (114)
ÖZGENER
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
Matematik IB (102)
DOLAPCI
13:15-14:00
14:10-14:55
15:05-15:50
16:00-16:45
Prof.Dr. Hakan BOYACI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
Download

2014 Yaz Okulu Ders Programı