Gesagt
Getan
Gerecht
Doppelte Staatsbürgerschaft
für junge Deutsche mit ausländischen Eltern
In Deutschland geborene Kinder von Eltern aus Nicht-EU-Ländern
bekommen seit dem Jahr 2000 ab Geburt in der Regel zwei Pässe.
Bisher mussten sich diese Kinder jedoch zwischen dem 18. und dem
23. Geburtstag zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und
der ihrer Eltern entscheiden (sog. Optionsmodell). Künftig dürfen sie
beide behalten, wenn sie bis zum 21. Geburtstag
• mindestens acht Jahre in Deutschland gewohnt oder sechs
Jahre in Deutschland eine Schule besucht haben, oder
• über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss oder
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.
Ihr Bürgeramt informiert Sie, wenn Sie oder Ihr Kind von dieser
Neuregelung profitieren.
Çifte vatandaşlık
yabancı anne ve babalı genç Almanlar için
AB dışındaki ülkelerden olan anne ve babaların Almanya’da doğan
çocukları 2000 yılından bu yana genellikle iki pasaport alıyor. Fakat
bu çocuklar şimdiye kadar 18. ile 23. doğum günleri arasındaki sürede
Alman vatandaşlığı ile anne ve babalarının sahip olduğu vatandaşlık
arasında (seçme modeli diye adlandırılan) bir seçim yapmak zorundaydılar. Gelecekte ikisini de muhafaza edebilecekler eğer 21. doğum
gününe kadar
• en azından sekiz yıl Almanya’da ikamet ettiler veya altı yıl
boyunca Almanya’da bir okula gittilerse veya
• Almanya’da bitirilmiş bir okulun diplomasına veya tamamlanmış
bir meslek eğitimine sahip iseler.
Siz veya çocuğunuz bu düzenlemeden yararlanıyorsanız vatandaş
daireniz sizi bilgilendirir.
Herausgeberin: SPD-Bundestagsfraktion,
Petra Ernstberger MdB, Parlamentarische Geschäftsführerin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Diese Veröffentlichung der SPD-Bundestagsfraktion
dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht als Wahlwerbung
verwendet werden.
Download

Gesagt Getan Gerech t - SPD