KADIKOY-3:Layout 2
9/18/14
3:46 PM
Page 1
HABER
19 - 25 EYLÜL 2014
3
“Her toplumun bir 12 Eylül’ü var”
12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle Devrimci
78’liler Federasyonu tarafından düzenlenen panelde
darbenin acılarını yaşayan bir grup aydın biraraya geldi
2 Eylül Darbesi’nin 34. yl nedeniyle Devrimci 78’liler Federasyonu tarafndan, 12 Eylül Cuma akam “Devletin Yasal
Cinayetleri” (kence, Kayplar ve damlar) konulu bir panel düzenlendi.
Devrimci 78’liler Federasyonu Üyesi ve 28
Ocak 1983’te cunta tarafndan idam edilen Ramazan Yukargöz’ün kardei Ylmaz Yukargöz’ün
moderatörlüünde Bar Manço Kültür Merkezinde düzenlenen panelin konumaclar; Eber Yamurdereli (Avukat, oyun yazar, demokrasi ve
özgürlük giriimlerinin sözcüsü, “kdemli mahpus”, bar için 1 milyon imza kampanyasnn
sözcüsü), Avukat Ahmet Cihan (12 Eylül döneminde gözaltna alnp ikence sonucu hayatn
kaybeden ve ölümüne intihar süsü verilen Süleyman Cihan’n kardei), Prof. Dr. Nurettin Demir
(Cezaevi nceleme ve zleme Komisyonu Üyesi,
CHP Mula Milletvekili), Seza Mis Horuz (nsan
Haklar Dernei Üyesi, nsan Haklar savunucusu, aktivist, 12 Eylül döneminin uzun süren göz
altlarda ve tutukevlerinde ikencelerle yaayan
bir kadn), Rahim Noz (nsan Haklar Dernei stanbul ubesi Cezaevi Komisyonu Üyesi) ve
Avukat Nebi Barlas idi.
Ylmaz Yukargöz yapt aç konumasnda
darbecilerin yargland mahkemede darbeci gene-
1
rallerin ceza aldn hatrlatarak, “Yargtay kararlar dorultusunda ne olaca kesin olarak beli olacak. Yargtay kararlarnn cezay onamas halinde o
zamanki mahkeme kararlar yok hükmünde saylacak, idamlar resmi olarak cinayet saylacaktr. Yeni bir dava daha balatyoruz. Suç duyurusu birkaç
gün önce yaplmtr. Et Balk Kurumlar biliyorsunuz ikencehane olarak kullanlmtr. Orada yaplan ikenceler günna çkmamtr. Ve
dolaysyla orada ikence yapan insanlar deil de bu
sefer de o kurumlarn yetkilileri hakknda suç duyurusunda bulunulmutur” dedi.
“GÜZEL BR DÜNYA”
lk olarak söz alan nsan Haklar Aktivisti Seza Mis Horuz, 12 Eylül deyince akla ilk gelen eyin ikence olduuna belirterek “Yaanan her ey
ikence ile badatrlyor. kence deyince benim
aklma hep bütün aclarn, kymlarn, biat ettirmenin bilekesi geliyor. Benim yaadm içerde
ve darda binlerce insan yaad. Askeri rejimin
ne olduunu birçoumuz o günleri yaayarak örendik. Güzel bir dünya istiyorduk” dedi. Horuz,
konumasnn sonraki bölümünde gözaltna alndktan sonra yaadklarn anlatt.
Avukat ve kayp yakn Ahmet Cihan ise öyle
konutu: “Evlatlarnzn, kardeinizin, dostunuzun
katillerini daha uzun yaamlar için dua eder misiniz? Biz 12 Eylül’de bu ‘dua’lar ettik. Onlarn ölmemeleri, daha uzun süre yaamalar için çrpnp
durduk. Bu dava bir an önce bitsin, ölmesinler ve
bu yarglama sonuçlansn istedik. Yarglandlar, ceza aldlar, ama onaylanmasn bekliyoruz.”
Ahmet Cihan’n ardndan söz alan Avukat Eber Yamurdereli, 12 Eylül’ü Diyarbakr Hapishanesi’nde karladna vurgu yaparak, u
deerlendirmeyi yapt: “12 Eylül, sadece belli siyasi fikirlere sahip olanlar deil, deiik uygulamalaryla toplumun her kesimini en derinden
etkileyen, insanlar insanlktan çkaran, insanlar
insanca yaama artlarndan uzak tutmaya çabalayan dolaysyla sadece Türkiye’de deil dönemin özellikleri itibariyle dünyann baka yerlerde
de sistemin 1970’li yllarda içine girdii krizin
çözümü anlamnda uygulad aksi siyasi yöntemlerden biri olarak toplumlar cendereye sokan
bir anlayn Türkiye’de ortaya çkan biçimiydi.
Her toplumun bir 12 Eylül’ü var, 1960’lar,
1970’lerden itibaren… 12 Eylül ve sonuçlar son
derece kalc oldu. Bu süreci yaayarak kiilii
oluan, bu döneme ait özellikleri tayan, bu dönemin öngördüü siyasi insan ortaya çkaran yapnn varln sürdürdüü artlarda yaamaya
devam ediyoruz.”
“NSANLIIN SIFIRLANDII NOKTA”
nsan Haklar Dernei stanbul ubesi Cezaevi Komisyonu Üyesi Rahim Noz, “F tiplerine,
bugün insanln sfrland nokta diyoruz” derken, Cezaevi nceleme ve zleme Komisyonu
Üyesi, CHP Milletvekili Nurettin Demir de Türkiye’de mahkumlarn önemli salk sorunlar olduuna dikkat çekerek öyle konutu:
“Cezaevleri Komisyonu olarak stanbul Protokolünün uygulanmas gerektiini, üçlü protokolün
özellikle insanlarn saln engellediini, bir ikenceye dönütüünü söyledik. Adalet Bakanl, Salk Bakanl ve çileri Bakanl
arasndaki üçlü protokolün mahkumlarn salk
sorunlarn çözmedii kansndaym. Dolaysyla
bu konuda mücadelenin devam etmesi gerekiyor”
diye konutu.
Panelin sonunda ise Avukat Nebi Barlas söz
ald. Barlas, devrimcilerin ahit olduu idamlarn anlatrken hem kendi alad, hem de kendisini
dinleyenleri alatt. Konumalardan sonra ise
idam edilen devrimcilerin ailelerine yazdklar
mektuplar yansd ekrana…
İlanlarınız için Gazete Kadıköy
0 216 348 70 60
0 532 726 73 01
nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.
Sonbahar Yapraklar Üstünde Gezintiler
GÜNÜBRLK TURLAR
20 EYLÜL CUMARTES ‘’ TRLYE’DE ZEYTN HASADI ‘’ AKTVTE ÇERR !!!
(SABAH KUMAYA VE BALIK MENÜ DAHL)
26 EYLÜL CUMA ‘’HEREKE’ DE KAHVALTI –MAUKYE - SAPANCA GÖLÜ’’
(YEMEK - KAHVALTI DAHL )
27 EYL CMT ‘’OSMANLI’NIN BE BLECK - OSMANEL - SÖÜT’’ (YEMEKL)
28 EYL. PZR ‘’ BOLU YEDGÖLLER MLL PARKI ‘’(MANGAL DAHL)
11 EKM CMT. TOPRAIN DLE GELD ‘’KINIK KÖYÜ - ÇÖMLEKÇLER - ARMUTALAN
GÖLET ‘’(YEMEKL )
12 EKM PZR “ZEYREK - FENER - BALAT-(KARYE MÜZES DAHL)” (YEMEKL)
KONAKLAMALI TURLAR
18 19 EKM CMT- PZR “GÖLYAZI KÖYÜ - TRLYE- MUDANYA” (1GECE 2GÜN )
25-26 EKM CMT- PZR “MERÇ VE TUNCA’NIN KEYF LE SERHAT EHR EDRNE “ (1 GECE 2 GÜN )
BAYRAM ÖZEL PROGRAMI !!!
05–07 EKM ‘’OSMANLI’ NIN BAKENT BLECK - SÖÜT VE ESKEHR - ODUNPAZARI ‘’(2 GECE 3
GÜN) EKM AYI UÇAKLI DOU ANADOLU TURUMUZU SORUNUZ !!!
SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78
Tursab A 5096 www.tatilkeyfiburada.com
Badat Cad No: 517-Çatalçeme / Bostancı
Download

Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak